Leden van bbA vierkant achter beleid fractie

Tijdens een informele bijeenkomst met de fractie en het bestuur van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) in het wijkcentrum De Bolder, hebben de leden zich aan het einde van de discussieavond vierkant achter het beleid gesteld dat de fractie van bbA sinds de verkiezingen in maart heeft gevoerd. Natuurlijk vond men het jammer dat de partij niet in de coalitie werd opgenomen, maar zowel de jongere als de oudere aanwezige leden spraken hun waardering uit voor het daarna gevoerde beleid en de constructieve opstelling van de partij in de gemeenteraad.
De bijeenkomst was een initiatief van de fractie. Na de mislukte coalitiegesprekken met VVD en D’66 had de fractie behoefte om met de leden van gedachten te wisselen over de afgelopen periode, de gevoerde campagne en de huidige opstelling in de raad. Fractievoorzitter Ruud Kootker heette vooral oud-wethouder Peter Bot welkom, maar ook de voormalige raadsleden van bbA, met uiteraard oprichter Linda Roos en oud-wethouder John Levie. Vooral de oude garde liet enige boeiende analyses los op de positie van bbA als oppositiepartij.

Tijdens de levendige discussie lanceerden de leden diverse nieuwe ideeën voor de volgende verkiezingscampagne in 2021 en 2022. Ruud Kootker deed een beroep op de oudere leden bij bbA betrokken te blijven. “Blijf ons jullie ideeën en voorstellen toesturen. We hebben jullie nodig”, zei hij. Hoewel bbA heeft meegeschreven aan het coalitieakkoord, blijven er volgens de fractieleden nog voldoende thema’s over waarin de stem van bbA het verschil kan maken, zoals groen, leefbaarheid en sport en welzijn. Dit standpunt werd door de aanwezige leden gedeeld.
Toen Ruud Kootker vroeg of er behoefte was aan meer van deze bijeenkomsten, werd er met gretigheid positief gereageerd. “Eens per kwartaal”, merkten enkele leden op en aldus werd besloten. Vervolgens werd, op voorstel van Ruud Kootker, de vergadering beëindigd, zoals die bij bbA altijd wordt afgesloten, namelijk met een glas aan de bar. Daar werd een toost uitgebracht op de op die dag jarige Ewa Petiet.

Meer over:

Word donateur