Linda Roos (bbA): Rapport over fijnstof niets nieuws

Linda Roos van Burgerbelangen Amstelveen (bbA)  vindt het door de Universiteit van Utrecht  gehouden onderzoek over de hoeveelheid ultra fijnstof rondom Schiphol en  boven Amstelveen oud nieuws .  Volgens het onderzoek  zijn de risico’s voor de omwonenden en dan vooral die in de buurt van de start- en landingsbanen wonen  te vergelijken met het wonen langs een snelweg. De Universiteit dringt aan op een vervolgonderzoek.

Voor Groen Links is dit reden om hierover vragen aan b. en w. te stellen. De partij wil, dat Amstelveen een vervolgonderzoek initieert.  Linda Roos:  “ Het wordt een onderzoek naar wat iedereen al lang weet. Niemand kan  verbaasd zijn over de uitkomst van het rapport. We weten toch niet beter dat onze tuinmeubels binnen de kortste keren met een laag stof wordt overdekt? Wij  als bbA hebben dit al jaren geleden aangekaart, maar er is niets met onze ideeën gedaan. Schiphol is niet weg te halen en het vliegverkeer kan ook geen andere kant op dus moet je op de grond inventief zijn.  We moeten ons inzetten voor schonere lucht en dat kan. Er zijn bijv. dakpannen die lucht zuiveren, er zijn bomen die met hun bast de het vuil uit de lucht halen, meer verticaal groen langs de muren en langs de snelwegen”.


Volgens Linda Roos kunnen ook de bewoners zelf een bijdrage aan schonere lucht leveren door bijv. hun tuinen zo in te richten dat er een belang is tussen groen en steen.  “En als men het dak moet renoveren laat men dan  eens denken aan de dakpannen die lucht kunnen zuiveren. Nogmaals als we schonere lucht in Amstelveen willen hebben moeten we daar op de grond voor zorgen. Vandaar onze voortdurende pleidooien  voor duurzaam bouwen en voor groen”.
Bijgaande foto ’s zijn  voorbeelden van hoe je vertikaal groen kan aanbrengen; bij gebouwen en langs snelwegen.