Linda Roos stopt als raadslid Burgerbelangen Amstelveen

Linda Roos stopt als raadslid Burgerbelangen Amstelveen

Na 23 jaar neemt Linda Roos afscheid van de politiek. Zij heeft dit aan het college van b. en w. en aan haar fractie gemeld. 27 september 2017 wordt haar laatste raadsvergadering. Linda Roos is het langst zittend raadslid van Amstelveen, namelijk ruim 23 jaar. Over haar besluit zegt zij: “Ik heb het 23 jaar met ongelooflijk veel plezier gedaan en ook veel voor Amstelveen kunnen bereiken. Nu is er zoveel nieuw en jong talent in Burgerbelangen Amstelveen dat het een goed moment is om het vaandel over te dragen.”

Linda Roos richtte op 28 mei 1993 de politieke partij Burgerbelangen Amstelveen op. De directe aanleiding was de dreigende sloop van het Leger des Heilsgebouw aan de Amsterdamseweg . Een van de weinige Amstelveense monumenten. Bovendien speelden in die tijd meer dingen, zoals plannen voor de aanleg van een busbaan over de oude spoorrails van de museum tram. Hiermee zou onder andere het Heempark de Braak worden aangetast. Dankzij Burgerbelangen Amstelveen zijn de Heemparken nu officieel Rijksmonument en mag de Bovenkerkerpolder niet worden bebouwd.

Burgerbelangen Amstelveen kwam na de verkiezingen van 1994 meteen met 5 zetels in de raad. Linda Roos ziet Burgerbelangen Amstelveen als de lokale partij
die de kernwaarden van Amstelveen moet behouden. Amstelveen is een prachtige stad en een heerlijke leefomgeving. Dit moet zo blijven en daarom geen verdichting, maar veel groen. Bij nieuwbouw, kiezen voor bij Amstelveen passende architectuur, zo mogelijk met verticaal groen. Zie de weblog “verticaal BOS” van Linda Roos op de gemeente pagina. In 2010 ging Burgerbelangen Amstelveen van oppositie naar coalitie en leverde John Levie als eerste BBA wethouder. Ook nu maakt Burgerbelangen Amstelveen met wethouder Peter Bot deel uit van het college van b. en w.

Bij het politiek overleg gaat Linda Roos uit van verschillen in aanpak. “Maar uiteindelijk moeten wij ons inzetten voor een gezamenlijk doel, namelijk het belang van alle Amstelveners. Als lokale partij kijk je daarbij naar de directe woonomgeving en de leefomgeving. Natuurlijk moet je hierbij altijd een goede afweging maken met het algemeen belang.”
Op 27 september 2017 neemt Linda Roos afscheid van de Raad. Ze blijft, maar nu meer op de achtergrond actief als adviseur. Vooral op de dossiers Ruimte, Wonen en Natuur.

Meer over:

Word donateur