Jeugdbeleid

Jeugdbeleid moet als onderdeel van het beleid voor welzijn voor alle Amstelveners worden aangepakt. Hierbij dient men rekening houden met de unieke positie van Amstelveen met zijn veengronden, groen, ruimte, speel- en sportvoorzieningen. Dit komt er voor bbA op neer dat, rekening houdend met de verschillende leeftijdsgroepen en de daarbij behorende interesses, Amstelveen een pakket voor ontspanning, spanning en recreatie moet bieden. Daarbij dient men zich te realiseren dat Amstelveen, anders dan Amsterdam, voor feestende en sensatiezoekende jongeren nooit echt de plaats kan zijn. Burgerbelangen is daarom terughoudend als het gaat om het organiseren van permanente feest- en houseactiviteiten. Die terughoudendheid geldt ook voor het inrichten en faciliteren van jeugdhonken en dergelijke, waarvan de praktijk heeft geleerd dat hiermee slechts een kleine, in gedrag afwijkende groep jongeren wordt bediend. Wel meent bbA dat in samenwerking met politie en jeugdautoriteiten een snelle en vroegtijdige opvang en begeleiding nodig is voor jongeren die dreigen te ontsporen.


VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2018
Zorg en Welzijn Jeugdbeleid
Woningmarkt en woningverhuur Wijken
Natuur en milieu Sport en bewegen
Werk en economie Kunst en Cultuur
Schiphol Cultuur en Samenleving
Openbaar vervoer Vrijwilligerswerk
Veiligheid Communicatie
Verkeersveiligheid Algemeen leefgenot, tolerantie en begrip
Onderwijs