Jitze Bakker: Raadslid ben je 24 uur per dag

Versterken van onze volksvertegenwoordigende rol. De zorg vraagt het!

Ik ben het afgelopen jaar benaderd door een zorgprofessional. Ze maakte zich zorgen over het feit over haar rol in de vroegsignalering. Het ging hierbij specifiek om een onveilige thuissituatie van een pasgeborene. Ze wilde dit volgens haar protocol melden zodat de juiste actie kon worden genomen en zorg op maat en op tijd wordt geboden! De melding kon ze echter niet kwijt. Wat is nu mijn rol als raadslid in dit voorbeeld?

24 uur/dag 7/dagen per week volksvertegenwoordiging voor een goede zorg

Wat doe ik wanneer ik dit te horen krijg. Niet alleen van zorgverleners maar juist ook van zorgvragers. In mijn volksvertegenwoordigende rol ben 24 uur/dag en 7 dagen/week raadslid. In deze rol wil ik weten wat er speelt in de samenleving. Zeker in de tijd van de decentralisaties van de zorg is dit van het grootste belang. Ik stel als raadslid de kaders en bepaal mede het beleid. De burger verwacht dat ik ook aanspreekbaar ben op de uitvoering van dit beleid. Dat hoort bij mijn rol. Ik verwacht de komende jaren veel vragen te krijgen over individuele casussen vanuit de zorg. Mensen gaan mij aanspreken over de zorg die wel of niet wordt geboden.
Het is belangrijk voor mij als raadslid om te bepalen hoe om te gaan met dergelijke signalen. Signalen zullen er zijn en aan mij de vraag hoe daar mee om te gaan..

Zichtbaar en aanspreekbaar op beleid en uitvoering van de zorg

Ik wil als raadslid zichtbaar en aanspreekbaar zijn. Ik wil weten hoe het gaat met de uitvoering van de zorg. Wanneer er individueel iets misgaat met de zorg wil ik het weten. Immers de uitvoering, de toegang tot en de kwaliteit van de zorg is onze verantwoordelijkheid. Daar mogen burgers ons op aanspreken Het is mijn rol als raadslid om de zorg in te richten en ik ben ook aanspreekbaar op de uitvoering van het beleid.

Maatwerk, oog voor detail en vinger aan de pols

Juist de individuele gevallen waar het misgaat zijn het signaal hoe het gaat met de uitvoering van ons beleid. Dat vereist ook aandacht voor de inhoud. Ik wil weten wat er is gebeurd, zijn alle mogelijkheden benut, waar zaten belemmeringen. Afhankelijk van die inhoud wil ik dan met de fractie bepalen wat er aan de hand is en wat er moet gebeuren om de juiste zorg te bieden. Zit het beleid goed in elkaar dan verwijs ik de burger door naar de organisatie waar ze hun ondersteuning verder goed kunnen organiseren. Natuurlijk wil ik dan wel op de hoogte blijven en weten of het dan goed blijft gaan. Een vinger aan de pols! Dat mag je verwachten!
En wanneer de uitvoering van de zorg niet goed gaat is het zaak om het aan te kaarten bij de wethouder. Een goede samenwerking met de wethouder is hierbij onontbeerlijk.
Wanneer ons beleid niet aansluit op de zorg die we willen bieden. Dan is het zaak om het politiek te maken en met de bekende trits standpunten/moties/amendementen te komen.
Het gaat in de nieuwe zorg om maatwerk. Dat maatwerk maakt dat we als raadslid midden in de samenleving moeten staan. Dat betekent oog voor detail en gevoel voor wat het betekent. Dat detail is noodzaak om te weten of ons beleid op hoofdlijnen goed functioneert. De zorg beslis je niet vanuit de raadszaal alleen. Dat haal je op uit de samenleving. Dat betekent dat ik ook op zoek ga bij de mensen. Ik wil weten hoe het gaat vanuit de bril van de mensen.

Raadsprogramma voor de zorg (verbeterplan, klachten, ombudsfunctie, gedragscode)

Tot slot als raadslid doe ik dit niet alleen. Het gaat bij de nieuwe zorg dat we als raadslid over ons eigen schaduw van politieke profilering heen stappen. Het gaat de komende jaren volgens mij meer om een gemeenschappelijke raadsprogramma hoe we de zorg kunnen verbeteren. De raadsbrede voorstellen over klachtenmanagement, de onafhankelijke ombudsfunctie die een goede buffer en de te ontwikkelen gedragscode zijn hiervoor de eerste belangrijke stappen die we als raad in Amstelveen gemaakt hebben. Natuurlijk is er nog veel meer praktisch af te spreken zoals hoe ben ik bereikbaar en vooral wat zijn contactgegevens van onze partners in de zorg.