Huidige Fractie Burgerbelangen AmstelveenJitze Bakker
Jitze Bakker is sinds januari 2015 fractievoorzitter van bbA en volgt in die functie  Linda Roos op. Hij is een geboren  Amstelvener (1956)  en is vanaf  1983 werkzaam in het openbaar bestuur. Hij is bij verscheidene  gemeenten werkzaam geweest.  Zijn kennis ligt op het gebied van digitalisering , samenwerking en decentralisaties.   Jitze Bakker wil voor bbA zijn kennis inzetten op de thema’s zorg en welzijn, ruimtelijke ordening,dienstverlening en algemeen bestuur. Voor de Raad is Jitze Bakker lid van de Commissie Burgers & Samenleving (B&S). Contacten via e-mail info@burgerbelangen-amstelveen.nl


Linda Roos 

Linda Roos was tot en met augustus 2013 fractievoorzitter van bbA  maar droeg deze functie over aan Peter Bot. Toen die  voor bbA wethouder werd  nam Linda Roos  het voorzitterschap tijdelijk waar tot dat Jitze Bakker uiteindelijk bereid bleek die taak over te nemen.  Uiteraard blijft Linda Roos  lid van de gemeenteraad. Voor bbA heeft zij enorme verdiensten. Zij was in 1993 een van de oprichters van de partij en heeft het voorzitterschap   met grote inzet en veel enthousiasme ingevuld. Zij viel op door vaak  praktische  aanpak van problemen. In de fractie richt zij zich op onderwerpen als ruimtelijke ordening, groen, Schiphol, wegen en openbare werken. Linda Roos is lid van de Commissie Ruimte, Wonen en Natuur (RWN).   


Ewa Petiet

Ewa Petiet werd begin 2013 lid van bbA. Zij studeerde arbeids- en organisatie psychologie en werkte vanaf 2007 bij verschillende gemeenten op het gebied van Human Resources (HR). Recent heeft zij haar masters  diploma bedrijfskunde gehaald. Zij zal deze kennis inzetten voor bbA en zich met name richten op onderwerpen als bestuurskunde, financiën, openbare orde en veiligheid. Zij  is voor de Raad lid van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen.Ruud Oord
Ruud Oord  is zo langzamerhand een ervaren raadslid.  Hij was al in de periode 2006-2010 raadslid en kwam terug in november 2012.  Ruud Oord komt uit de financiële wereld en is zelfstandig adviseur voor integriteits- en beveiligingsvraagstukken  op onder meer de luchthaven Schiphol. Ruud Oord houdt zich in de raad bezig met de onderwerpen financiën, veiligheid en economische zaken. Ruud Oord is lid van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen.Burgerraadsleden

Jacqueline Höcker in de Commissie Burgers & Samenleving
Jacqueline Höcker  werd in de Raadsvergadering van 18 maart 2015 beëdigd als burgerlid in de Commissie Burgers & Samenleving. Vanuit haar psychologieachtergrond heeft zij een ruime ervaring in het adviseren en begeleiden van mensen. Zij vindt het belangrijk dat  de burgers zich met elkaar verbonden voelen en dat de politiek dichter bij de mens komt te staan en de mens dichter bij de politiek. Jacqueline zal zich voornamelijk inzetten op de thema’s Zorg en Welzijn, Onderwijs en Cultuur. Op die gebieden zal zij ook fractieleider Jitze Bakker ondersteunen. “Ieder mens heeft iets bij te dragen waardoor we allemaal meer kwaliteit van leven kunnen bereiken” vindt Jacqueline Höcker, die al sinds 1975 in Amstelveen woont. Zij is vanaf 1 september 2014 lid van bbA.  

Daniëlle de Kluijver

Daniëlle de Kluijver is inmiddels meer dan 25 jaar – in verschillende funkties -  werkzaam bij een grote multinational en heeft door haar regelmatige reizen veel internationale (werk)ervaring opgedaan. Doordat de samenleving van Amstelveen in steeds grotere mate multicultureel is/wordt  en er al  veel buitenlandse bedrijven hier hebben gevestigd, is dit een terrein waarbij haar ervaring binnen BbA een toegevoegde waarde  is. Binnen Amstelveen is zij lid van de Ledenraad van de Rabobank en tevens is zij altijd zeer aktief geweest op het gebied van sport zowel binnen Amstelveen als ook internationaal. “Mijn reden voor het toetreden tot BbA is dat er in de landelijke politiek niet een bepaalde politieke richting is die mijn voorkeur heeft. Ik vind het belangrijker dat bewoners van Amstelveen zich voldoende vertegenwoordigd voelen in  zaken die zich dichtbij afspelen o.a. met betrekking tot woon/leefomgeving en natuur. Ook hoop ik op het gebied van toenemende digitalisering en derhalve het contact met de bewoners van Amstelveen mijn bijdrage te kunnen leveren”.


Jacqueline Solleveld

Jacqueline Solleveld – Olthof werd op 22 maart 2017 beëdigd als burgerlid van de gemeenteraad  voor bbA.  Haar lidmaatschap van bbA verklaart zij met: “bbA reageert niet vanuit een politiek standpunt. De partij heeft de vrijheid om te reageren vanuit de directe  en pragmatische behoeften van bewoners en ondernemers” . Zij is sinds 2016 zelfstandig ondernemer. Zij werkt voor het Zorginstituut  Nederland en is partner in de Amstelveense maatschap  MJpartners. Ze is voorzitter van het Amstelveen Fonds en bestuurder van de Stichting Lokale Fondsen Nederland. Ze was tot voor twee jaar ook lid van de Raad van Toezicht van  de Muziek- en Dansschool Amstelveen. Zij  vertegenwoordigt bbA in de Commissie Ruimte, Wonen en Natuur (RWN).