Natuur en milieu

De groene poldergordel rondom Amstelveen moet behouden blijven. Omdat in sterk toenemende mate de polders recreatief worden gebruikt, zal er een integraal actieplan moeten komen dat het groene, open en rustige karakter van de polder beschermt. Dit kan onder andere door de vitaliteit van het boerenbedrijf in de polder te versterken en de boeren in de polder te belonen voor hun landschapsbeheer. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door initiatieven te steunen voor nieuwe technieken,  die de duurzaamheid ten goede komen. Zoals in de Haarlemmermeer al gebeurt, zou Amstelveen  projecten moeten stimuleren, waarbij mest wordt omgezet in energie ten behoeve van de boeren en de kwekers. Met inbegrip van de recent aangelegde golfbaan, behoort het poldergebied tot de zaken die Amstelveen aantrekkelijk houden voor het bedrijfsleven en hun (internationale) werknemers. 

Burgerbelangen (bbA)  vindt dat er ook in de bebouwde kom  talrijke kansen liggen om het milieu te ontlasten, zoals bijvoorbeeld zonnepanelen op de gemeentelijke gebouwen en eventueel op de overkapping van de A 9.  Burgerbelangen wil, dat in de verdere onderhandelingen moet worden afgesproken, dat in  de toekomst het mogelijk blijft de tunnel  of overkapping te verlengen tot voorbij de Meanderflats. Bij de aanleg van de nieuwe op- en afritten moet hiermee worden rekening gehouden.  Ook moet bij die onderhandelingen worden ingezet op het belang van de omwonenden. De  A 9 mag niet te dicht bij hun woningen liggen; dus zo zuidelijk als mogelijk is.   


VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2018
Zorg en Welzijn Jeugdbeleid
Woningmarkt en woningverhuur Wijken
Natuur en milieu Sport en bewegen
Werk en economie Kunst en Cultuur
Schiphol Cultuur en Samenleving
Openbaar vervoer Vrijwilligerswerk
Veiligheid Communicatie
Verkeersveiligheid Algemeen leefgenot, tolerantie en begrip
Onderwijs