Jaap Prent trots op  waardering van bbA  

Afgelopen vrijdag 16 juni 2023 hebben voorzitter Peter Bot en secretaris Frits Suer Jaap Prent bezocht om hem de benoeming tot lid van verdienste van bbA thuis te overhandigen. Deze benoeming werd op het jubileumfeest van de partij bekend gemaakt, maar Jaap kon daar zelf om gezondheidsredenen niet bij zijn. Peter Bot wees er nog eens op, dat Jaap in zijn actieve tijd iedere bijeenkomst van de wijkplatforms bijwoonde en daardoor voor vele Amstelveners het gezicht van bbA werd. Zijn vrouw Mary zegt : “Jaap miste eigenlijk geen  enkele bijeenkomst. Ik zei wel eens, moet je nu alweer weg, maar dan zei hij; ja, de mensen rekenen er op en ook onze raadsleden. Die stuurde ik altijd een dag later een verslag van de bijeenkomst”.  Prent: Ik deed dat zodat iedereen van bbA kon weten wat er in de wijken speelde. En daar zitten toch onze kiezers. Daar  moeten we naar luisteren”. Jaap is nu behoorlijk aan huis gebonden. Hij heeft  moeite met lopen en staan. Maar  hij volgt nog wel alles wat  er in zijn partij gebeurt. Eerder op het jubileumfeest van 4 juni werd ook Chris Smeenk benoemd tot lid van verdienste.

Meer over:

Word donateur