Nieuws

BbA wil nu snelle renovatie  van ‘t Jagershuis

BbA wil nu snelle renovatie van ‘t Jagershuis

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) vindt, dat nu de Raad van State definitief heeft besloten dat ’t Jagershuis aan de Amstel een rijksmonument blijft, snel moet worden begonnen met het herstel van het vervallen pand. Het bbA – raadslid Ewa Petiet zegt: “Het gebouw staat...

BbA wil dat het college de ambities tempert.  Keuzes maken

BbA wil dat het college de ambities tempert. Keuzes maken

Hieronder de door de fractievoorzitter van bbA Ruud Kootker uitgesproken tekst bij de algemene beschouwing over de Perspectiefnota 2021-2022 van het College van B. en W..In deze nota geeft het College weer wat de plannen voor het komend seizoen zijn. Voorzitter,“Het...

bbA wil compleet nieuw zwembad

bbA wil compleet nieuw zwembad

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) wil dat er meteen wordt begonnen met de bouw van een nieuw zwembad, in plaats van het treffen van tijdelijke voorzieningen om het tekort aan zwemwater voorlopig op te heffen. Het gemeentebestuur stelt voor om het al verouderde zwembad...

BbA blij met annuleren nieuwbouwplannen Newa 2

BbA blij met annuleren nieuwbouwplannen Newa 2

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) is blij met de beslissing van het gemeentebestuur om het nieuwbouwplan Newa 2 voorlopig af te wijzen. In een brief aan de gemeenteraad stellen B en W dat het plan op veel weerstand is gestuit bij de bewoners en bij diverse politieke...

Originele nieuwe actie voor Urbanuskerk

Originele nieuwe actie voor Urbanuskerk

De Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus heeft een nieuwe actie opgezet om ontbrekende 55.000 Euro in te zamelen die nodig is voor professioneel beeld en geluid in de dan herstelde kerk. Het motto is: Maak de Urbanus blij en sponsor een lei. Men kan hieraan...

Inburgeraars recht op een zo hoog mogelijk taalniveau

Inburgeraars recht op een zo hoog mogelijk taalniveau

Amstelveen – De motie op initiatief van GroenLinks en bbA waarin het College wordt opgeroepen om inburgeringsplichtigen in staat te stellen om op een zo hoog mogelijk taalniveau in te burgeren is in de Raadsvergadering van 2 juni 2021 met steun van alle partijen...

BbA blij met toezegging herstel fiets- en voetpaden

BbA blij met toezegging herstel fiets- en voetpaden

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) is zeer tevreden over de wijze waarop wethouder Floor Gordon het achterstallig onderhoud aan de voetpaden wil aanpakken. In antwoord op vragen van Pieter Monkelbaan van bbA vertelde zij in de Commissievergadering RWN, dat er vorig jaar...

BENELUXBAAN; 70 KM WAAR HET KAN, 50 KM WAAR HET MOET.

BENELUXBAAN; 70 KM WAAR HET KAN, 50 KM WAAR HET MOET.

De huidige maximumsnelheid naar 50 km per uur op de Beneluxbaan, een overblijfsel van de werkzaamheden aan de Amstelveenlijn, is Burgerbelangen Amstelveen (bbA) een doorn in het oog. Hoewel definitieve besluitvorming over de maximumsnelheid nog moet plaatsvinden, laat...

BBA:  Onderste steen financiële crisis Cobra Museum moet boven

BBA: Onderste steen financiële crisis Cobra Museum moet boven

De fractievoorzitter van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) Ruud Kootker heeft schriftelijke vragen ingediend bij het College, om antwoord te krijgen op de vele vragen die leven over de financiële crisis bij het Cobra Museum. Uit verslagen, die bekend werden op een...

BBA wil kwaliteitsimpuls voor AAN! en RTVA.

BBA wil kwaliteitsimpuls voor AAN! en RTVA.

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) wil dat het College van B&W een hogere subsidie gaat verlenen aan de twee lokale media stichtingen RTVA en AAN! dan de nu voorgestelde 60.444 Euro per jaar.Zowel AAN! als RTVA hadden al aangegeven dat het voor 60.000 Euro per jaar...

BbA: Financiering Bosplan niet ten koste van groen in woonwijken

BbA: Financiering Bosplan niet ten koste van groen in woonwijken

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) is bang dat het deelnemen aan de exploitatie en het onderhoud van het Amsterdamse Bos ten koste gaat van de groen- en bomenhuishouding in de andere wijken en van de voorgenomen groenstructuren in de toekomstige woonwijken Legmeer en De...

Jan van Zanen:  bbA voorbeeld van succesvolle lokale partij

Jan van Zanen: bbA voorbeeld van succesvolle lokale partij

“Burgerbelangen Amstelveen is voorbeeld van een succesvolle lokale partij”. Dat zei Jan van Zanen, oud-burgemeester van Amstelveen en nu burgemeester van Den Haag. Van Zanen zei dit in zijn functie als voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en...

bbA blij met uitstel betaald parkeren Oude Dorp

bbA blij met uitstel betaald parkeren Oude Dorp

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) is blij met het besluit van wethouder Floor Gordon om de invoering van het betaald parkeren in het Oude Dorp uit te stellen. Dit naar aanleiding van vragen van Pieter Monkelbaan van bbA in de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur...

bbA steunt noodoproep bewoners Oude Dorp

bbA steunt noodoproep bewoners Oude Dorp

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) steunt de noodoproep, die de bewoners van het Oude Dorp hebben gestuurd aan het gemeentebestuur en aan de leden van de gemeenteraad. Bewoners ondersteunen de doelstellingen van de gemeente om het Oude Dorp bereikbaar en leefbaar te...

