In de wijk

BBA houdt vast aan groene Bovenkerkerpolder

BBA wil onder geen beding dat er in de toekomst wordt gebouwd in de Bovenkerkerpolder. Ook zal bbA zich verzetten tegen het opofferen van bestaande groenstroken voor het bouwen van nieuwe woningen, de z.g. verdichting van de woningbouw in Amstelveen. Dit zei Linda...

BBA verwijt Amsterdam gebrek aan informatie

Burgerbelangen Amstelveen (BBA) vindt dat  Amsterdam  in gebreke is gebleven bij het informeren van de Amstelveners over de werkzaamheden  aan en het afsluiten van de Nieuwe Kalfjeslaan, de weg die rondom de hockeyvelden loopt en naar de manege gaat. De ingang...

Veel belangstelling wijkplatform Westwijk

De vergadering van het wijkplatform Westwijk op 2 november jl.  werd  massaal  bezocht.  Maar liefst 120  belangstellenden waren naar de Noodopvang Westwijk gekomen tot groot plezier van voorzitter  Frank van de Aardweg. Bekend werd, dat de Noodopvang op 11 december...