Nieuws

Burgerbelangen Amstelveen: College meet  met twee maten

Burgerbelangen Amstelveen: College meet met twee maten

Burgerbelangen Amstelveen ((bbA) is ontstemd over de manier waarop vooral de oppositiepartijen bij de voorbereiding van de begroting voor 2021 op het verkeerde been zijn gezet door het college. De fractievoorzitter van bbA, Ruud Kootker zegt: ”Op 8 september zijn wij...

BbA met jong en oud het straatvuil te lijf

BbA met jong en oud het straatvuil te lijf

Hoewel Burgerbelangen Amstelveen (bbA) zaterdag met een flinke delegatie deelnam aan de Opschoondag stal dochter Jolie van het bbA – raadslid Ewa Petiet toch de show. Gewapend met een z.g. knijper probeerde ze papier en plastic uit de plantsoenen in de wijk Groenelaan...

Felicitaties voor RTVA van GroenLinks en BBA

Felicitaties voor RTVA van GroenLinks en BBA

Het commissariaat voor de media heeft de gemeenteraad in een brief laten weten dat zij voornemens is om de licentie voor RTVA te verlengen. BBA en GroenLinks feliciteren RTVA met dit voorgenomen besluit. In de laatste raadsvergadering voor het reces stemden alleen...

Prominente leden bbA tegen plannen Amsterdamse Bos

Prominente leden bbA tegen plannen Amsterdamse Bos

Prominente leden van Burgerbelangen Amstelveen (bbA), zoals oprichter en voormalige fractievoorzitter Linda Roos en voormalig wethouder John Levie hebben grote bezwaren geuit tegen de plannen van Amstelveen en Amsterdam met het Amsterdamse Bos. Zowel Roos en Levie,...

Ook John Levie pleit voor intrekken plannen Amsterdamse Bos

Ook John Levie pleit voor intrekken plannen Amsterdamse Bos

Na Linda Roos mengt ook een andere prominent lid van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) zich in de discussie over de toekomst van het Amsterdamse Bos. Oud-wethouder voor bbA John Levie heeft evenals Linda Roos grote moeite met de gepresenteerde z.g. Inspraakversie van...

Linda Roos kritisch over voorstellen Amsterdamse Bos

Linda Roos kritisch over voorstellen Amsterdamse Bos

Linda Roos kritisch over voorstellen Amsterdamse Bos Prominent bbA- lid en voormalig fractievoorzitter van bbA, alsmede intensief gebruiker van het Amsterdamse Bos, Linda Roos is het helemaal niet eens met de nota Bosplan 2020-2030, Onderweg 100 jaar Amsterdamse Bos...

bbA nog niet gerust op bouwplannen Newa

bbA nog niet gerust op bouwplannen Newa

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) is, ondanks toezeggingen van de wethouder, nog niet gerust op de bouwplannen voor Newa 2, hoek Groenelaan/Sportlaan. Afgelopen week had wethouder Floor Gordon een gesprek met de ontwikkelaar, Waterland Real Estate, waarin zij haar...

Planprocessen gemeente niet meer van deze tijd

Planprocessen gemeente niet meer van deze tijd

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) heeft tijdens de raadsvergadering van 1 juli de wethouder verzocht om de Startnotitie Alleman Kwartier terug te trekken. Dit om de inbreng van bewoners en omwonenden op te halen en te benutten, zodat binnen de beleidskaders gezamenlijk...

Veel reacties op bbA onderzoek fietspaden

Veel reacties op bbA onderzoek fietspaden

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) is overspoeld met reacties op de publicatie van het eigen onderzoek dat de partij heeft ingesteld naar de kwaliteit van de fietspaden. Tientallen Amstelveners gaven ons concrete voorbeelden van gevaarlijke of onveilige situaties. Een...

Er is nog veel  te verbeteren  aan de fietspaden

Er is nog veel te verbeteren aan de fietspaden

Onlangs maakte de ANWB bekend dat na de Coronacrisis rekening moet worden gehouden met een flinke toename van het fietsverkeer. In vragen aan het College vroeg bbA naar de kwaliteit van de fietspaden en vooral of die zijn ingesteld op een toename van het gebruik....

BbA kritisch over bouwplannen hoek Groenelaan/Sportlaan

BbA kritisch over bouwplannen hoek Groenelaan/Sportlaan

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) staat op voorhand zeer kritisch tegenover het recent bekend geworden bouwplan Newa 2 op de hoek van de Groenelaan/Sportlaan, zoals de projectontwikkelaar Waterland Real Estate aan de gemeente heeft gepresenteerd. Het gemeentebestuur...

CDA, D66 en Burgerbelangen Amstelveen (BbA)

CDA, D66 en Burgerbelangen Amstelveen (BbA)

BbA, CDA en D66 willen meer doen aan duurzame energieopwekking Stimuleren van duurzame energieopwekking door en voor elkaar Amstelveen • De gemeente Amstelveen moet energieopwekking door eigenaren van bedrijven, appartementencomplexen en maatschappelijke instellingen...

