Nieuwbouwwoningen in Amstelveen duurder door verplicht warmtesysteem

Namens de fracties van bbA en AVA hebben Ferry van Groeningen en Gonnie van Rietschoten schriftelijke vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders van Amstelveen. Zij maken zich grote zorgen over de verkooppraktijken van ontwikkelaar VORM in het nieuwbouwproject Eiland’s Eigen.

Burgerbelangen Amstelveen en Actief voor Amstelveen hebben berichten ontvangen dat bij de verkoop van de (middeldure) woningen in Eiland’s Eigen de warmtevoorziening buiten de koop-aanneemsom is gehouden. Dit betekent dat er bij een koopsom van € 385.000,- vrij op naam alsnog een bedrag van ongeveer € 15.000,- bijkomt voor de warmtevoorziening van de woning. Als alternatief biedt de ontwikkelaar een leaseconstructie aan, maar deze brengt extra maandelijkse kosten met zich mee. Hierdoor lijkt het aanvankelijk alsof de woningen in het middeldure segment vallen.

Voor een aantal kopers bleek dit een onaangename verrassing. Nationaal heeft dit onderwerp ook aandacht gekregen, zoals blijkt uit een publicatie van Vereniging Eigen Huis (VEH) in april 2024 getiteld “Nieuwbouwhuis na aankoop vaak veel duurder door verplicht warmtesysteem”.
AVA en bbA maken zich ernstig zorgen over deze gang van zaken en vragen of het College op de hoogte was van deze praktijk en wat het standpunt hierover is. Daarnaast willen beide fracties weten of er al gesprekken gevoerd zijn met ontwikkelaar VORM en wat de uitkomsten daarvan zijn.

bbA en AVA zetten zich in voor de bouw van middeldure woningen in Amstelveen en zien dat deze praktijk ervoor zorgt dat deze woningen ongewenst buiten deze prijsklasse vallen. AVA en bbA zijn met Vereniging Eigen Huis van mening dat een warmtesysteem een integraal onderdeel van de woning is en onderdeel moet uitmaken van de koop- aanneemsom.

Burgerbelangen Amstelveen en Actief voor Amstelveen vragen de gemeente ook of deze ontwikkelingen zich tevens voordoen bij nieuwbouw huurwoningen. Indien servicekosten hoger uitvallen door voorzieningen die buiten de reguliere huurprijs worden gehouden en vervolgens alsnog in de servicekosten worden opgenomen, leidt dit tot ongewenst hogere woonlasten.
De raadsleden Van Rietschoten en Van Groeningen roepen het College op om ervoor te zorgen dat bij toekomstige projecten de vraagprijzen inclusief warmtesystemen duidelijk gecommuniceerd worden en binnen de grenzen van het segment middeldure woningen blijven

Word donateur