Verslag vergadering wijkplatform Groenelaan op 13 mei 2014

Tijdens de vergadering van het wijkplatform Groenelaan werd Henk Bleekemolen met algemene stemmen ( 35 aanwezigen) tot voorzitter gekozen.  Bleekemolen wordt daarmee de opvolger van Jaap Rijk, die een half jaar geleden onverwacht overleed.  Het bestuur werd uitgebreid met de komst van Melle Middel.  De van oorsprong Groninger woont nu 2 ½ jaar in de wijk Groenelaan. Daarvoor was hij docent Statistiek aan de universiteit van Groningen.
Opnieuw bleek, dat het bestuur (evenals eerder Bankras/ Kostverloren) geen idee heeft hoe het zit met de financiën. Wat draagt de gemeente bij  op welke voorwaarden ?  Dit kwam aan de orde bij de financiering van de begin dit jaar begonnen wijkkrant De Specht. De goed verzorgde uitgave voorziet in een behoefte. Men zoekt adverteerders. 


Het bestuur kon nog geen informatie geven over de aan te leggen rotondes bij het ziekenhuis en bij de driesprong Sportlaan/Groenelaan. De Olmenhof is volledig bewoond door studenten. Binnen enkele maanden hoopt het wijkplatform te starten met het buurtrestaurant in samenwerking met de winkeliers van Groenhof. Voorgesteld wordt om het kunstwerk in het water bij De Bolder schoon te houden met de aanleg van een fontein. Men vreest dat het te duur is: tussen de 10 en 15.000 Euro.
Een klacht was,dat het medische centrum Marne voor buspassagiers lastig te bereiken is. Men moet dan tweemaal de Groenelaan oversteken. Oplossing is de aanleg van een voetpad of een halte eerder uitstappen en achter de Seine doorsteken.
Besloten werd om in de septembervergadering eens te evalueren over   het autoweggetje naar de golfbaan. Volgens de aanwezigen is het nog steeds verwarrend. Er is geen voetpad met gevolg, dat het autoweggetje ook wordt gebruikt door voetgangers en fietsers. Wat te doen ?
Wijkagent Hilco Kappert waarschuwde nog eens voor  insluipingen. Met name de babbeltruuk scoort goed.  Laat nooit vreemde mensen binnen en neem ook geen pakjes voor je buren aan, was zijn advies.  Hij vertelde, dat er op de Groenelaan nog steeds op snelheid wordt gecontroleerd. Hoogst gemeten snelheid in het afgelopen kwartaal was 80 km.