Kunst en Cultuur

Burgerbelangen  streeft  naar  een goed functionerende kunst- en cultuursector. In tijden van bezuinigingen bestaat bij overheden snel de neiging om te snijden in de ondersteunende budgets voor Kunst en Cultuur. Maar wat met grote zorg in vele decennia is opgebouwd mag niet, zonder alternatieven te stellen, worden bedreigd door een bezuinigingsronde.
Evenals bij onze Heemparken hebben we te maken met cultureel erfgoed in de vorm van de Bibliotheek, de Muziekschool en daaraan gelieerde activiteiten, zoals ensemblespel, dans, poppodia en dergelijke, de Schouwburg met haar grote diversiteit aan voorstellingen en activiteiten en natuurlijk enkele toonaangevende musea, waarvan het Cobra Museum en het Museum Jan van der Togt vaandeldragers zijn.

Burgerbelangen (bbA) is van mening dat het in stand houden van activiteiten op het gebied van Kunst en Cultuur samen moet vallen met de betrokkenheid van de burger. Participatie van de burger in de  kunst- en cultuursector moet daarom gestimuleerd worden. De partij vindt het redelijk om de burger te vragen zich hiervoor in te zetten en zo nodig ook financieel hieraan bij te dragen.
De verankering van Kunst en Cultuur behoort in het onderwijs te beginnen. Burgerbelangen Amstelveen wil zich ervoor inzetten om Kunst en Cultuur weer die plaats in het onderwijs te geven die noodzakelijk is om jonge inwoners van Amstelveen vertrouwd te maken met uitingen van Kunst en Cultuur. Daartoe moet op scholen een impuls worden gegeven. 


VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2018
Zorg en Welzijn Jeugdbeleid
Woningmarkt en woningverhuur Wijken
Natuur en milieu Sport en bewegen
Werk en economie Kunst en Cultuur
Schiphol Cultuur en Samenleving
Openbaar vervoer Vrijwilligerswerk
Veiligheid Communicatie
Verkeersveiligheid Algemeen leefgenot, tolerantie en begrip
Onderwijs