VVD en bbA  bezorgd over afname capaciteit verpleegtehuizen

VVD en bbA bezorgd over afname capaciteit verpleegtehuizen

Namens bbA en de VVD hebben Jacqueline Solleveld en Victor Frequin het College van Amstelveen vragen gesteld over het afgenomen aantal plaatsen in de Amstelveens verzorgings- en verpleegtehuizen. Die afname in Amstelveen blijkt de tot 2018 jaarlijks uitgegeven facts...

Ferry van Groeningen van CDA naar bbA

Ferry van Groeningen van CDA naar bbA

Ferry van Groeningen, voormalig fractievoorzitter van het CDA, maakt een overstap naar Burgerbelangen Amstelveen (bbA). Vanaf 1 januari treedt Van Groeningen toe tot bbA als burgerraadslid voor de raadscommissie Burgers en Samenleving. “Om er na dik twee jaar...

BbA: Uitgestoken hand RTVA pakken

BbA: Uitgestoken hand RTVA pakken

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) heeft met instemming gereageerd op de beslissing van het Commissariaat voor de Media om RTVA definitief aan te wijzen als de lokale publieke media-instelling voor Amstelveen. De licentie loopt tot augustus 2024. Deze uitspraak kwam na...

Motie tijdelijke huisvesting aan Kalkbranderij

Motie tijdelijke huisvesting aan Kalkbranderij

Op initiatief van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) en AVA en met steun van de VVD en D66 is er een motie ingediend waarin de partijen er bij het gemeentebestuur op aandringen om op korte termijn een onderzoek in te stellen naar de haalbaarheid van het plaatsen van...

BbA denkt verder over afgewezen voorstel Noodplan sport

BbA denkt verder over afgewezen voorstel Noodplan sport

Er komt geen onderzoek naar de noodzaak voor een noodplan de sport, waaruit sportverenigingen, die zwaar getroffen worden door de Corona maatregelen, kunnen worden geholpen. BbA had het initiatief genomen voor een motie, daarbij ondersteund door de Christen Unie,...

Goede zaken in Begroting 2021 maar ook reden voor kritiek

Goede zaken in Begroting 2021 maar ook reden voor kritiek

Dit is de uitgebreide enigszins bewerkte versie van de bijdrage van onze fractievoorzitter Ruud Kootker aan de Algemene Politieke Beschouwingen bij de beraadslaging over de Programmabegroting 2021 op woensdag 11 november 2020 ( Door de beperkte spreektijd zijn de...

VVD en BBA:  meer woonzorg capaciteit

VVD en BBA: meer woonzorg capaciteit

Het gebeurt niet vaak dat twee politieke partijen gelijktijdig en los van elkaar een belangrijk onderwerp op de politiek agenda zetten. De VVD bij monde van woordvoerder zorg Victor Frequin en BbA bij monde van woordvoerder ruimte, wonen en natuur (RWN) Jacqueline...

BbA trakteert jubilerend Bolderkoor

BbA trakteert jubilerend Bolderkoor

Het Bolderkoor uit het wijkcentrum De Bolder bestaat dit jaar 20 jaar. Het is het enige koor in Amstelveen dat ondanks de Corona-maatregelen kan doorgaan dankzij creatief omgaan met de beperkte mogelijkheden. Bij regen duikt de groep op maandagmorgen de parkeergarage...

BbA steunt wensen Horeca

BbA steunt wensen Horeca

De Amstelveense Horeca gaat maandag 2 november een brandbrief aan de burgemeester en wethouders overhandigen met daarin een aantal wensen. Dit gebeurt om ca. 11 uur op het Stadsplein. Hoewel men algemeen van mening is dat het Amstelveense gemeentebestuur zich altijd...

Kritiek bbA op gemeentebegroting 2021

Kritiek bbA op gemeentebegroting 2021

Tijdens de commissievergadering ABM (Algemeen Bestuur en Middelen) dinsdag 27 oktober heeft fractievoorzitter Ruud Kootker de begrotingsvoorstellen van het College voor het jaar 2021 flink bekritiseerd. Hieronder zijn tekst. Voorzitter, Corona en de dientengevolge...

BbA niet gerust op protocollen geheime informatie

BbA niet gerust op protocollen geheime informatie

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) is geschrokken van een publicatie in het Amstelveens Nieuwsblad waaruit blijkt dat tot tweemaal toe geheime stukken over de financiering van het project Alleman niet voldoende is afgeschermd. De stukken waren opgevraagd door Ronald...

bbA wil ook steunpakket voor sport

bbA wil ook steunpakket voor sport

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) wil dat het gemeentebestuur een onderzoek gaat doen naar de te verwachten noden bij de sportverenigingen als gevolg van de maatregelen die genomen zijn in de strijd tegen het Corona virus. bbA heeft waardering voor het plan om in de...