Jean Meijer pleit voor een “nieuw wonen”

Jean Meijer is voor bbA burgerraadslid in de commissie  Ruimte, Wonen en Natuur, waarvan ook Linda Roos deel uitmaakt. Hij is zeer geïnteresseerd in innovatie en nieuwe ontwikkelingen, vooral op het gebied van architectuur en natuur. Jean Meijer pleit in dat kader voor nieuw en duurzaam wonen in Amstelveen. Daarin moet volgens hem worden geïnvesteerd. Hij vindt dat het “nieuwe wonen” voor Amstelveen veel voordelen biedt.Tijdens een bijeenkomst van bestuur en fractieleden van bbA verzorgde hij een presentatie, die hij samen met Linda Roos had samengesteld onder de titel “Het nieuwe wonen”. Jean Meijer beseft dat zijn ideeën over duurzaam wonen een totaal ander soort denken vraagt van de bewoners. “Dat is een langetermijnproces. Meer denken in de trant van een wij-samenleving in plaats van een ik-samenleving. We moeten duurzaamheid integreren in de Amstelveense samenleving. Dat vraagt veel van de inbeeldingskracht en fantasie van de bewoners en de beleidsmakers. Maar het is nodig, omdat we niet kunnen ontkomen aan maatregelen die de duurzaamheid bevorderen. Ik vind dat wij –  als mensen – onderdeel zijn van het ecosysteem en dat we er dan ook naar moet handelen. Wij moeten vormen uit de natuur overbrengen op nieuw te bouwen woningprojecten. Kijk maar naar de foto van de opeenstapeling van paddenstoelen en vervolgens naar de foto van de woontoren “Urban Cactus”, een studie project in Rotterdam. Zoiets bedoel ik”. 
Het nieuwe wonen houdt volgens Jean Meijer de volgende punten in:
Toekomst gericht bouwen, meer ronde vormen omdat dat ruimte bespaart.  • Andere indeling van binnenruimten
  • Kleurrijke en geluidarme woningen
  • Parkeerplaatsen en bergingen onder de woningen
  • Afval centraal regelen
  • Bodemenergie benutten 
  • Daken en verlichting op basis van zonnecelenergie
  • Platte daken geschikt maken voor recreatie van bewoners
  • Groene aanplant op verticale en horizontale vlakken
  • Centrale buitenruimte om (collectief) te ontspannen
  • Grote balkons als verlengstuk van de huiskamer met direct zicht op eigen groenaanplant in de brede balustrade, zodat men niet bij de buren op het balkon kan kijken.

Jean Meijer heeft uit bestaande- en studie voorbeelden sfeer momenten geselecteerd voor de beeldvorming.   

Studie woontoren “Urban Cactus” Rotterdam &  Agora Tower TaiwanBosco Verticale Milaan  Centrum

Studie huisvesting in park RotterdamWoontoren Hatert (Nijmegen) & Schutterstoren Sloterplas “De ontmoeting”