Lokale partijen willen stem in Provinciale Staten


Een aantal lokale partijen heeft het initiatief genomen om te komen tot een bundeling van lokale (belangen)partijen om op die manier invloed te krijgen op het beleid op Provinciaal niveau. Daartoe werd dinsdag 9 december 2014 in Castricum een bijeenkomst belegd, waar 39 lokale partijen uit Noord Holland vertegenwoordigd waren. Initiatiefnemer Bert Meijer, voormalig wethouder voor de lokale partij uit Castricum ‘CK en G’ betoogde dat tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen 1/3 van de kiezers lokaal had gestemd, maar dat als er niets gebeurt die groep op geen enkele manier wordt vertegenwoordigd in de Provinciale Staten, terwijl daar veel beslissingen worden genomen, die direct de lokale belangen aangaan. 


De initiatiefnemende partij had daartoe Frank van Dalen, voorzitter van de Stichting Politieke Academie uitgenodigd om uit te leggen hoe je zo’n nieuwe partij in de markt moet zetten. Daarnaast betoogde hij dat het belangrijk is om in actie te komen voor meer invloed van de “Lokalen” in de Provincie. Volgens hem telt voor de landelijke partijen die aan de Provinciale verkiezingen meedoen een heel ander belang, namelijk hoeveel zetels krijg ik in de Eerste Kamer. “Lokale politiek moet een platform krijgen in de Provinciale Staten” zei Frank van Dalen.


Tijdens deze bijeenkomst bleek dat elders in Noord Holland al het initiatief genomen was voor een nieuwe provinciale partij als vertegenwoordiger van de lokale belangen. Onder de naam ‘Hart voor Holland’ was die partij een dag eerder (8 december) ingeschreven bij het Kiesregister. Deze partij heeft al een bestuur en leden, en tijdens de ledenvergadering was de voormalige TV presentatrice en programmamaakster Léonie Sazias uit Hilversum gekozen tot lijsttrekker.  De partij is tot stand gekomen op initiatief van lokale partijen uit Hilversum, Bloemendaal en Velsen. De namens die nieuwe partij aanwezige Martin van de Bunt riep op tot samenwerking om te komen tot èèn partij.  Ook Bert Meijer van ‘CK en G’ zag dat wel zitten. Van de Bunt vond dat het het beste was als de initiatiefnemers uit Castricum zich aansloten bij ‘Hart voor Holland’, omdat die partij alles al in orde had gemaakt tot en met de organisatie van een bijeenkomst in Alkmaar op zaterdag 13 december, waarin men de partij, het bestuur en de lijsttrekker officieel presenteert. De bedoeling van die bijeenkomst is dat andere lokale partijen komen meepraten over verdere invulling van het verkiezingsprogramma en de komende  campagne.

Amstelveen, 15  december 2014