Jubilerend bbA plant 30 walnotenbomen op 4 april aan de Biesbosch

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) is blij, dat de gemeente een in de ogen van bbA  mooie   alternatieve plaats heeft aangewezen voor de 30 walnotenbomen, die de lokale partij  aan de inwoners van Amstelveen wil schenken. Dit  ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van bbA eind mei. Het is de strook tussen de hoek Rembrandtweg/Beneluxbaan en de nieuwe flat aan de Biesbosch 225. De dertig bomen worden geplaatst op dinsdag 4 april in aanwezigheid van bbA-leden, vertegenwoordigers van de gemeente en andere belangstellenden. Het tijdstip is afhankelijk van het transport van de bomen. Betrokkenen worden die dag hierover per mail, app of telefonisch geïnformeerd.

In een brief aan de omwonenden laat de gemeente weten de schenking van bbA van harte te aanvaarden en dat men ervoor zal zorgen dat de walnotenbomen tot volle bloei komen. De strook werd aanvankelijk gebruikt voor de aanleg van de verdiepte Amstelveenlijn en voor de bouw van flat TwoTwoFive aan de Biesbosch. Nu dat stuk is vrijgekomen wil de gemeente er een fraaie groenstrook van maken met gazons en wandelpaden. Het publiek kan daardoor dicht bij de bomen komen en eventueel afvallende walnoten meenemen. “Dit is voor ons doel een ideale plaats. Het publiek kan er dichtbij komen en zo aan de Beneluxbaan ligt de strook goed in het zicht”, zegt Linda Roos, oprichter van bbA en ook bedenker van het walnotenbomenplan.

bbA is zeer tevreden over de medewerking van de gemeente en met name van wethouder Floor Gordon, die over het groen in Amstelveen gaat. Daardoor kon snel actie worden ondernomen en gingen de gemeentelijke diensten op zoek naar een geschikte locatie. Alle partijen waren zich ervan bewust dat de walnotenbomen nog voor de zomer moesten worden geplant omdat anders bij een droge zomer de grond te droog zou worden. De viering van het jubileum staat vooralsnog gepland voor zondag 4 juni.

Fractievoorzitter Pieter Monkelbaan hoopt “dat veel Amstelveners hiervan in de toekomst de vruchten kunnen plukken en de walnoten niet te ver van de boom vallen. Alleen samen maken we Amstelveen nog groener.”

In eerste instantie was bbA met de directie van Golfcentrum Amsteldijk een plaats overeengekomen op de golfbaan. Toen dit bekend werd wees de gemeente erop, dat dit problemen zou geven, omdat een bomenstrook op de overeengekomen plaats in strijd was met het bestemmingsplan. 

Belangstellenden, die het planten van de eerste bomen willen bijwonen, kunnen dit laten weten via info@burgerbelangen-amstelveen.nl en zij worden dan tijdig geïnformeerd over het tijdstip van het planten.

Meer over:

Word donateur