In de wijk

Winkelcentrum Groenhof: klacht over concurrentie De Bolder

Tijdens een bezoek van wethouder Floor Gordon op vrijdag 16 november aan het winkelcentrum Groenhof heeft de eigenaresse van de horecagelegenheid in het winkelcentrum zich beklaagd over oneerlijke concurrentie van het wijkcentrum De Bolder. Zij stelde dat De Bolder...

Bankras / Kostverloren ongerust over verkeerstoename

Tijdens de vergadering van het wijkplatform Bankras/Kostverloren op woensdag 30 mei jl. hebben diverse bewoners hun zorgen geuit over de toenemende verkeersdruk op de Oranjebaan, de afslag A 9 bij de Burg. Boersweg en bij het kruispunt Camera Obscuralaan/Oranjebaan....

Mooie start Elsrijk openlucht theater

Afgelopen zondag werd in Elsrijk het zomerseizoen van het openlucht theater geopend. Als openingsgebaar mocht de wethouder van o.a. cultuur Herbert Raat het seizoen openen met het doorknippen van een lint. Dat ging niet gemakkelijk want de door clown Hoky Poky...

BBA houdt vast aan groene Bovenkerkerpolder

BBA wil onder geen beding dat er in de toekomst wordt gebouwd in de Bovenkerkerpolder. Ook zal bbA zich verzetten tegen het opofferen van bestaande groenstroken voor het bouwen van nieuwe woningen, de z.g. verdichting van de woningbouw in Amstelveen. Dit zei Linda...

BBA verwijt Amsterdam gebrek aan informatie

Burgerbelangen Amstelveen (BBA) vindt dat  Amsterdam  in gebreke is gebleven bij het informeren van de Amstelveners over de werkzaamheden  aan en het afsluiten van de Nieuwe Kalfjeslaan, de weg die rondom de hockeyvelden loopt en naar de manege gaat. De ingang...

Veel belangstelling wijkplatform Westwijk

De vergadering van het wijkplatform Westwijk op 2 november jl.  werd  massaal  bezocht.  Maar liefst 120  belangstellenden waren naar de Noodopvang Westwijk gekomen tot groot plezier van voorzitter  Frank van de Aardweg. Bekend werd, dat de Noodopvang op 11 december...