Jean Meijer als burgerlid opgevolgd door Jacqueline Höcker

Tijdens de vergadering van de Gemeenteraad op woensdag 18 maart 2015 is Jacqueline Höcker voor bbA beëdigd als burgerlid in de commissie Burgers & Samenleving. Zij neemt de plaats over van Jean Meijer, die een kleine 10 maanden burgerlid was in de Commissie Ruimte, Wonen en Natuur. Jean Meijer over zijn kortstondige periode als burgerraadslid: “In die periode ben ik alles door een nog scherpere bril gaan zien, waardoor het mijn doel werd om eens diepgaand  te onderzoeken wat de betekenis is van “duurzaam” en dan toegepast in de praktijk in de meest brede zin van het woord.  Dus het feitelijk ombuigen van een baatzuchtige “ik”-wereld naar een onbaatzuchtige actieve “wij”-wereld.  Daar is geen plaats in een gemeentelijke commissie voor nodig en daarom stel ik die plaats graag beschikbaar. Uiteraard blijf ik aan bbA verbonden en ik zal bbA dan ook zeker in mijn onderzoek betrekken”. 


Jacqueline Höcker heeft vanuit haar psychologieachtergrond  ruime ervaring  in het adviseren en begeleiden van mensen. Zij zal zich voornamelijk inzetten op de thema’s Zorg en Welzijn, Onderwijs en Cultuur.
Deze wisseling van de wacht betekent wel een verschuiving van werkzaamheden. Monica Pak, tot nu toe lid van de commissie B & S,  stapt over naar de commissie Ruimte, Wonen en Natuur.