Wijkplatform Westwijk: klachten over uitstoot autobussen Tijdens de vergadering van het wijkplatform  Westwijk op 3 juni jl. hebben diverse bewoners geklagd over de uitstoot van de autobussen. Men vindt dat de chauffeurs bij het wachten de motor onnodig laten draaien met als gevolg extra uitstoot van dieseldampen.

De mededeling dat het bestaande medisch centrum Westwijk verdwijnt en dat nog niet bekend is waar de huisartsen zich gaan vestigen lokte felle discussies uit. Men vond het ondenkbaar dat straks de grootste wijk van Amstelveen straks wellicht zonder huisartsen zit. Het is de bedoeling dat op de plaats van het medische centrum nieuwe winkels komen. Namens de gemeente presenteerde Rob Thoolen de plannen voor sloop en nieuwbouw van het Westwijkplein. De Overloop blijft als school gehandhaafd, activiteiten worden voorlopig ondergebracht in het leegstaande pand van de Rabobank en Down Town komt als jongerencentrum niet terug. Het wachten is nu op een beslissing van de investeerder Deltalloyd over de vraag wanneer begonnen wordt met de sloop en nieuwbouw. Ook dit onderwerp leverde felle discussies op met name over de voorlopig opvang.

Ter verhoging van de burgerparticipatie en onderlinge samenhang wordt er evenals vorig jaar een straatfeest georganiseerd. Uit de druk bezochte vergadering kwam voorts het voorstel aan wijkteamleider Wilco van Rijn om de  vervuilde lantaarnpalen eens schoon te maken. Dat zou  de verlichting aanzienlijk verbeteren.
Wegens de landelijke reorganisatie van het politiekorps wordt bureau zuid gesloten, aldus de wijkagent. Ook vertelde hij dat  de overlast door jongeren duidelijk minder is geworden.