Verslag vergadering Nesser Dorpsraad op 13 mei 2014

Een belangrijk punt op deze vergadering  bleek de bouwhoogte van een nieuw te bouwen woning aan de Wijde Blik.  Namens de bewoners van de Wijde Blik betoogde mevrouw Marjan de Bordes, dat door deze bouw hoogte toe te staan de naastliggende woningen hun uitzicht kwijt raken. Zij wist niet dat het bestemmingsplan hiervoor was aangepast in 2011. Zij was het daar niet mee eens en al helemaal niet, dat de  bewoners van niets wisten, althans dat beweerde zij.  Zij stelde,dat de bewoners niet waren geïnformeerd.  Toen de discussie emotioneel werd  kwam Jaap Prent (bbA) er tussen en stelde, dat  deze discussie niet  in de Dorpsraad thuis hoort , maar op het gemeentehuis. Hij adviseerde mevrouw De Bordes  dit voor te leggen aan de Commissie RWN, waarna hij haar uitlegde hoe zij zich als inspreekster kan aanmelden. 


Voorzitter Dick de Jong stelde, dat de nieuwe bewoners van de Wijde Blik  nog geen contact met hun buren hebben gezocht. Hij gaat in gesprek met ze om de nieuwkomers er toe te bewegen contacten met de buurt te onderhouden.
Een van de leden van de Dorpsraad liet weten, dat er vijf huurwoningen leekomen. Zijn voorstel was om die beschikbaar te stellen aan gezinnen met kinderen. Dit zou ook in het belang zijn van de basisschool De Zwaluw. Jaap Prent adviseerde hem dit in te spreken bij de  Commissie B & S. Het vrijwilligerswerk loopt beter; zo wordt  nu iedere 2e vrijdag van de maand in het Dorpshuis   soep en sandwiches geserveerd in het kader van “buren voor buren”.