Motie tijdelijke huisvesting aan Kalkbranderij

Op initiatief van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) en AVA en met steun van de VVD en D66 is er een motie ingediend waarin de partijen er bij het gemeentebestuur op aandringen om op korte termijn een onderzoek in te stellen naar de haalbaarheid van het plaatsen van tijdelijke huisvesting voor starters en studenten op het terrein Kalkbranderij/Bovenkerkerhoek. De vier partijen vormen een meerderheid in de raad waardoor men mag aannemen dat de motie wordt aangenomen.

In de motie verzoeken Jacqueline Solleveld namens bbA en Michel Becker namens AVA het College om op korte termijn een verkorte risico-inventarisatie uit te voeren om de mogelijkheden en de haalbaarheid te verkennen om de genoemde locatie gedurende een termijn van 10 tot 15 jaar als reserve locatie te gebruiken. Dit is dan voor het plaatsen van tijdelijke volwaardige woningen, gestapelde wooncontainers of andere soortgelijke tijdelijke woonconcepten.
Vervolgens vragen de partijen aan het College zich in te spannen om deze tijdelijke huisvesting zoveel mogelijk beschikbaar te stellen aan Amstelveners die ingeschreven staan bij Woningnet.

De indieners stellen tenslotte dat er in Amstelveen grote behoefte is aan meer nieuwe woningen en meer diversiteit, en dat het terrein Kalkbranderij/Bovenkerkerhoek al werd beschouwd als een reservelocatie voor de lange terrein. Bovendien is de grond van de gemeente zelf.

Meer over:

Word donateur