BbA wil goede afstemming basisscholen met kinderopvang

BbA wil goede afstemming basisscholen met kinderopvang

Nu de basisscholen op 11 mei weer open gaan vraagt Burgerbelangen Amstelveen (bbA) zich af in hoeverre afstemming heeft plaats gevonden tussen de basisscholen in Amstelveen met de kinderopvangorganisaties. Dit naar aanleiding van uitspraken van de voorzitter van de...

BBA: te weinig parkeerplaatsen project Haagbeuklaan

BBA: te weinig parkeerplaatsen project Haagbeuklaan

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) vindt dat bij de nieuwbouw aan de Haagbeuklaan te weinig parkeerruimte is ingepland en dat dit tot overlast gaat leiden van de buurt. BbA constateert dat in de startnotitie Haagbeuklaan het College de parkeernorm voor de 34...

Grote rol bbA in raadsvergadering februari 2020

Grote rol bbA in raadsvergadering februari 2020

De eerste raadsvergadering van 2020 in februari was door de veelheid van onderwerpen een bijzondere en soms opwindende vergadering, waarbij de fractieleden van bbA een opvallende rol speelden. Het was ook een raadsvergadering waarin bbA weer in de originele...

“College geeft RTVA geen kans”

“College geeft RTVA geen kans”

In de raadscommissie Burgers en Samenleving van 29 januari werd uitvoerig gesproken over de toekomstige financiering van RTVA. De wethouder stelt een flinke bezuiniging voor, omdat naar zijn oordeel (en dat van zijn partij de VVD) RTVA onvoldoende kwaliteit levert....

Wethouder Gordon: natuurwaarden bos versterken, geen groei festivals

Wethouder Gordon: natuurwaarden bos versterken, geen groei festivals

Amstelveen – In de discussie rond de toekomst van het Amsterdamse bos stelt wethouder Floor Gordon (D66) dat Amstelveen en Amsterdam de natuurwaarden van het bos willen versterken en het aantal festivals niet verder willen laten groeien. Gordon reageert daarmee onder...

Wethouder Gordon verrast door bbA – publicatie Amsterdamse Bos

Wethouder Gordon verrast door bbA – publicatie Amsterdamse Bos

Met het reactievermogen van een oranje handbalkeepster is wethouder Floor Gordon in actie gekomen toen bbA zijn ongerustheid uitte over de toekomst van het Amsterdamse Bos en suggereerde dat er in de Stopera allerlei plannen circuleren over het Amsterdamse Bos. Meteen...

BBA: grote zorgen over toekomst  Amsterdamse Bos

BBA: grote zorgen over toekomst Amsterdamse Bos

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) maakt zich grote zorgen over de toekomst van het Amsterdamse Bos. In een Nieuwsbrief van de gemeente Amsterdam publiceerde het gemeentebestuur begin november een concept plan voor het Amsterdamse Bos. Op de nieuwe Plankaart, een soort “...

BBA wil meer aandacht voor levensloop bestendige woningen

BBA wil meer aandacht voor levensloop bestendige woningen

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) wil dat het college van b. en w. de bouw van levensloop bestendige woningen een prominente plaats geeft in de nieuwe woonagenda die binnenkort wordt gepresenteerd. Namens bbA pleitte Jacqueline Solleveld hier deze week al voor tijdens...

Jan Willem Meij stopt als beheerder De Meent

Jan Willem Meij stopt als beheerder De Meent

Jan Willem Meij, de populaire beheerder van het Wijk- en Ontmoetingscentrum De Meent moet om gezondheidsredenen zijn functie neerleggen. Meij vervulde die functie 23 jaar. In die periode heeft hij De Meent tot het meest bezochte wijkcentrum van Amstelveen gemaakt....

BbA wil meer spoed bij plannen samenwerking RTVA en NH Media

BbA wil meer spoed bij plannen samenwerking RTVA en NH Media

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) wil dat wethouder Rob Ellermeijer meer haast maakt met het afronden van de samenwerking tussen RTVA en NH Media. Het beoogde samenwerkingsverband moet leiden tot een nieuwe lokale omroep, waarin op onafhankelijke wijze op radio, tv en...

NIET ELKAAR DE TENT UITVECHTEN

NIET ELKAAR DE TENT UITVECHTEN

Burgerbelangen Amstelveen heeft de afgelopen week zien gebeuren wat het al eerder vreesde, namelijk dat de ambtelijke samenwerking tussen Amstelveen en Aalsmeer op een dieptepunt is beland. Gebrek aan onderling vertrouwen en verschil van inzicht over de financiële...

BBA kreeg veel enthousiaste reacties op tramdag

BBA kreeg veel enthousiaste reacties op tramdag

De door Burgerbelangen Amstelveen (bbA) zaterdag (24 augustus) gehouden tramdag, waarbij Amstelveners gratis een rit konden maken met historische trams is een groot succes geworden. Er was veel belangstelling, waarbij het opviel, dat in de middag – toen men juist een...