Nesser Dorpsraad

Er wordt gewerkt aan de voltooiing van het voetpad langs de Amstel richting Amstelveen. De wijkagent werd verzocht eens te kijken naar het kruispunt Nesserlaan/Ringdijk. Dit zou onoverzichtelijk zijn.  Uit het publiek kwam de opmerking, dat de wegversmallingen  langs de Amstel beter weggehaald kunnen worden.

Zij geven nu alleen maar ergernis. Voorzitter dick de Jong is benaderd door de Vereniging van Kleine Kernen in Noord Holland  met de vraag om mee te denken over een dorpsvisie over Nes a.d. Amstel. Pas na de zomer gaat men er mee aan de slag.