Jacqueline Solleveld nieuw burgerlid bbA

De fractie van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) is uitgebreid met een nieuw burgerlid. Daartoe werd woensdag 22 maart jl. tijdens de raadsvergadering Jacqueline Solleveld - Olthof beëdigd. Haar belangstelling gaat vooral uit naar wonen, milieu en het sociaal maatschappelijk terrein. Jacqueline Solleveld is sinds februari 2016 een zelfstandig ondernemer. Vanaf maart 2016 werkt zij o.a. voor het Zorginstituut Nederland aan de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden voor diabetes, stoma- en continentie hulpmiddelenzorg. Zij partner in de Amstelveense maatschap MJPartners, een bedrijf dat opdrachten uitvoert van organisaties en bedrijven die te maken hebben met maatschappelijke ontwikkelingen,die het functioneren van die bedrijven kunnen beïnvloeden. Dat kan dan gaan van strategisch advies tot verandertrajecten van bijv. een subsidie afhankelijke organisatie naar sociaal ondernemerschap, alsmede het helpen van bedrijven bij de invulling van hun (nieuwe) maatschappelijke rol. Het nieuwe burgerraadslid werd ook betrokken bij de opzet van het Amstelveen Fonds, waarvan ze nu voorzitter is. Tevens is ze bestuurder van de Stichting Lokale Fondsen Nederland en van de Stichting Buurtlink.nl. Ook was ze tot voor twee jaar bestuurder en later lid van de Raad van Toezicht van de Muziek- en Dansschool Amstelveen. Over haar toekomstige rol in de politiek zegt zij: “Ik wil graag met mijn bbA – fractie, maar ook met de andere raadsleden optrekken om nog meer mogelijk te maken voor de Amstelveense burgers en ondernemers.”.