Hobbelige voetpaden

Het is alweer een jaar geleden dat bbA in een uitgebreid rapport de kwaliteit van de Amstelveense fietspaden ter discussie stelde. Aan de hand van eigen ervaring en aan de hand van foto’s constateerden wij nogal wat mankementen: te smal, hobbels, kuilen, verzakkingen en gevaarlijke oversteekpunten, om er maar een paar te noemen. Wij ontvingen toen via de e-mail talrijke tips. Kijk ook eens naar de voetpaden, werd er meteen bijgeschreven. Ook die zijn soms hobbelig en ongelijk waardoor men, en zeker de oudere Amstelvener, goed moet opletten om niet te struikelen.
Toeval of niet maar in Het Parool van 8 mei jl. vroeg de bekende internist en hoogleraar geneeskunde Marcel Levi in zijn zaterdagse column aandacht voor een volgens hem ‘vergeten epidemie’, namelijk de valpartijen van bejaarden. Levi noemde in zijn column het vallen bij bejaarden een van de grootste dagelijkse bedreigingen voor de gezondheid, met kans op aanzienlijke schade en blijvend verlies van mobiliteit en zelfstandigheid. Met een beetje pech levert een val bij ouderen ernstig letsel op, zoals botbreuken, bloedingen, moeilijk genezende wonden en soms zelfs hersenschade. Levi pleit voor het wegnemen van de risicofactoren. “Valpreventie verdient meer aandacht als speerpunt van de publieke gezondheidszorg bij een oudere populatie”, is zijn mening.

Je hoeft op een mooie dag maar een uurtje naar onze wandelpaden in de groenstroken te kijken om vast te stellen dat veel bejaarden daar gebruik van maken, soms met wandelstok of rollator, soms voortgeduwd in een rolstoel door hun begeleider of mantelzorger. Enkele paden in de wijk Groenelaan en langs de Middenpolder vallen binnen mijn trimroute. Ik zie dan zelf dat je echt moet opletten om niet te struikelen over de hobbels en oneffenheden. Vaak worden ze veroorzaakt door uitzettend asfalt, maar ook door uitgroeiende boomwortels, die asfalt of tegels omhoog duwen. Door de vochtige grond groeien die wortels niet naar beneden, maar blijven redelijk aan de oppervlakte, waarbij zij alles wat in de weg staat omhoog of opzij duwen. Dat zal in de andere Amstelveense wijken met groenstroken en wandelpaden niet anders zijn. Het zijn plaatsen waar bijna wekelijks de plantsoenendienst van de gemeente aan het werk is. Ik vraag me dan af: zien die mensen dat niet, of geven ze het niet door, of wordt er niets mee gedaan?

Opkomende bobbel

Ik kan me voorstellen dat het voor een gemeente onmogelijk is meteen te reageren op iedere spontaan opkomende bobbel in een fiets- of voetpad. Maar hier heb ik het over hobbels, die er al een jaar of vier, vijf in zitten, zonder dat er iets aan wordt gedaan. Het is toch niet zo moeilijk om die oneffenheden weg te werken door ze af te slijpen, of door er een oplopend en aflopend laagje asfalt bij aan te brengen.
Levi noemt valpreventie niet het meest sexy onderwerp, maar het levert volgens hem veel meer gezondheidswinst op, dan ingewikkelde operaties en dure medicijnen. In zijn column stelt Levi tevens vast dat beleidsmakers en politici inderdaad niet enthousiast te maken zijn voor investeringen in preventie. Ook ik zie dat in de politiek te veel het korte termijnsucces telt. Maar dit is een zaak van de korte termijn. Toch ben ik benieuwd hoe lang het duurt voordat de voetpaden in onze groenstroken worden verbeterd.

Gezond in Amstelveen

En dan nog een toeval. Uitgerekend deze maand behandelt de gemeenteraad de z.g. Uitvoeringsagenda Gezond in Amstelveen. Mede door Corona is de behoefte aan wandelen en fietsen enorm toegenomen. Daarom gaat de Raad praten over het verbeteren van de wandel- en fietsroutes. Een idee is om langs de routes ook sporttoestellen te plaatsen. Die hebben we nu wel, maar alleen voor kleine kinderen. Voor volwassenen ken ik in Amstelveen maar één toestel, dat ook vaak wordt gebruikt. Ik heb een paar tips, die een hoop tijd kunnen besparen. In het nog door Napoleon aangelegde bunkerpark in Den Helder staan een paar fantastische toestellen voor volwassenen. Langs de Spaanse stranden (kijk even als je daar toch op vakantie bent, bijvoorbeeld in Fuengirola) staan ook zeer praktische toestellen. Vraag wie ze maakt en bestellen maar. Zo moeilijk is dat niet. Verbind bovendien aan dat plan Gezond in Amstelveen ook een permanent actie- en onderhoudsplan. Elke twee jaar de paden even langslopen en elk jaar de toestellen controleren. Smeerolie meenemen.
Overigens Marcel Levi, zelf Amstelvener, is in de week van 18 mei te gast bij RTVA. (Kanaal 42). Wie houdt van een goed onderbouwde mening en van originele praktische ideeën moet zeker kijken. Ook de wethouders en de ambtenaren,

Voordat hij in 1986 het bedrijfsleven in ging was Frits Suer 25 jaar sportjournalist met uiteraard een onafhankelijke mening. Ook in zijn nieuwe functies in o.a. het bedrijfsleven bleef hij een onafhankelijke geest en dus nu ook als bestuurslid van bbA. Die onafhankelijkheid betekent automatisch dat zijn mening in zijn columns niet altijd de mening hoeft te zijn van de bbA – fractie

Meer over:

Word donateur