Jagershuis

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) vraagt het college van B&W om snel met een passende oplossing te komen voor rijksmonument ‘t Jagershuis

BbA dringt er bij het college op aan om op korte termijn, samen met bewoners en deskundigen, te kijken hoe dit bijzondere en populaire gebied in de gemeente zich zou moeten ontwikkelen. Kom met een passende oplossing. Er is tenslotte al teveel verloren gegaan!

’t Jagershuis staat sinds 1970 op de Rijksmonumentenlijst en is gelegen binnen Rijksbeschermd dorpsgezicht buurt over Ouderkerk. Onlangs presenteerde Breevast B.V. aan omwonenden de plannen van eigenaar Aemstel Monuments BV. ’t Jagershuis zou volgens deze plannen worden gesloopt om plaats te maken voor 7 woningen op de locatie.
Om de plannen te realiseren heeft de eigenaar in december 2015 aan Rijksmonumenten verzocht om ’t Jagershuis van de monumentenlijst af te voeren. Deze procedure loopt, maar het pand staat tot op heden nog steeds op de lijst, vanwege ingediende bezwaren van verontruste inwoners die de rechter binnenkort zal beoordelen.

‘t Jagershuis ligt binnen een beschermd dorpsgezicht en dat is niet voor niks. Naar architectuurhistorisch oordeel is het een bijzondere oude pleisterplaats, aan een voor de regio belangrijke vaarroute. Voor bewoners en ondernemers is het een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Voor recreanten een geliefde bestemming vanwege de kleinschaligheid, het aansprekende karakter en de schilderachtige architectuur. Slopen van het huidige pand zou in alle opzichten een verarming betekenen van deze kwetsbare plek in de gemeente. Iets waar bbA zich ernstige zorgen over maakt.

‘Er is al teveel verloren gegaan’, woorden die werden gesproken bij de opening van de Amstelveense historische beeldbank. En rijksmonument ’t Jagershuis dan? Burgerbelangen Amstelveen (bbA) roept het college van B&W op namens veel verontruste inwoners, om te voorkomen dat ook ‘t Jagershuis onder de sloophamer verdwijnt.

Meer over:

Word donateur