Lokale politiek wil dat Amstelveen zelf vlieglawaai gaat meten

bron: Amstelveens Nieuwsblad

AMSTELVEEN De gemeenteraad heeft woensdag unaniem een motie aangenomen om zelf het lawaai van vliegtuigen in Amstelveen te gaan meten. De motie was opgesteld door BBA en ChristenUnie.

De indieners gaven aan dat Schiphol weliswaar met het zogeheten NOMOS-systeem metingen laat uitvoeren, maar daar verder niets mee doet. Bovendien wordt voor wetgeving en handhaving nog altijd uitgegaan van berekeningen en niet van metingen. Gezien het belang van de uitkomsten van geluidsberekeningen, ook voor Amstelveners, moeten daarom ook metingen een rol gaan spelen, vinden BBA en CU. “Op veel plekken in Amstelveen wordt geluidhinder ondervonden, maar kan het niet worden gemeten,“ zei BBA-raadslid Kitty Huisman woensdag in de raad. “Aalsmeer beschikt over zeven eigen meetpunten, terwijl Amstelveen slechts twee eigen meetpunten heeft, waarvan één sinds november 2022 buiten gebruik is.” 

BETROUWBARE METINGEN

De twee partijen willen daarom betrouwbare metingen, onafhankelijk van Schiphol, in heel Amstelveen en vroegen het college te onderzoeken hoeveel meetpunten er nodig zijn, wat voor soort meters, waar deze moeten komen en van welke kwaliteit. Doel is inwoners inzicht te geven in het lawaai, de uitkomsten te vergelijken met de berekeningen en het Amstelveense standpunt in Schiphol-discussies beter te onderbouwen.

AAN VERVANGING TOE

Wethouder Floor Gordon toonde zich positief. “De huidige apparatuur is oud en aan vervanging toe, dus is dit een goed moment om naar geluidmeting te kijken,” zei ze. “We willen het meten niet aan Schiphol overlaten, maar denken aan dezelfde partij die metingen uitvoert in Aalsmeer. We gaan diverse opties, waaronder uitbreiding van het meetnetwerk, onderzoeken.” Ze zei er wel bij: “Meer meten is nog niet minder overlast. Meten is wel belangrijk voor een goede lobby en het debat.” De enige kritische noot kwam van Patrick Adriaans (SP). Hij zei: “Meten is weten, maar waarom nog meten als je het al weet? We weten dat de geluidoverlast omlaag moet.” Volgens Huisman vermijd je door meer te weten welles-nietes-discussies. Toch steunde de SP de motie wel, zodat alle partijen voor stemden.

Meer over:

Word donateur