Hypocrisie ten top

Het was begin juli, toen bbA de bouwplannen op de hoek van de Sportlaan en de Groenelaan (Newa 2 genoemd) signaleerde en al meteen liet weten dat er op die plaats te weinig ruimte was voor een 14 verdiepingen hoog flatgebouw. Toen de projectontwikkelaar zijn plan bekend maakte stak er vanuit de buurtbewoners een storm van protest op. Vertegenwoordigers van maar liefst acht omliggende flatgebouwen kwamen op uitnodiging van het wijkplatform Groenelaan bijeen. De uitkomst van die bijeenkomst was duidelijk: nooit niet, en niet over mijn lijk.

Tegelijkertijd speelde zich een soortgelijk conflict af over de bouwplannen in Bankras/Kostverloren. Daar verhardde de sfeer al snel, maar het College van VVD, D66 en PvdA wist zich verzekerd van een (kleine) meerderheid en drukte de bouwplannen op het terrein van de voormalige Bankrashal door. (Overigens bereidt de NOS een Tv-documentaire voor over het ontstaan van het volleybalmodel, waardoor de naam van de wijk Bankras internationaal bekend werd en nog is.)

Iets soortgelijks speelde zich af in het Oude Dorp. Tegen de wil van een groot deel van de bewoners werd een voorstel tot herinrichting van het Oude Dorp aangenomen. Openlijk werden de namen van enkele VVD- en D66-raadsleden genoemd, als degenen die belang bij herinrichting hadden, en hun eigen ideeën daarover bij het College doordrukten. Dit alles inspireerde mij tot de column “Er broeit iets in Amstelveen”. Dat broeien heeft te maken met een toenemend wantrouwen tegen de (Amstelveense) overheid. Maar ook voelt de burger zich steeds meer genegeerd.
En dan heb ik het nog niet eens over de plannen die Amstelveen en Amsterdam hebben met het Amsterdamse Bos. Zeer tegen de zin van duizenden Amstelveners, die daartoe ook, met ongekend support, een petitie hebben ondertekend.

Hoop voor de naïevelingen

Maar er is hoop, althans als je maar naïef genoeg bent om er in te geloven. Ook de collegepartijen kregen in de gaten dat zij bezig zijn duizenden Amstelveners tegen zich in het harnas te jagen. Want nadat de opstand rondom het project Newa 2 de gemeenteraad had bereikt, verschenen ineens Arjan Gerritsen van de VVD en Tawros Aslanjan van D66 op de plaats des onheils. In een door eigen persvoorlichters opgestelde verklaring lieten ze weten dat dit niet kon en dat er veel te weinig ruimte was voor dit hoogbouwproject. Op de VVD-website liet Gerritsen weten dat de bij de ontwikkeling betrokken partijen meer dan eens weinig voeling hebben getoond met Amstelveen en haar inwoners. Hypocrieter kan het niet. Geef de projectontwikkelaars maar de schuld en hoop er dan maar op dat niet iedereen de Quick scan van de gemeente – dus van de wethouder – heeft gelezen, want daarin staat dat het project past in de hoogbouwvisie van de gemeente. Daarmee wek je al een verwachting naar de projectontwikkelaar, die met deze halve toezegging aan het werk is gegaan. Het is daarom extra hypocriet. Gelukkig weet de nadenkende Amstelvener ook wel dat, als het erop aankomt, Gerritsen en Aslanjan toch met hun partijen voor het plan van hun College moeten meestemmen.

Hypocrisie nummer 2.

Nog een paar dagen later zei wethouder Floor Gordon, gealarmeerd door de algemene onvrede, dat burgerparticipatie eerder zijn werk moet doen. “De burger moet eerder bij de plannen worden betrokken. Het is belangrijk om goed te luisteren naar de zorgen en argumenten van de inwoners”. Alsof we dat al niet veel eerder hebben gezegd. Drie jaar geleden kwam bbA met een plan voor burgerparticipatie in een eerder stadium en vooral directer aansluitend op de wensen van de burgers. Onder het motto beter goed gejat dan slecht bedacht, informeerde bbA de raad over een nieuw participatieplan in Utrecht, dat met succes was ingevoerd. Op voorstel van bbA werd er ook in Amstelveen even mee geëxperimenteerd.

Hypocrisie nummer 3

Weer een weekje later laat Arnout van den Bosch, van de derde coalitiepartij PvdA, weten dat hij zeer bezorgd is over de vier hoogbouwkolossen aan de Bovenkerkerweg. Op die plaats laat hij zich fotograferen met enkele bezorgde buurtbewoners. Maar ook die buurtbewoners moeten weten dat ze aan het verkeerde adres zijn. Want de PvdA heeft zich ook verplicht het beleid van VVD en D66 te ondersteunen. Dus veel kan Van den Bosch er niet aan doen.

Hypocrisie nummer 4

Maar alle hierboven aangehaalde voorbeelden vallen in het niet bij wat zich afgelopen week afspeelde. Op 21 augustus lieten Remco Snoek (VVD), Tawros Aslanjan (D66) en Michel Becker (AVA) zich fotograferen bij een artikel waarin zij pleitten voor meer terrasruimte voor de horeca. Alle drie hebben belangen in of links met de horeca. Als er in de politiek één wet is, dan is het wel dat je in je functie als raadslid nooit voor je eigen belangen pleit of opkomt. Het idee is best goed, maar daar gaat het hier niet om. De manier waarop dit werd gebracht is onacceptabel. Natuurlijk is het geoorloofd om wat zich in jouw achterban speelt door te geven aan je fractie en je partij met de bedoeling er iets mee te doen. Maar laat dan een ander dit uitwerken en blijf er verder buiten. Belangenverstrengeling heet dat.
Een jaar of vijf geleden waagde Victor Frequin het om een voorstel te doen voor een tennishal op Overburg. Daar speelt de vereniging, waarvan hij toen voorzitter was (inmiddels al lang niet meer). De VVD pakte hem toen keihard aan. De partij had toen nog zelfreinigend vermogen.

Burgemeesters

Bovendien hadden we toen burgemeesters als Van Zanen en later Eenhoorn, die niet te beroerd waren raadsleden van hun eigen partij op hun nummer te zetten als ze uit de bocht vlogen. Maar van deze burgemeester is dat niet te verwachten. Hij kijkt wel uit om de VVD te corrigeren, zoals in een vorige raadsvergadering Martin Kortekaas (Groen Links) ondervond. Een commissaris van de koning zoals Johan Remkes is er ook niet meer. Die voelde al lang geleden nattigheid toen hij Bas Eenhoorn, bij diens aanstelling als interim, de opdracht gaf een onderzoek in te stellen naar de bestuurscultuur in Amstelveen. Dat doe je niet zo maar.
Al deze dingen, en ik kan er nog wel een paar noemen, geven mij het gevoel dat Amstelveen op een hellend vlak is beland. De schijn van nepotisme is er. In die sfeer is ook corruptie niet ver meer weg. Ik denk dat ik deze column maar eens naar de Commissaris van de Koning moet sturen.

Amstelveen, 27 augustus 2020 Frits Suèr

Voordat hij in 1986 het bedrijfsleven in ging was Frits Suer 25 jaar sportjournalist met uiteraard een onafhankelijke mening. Ook in zijn nieuwe functies in o.a. het bedrijfsleven bleef hij een onafhankelijke geest en dus nu ook als bestuurslid van bbA. Die onafhankelijkheid betekent automatisch dat zijn mening in zijn columns niet altijd de mening hoeft te zijn van de bbA – fractie

Meer over:

Word donateur