Nieuws

Leden van bbA vierkant achter beleid fractie

Tijdens een informele bijeenkomst met de fractie en het bestuur van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) in het wijkcentrum De Bolder, hebben de leden zich aan het einde van de discussieavond vierkant achter het beleid gesteld dat de fractie van bbA sinds de verkiezingen...

Wethouder geeft bbA gelijk, verspreiding Nieuwsblad slecht.

Wethouder Rob Ellermeijer heeft geantwoord op vragen van ons raadslid Ewa Petiet over de slechte verspreiding van het Amstelveens Nieuwsblad. Hieronder zijn antwoord aan Ewa Petiet waarin hij schrijft welke acties hij gaat ondernemen. Download de...

BBA blij: ‘t Jagershuis blijft rijksmonument

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) is zeer verheugd over de uitspraak op donderdag 9 augustus jl.van de Amsterdamse rechtbank . De rechtbank is van mening, dat de minister in 2015 het Jagershuis niet uit het rijksmonumentenregister had mogen schrappen. De eigenaar van...

BBA vraagt gemeentebestuur oplossing verkeersoverlast Bankras

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) gaat het gemeentebestuur vragen maatregelen te nemen om de toenemende verkeersoverlast in de wijk Bankras Kostverloren tegen te gaan. Tijdens een woensdag 30 mei gehouden vergadering van het wijkplatform Bankras Kostverloren klaagden...

Bestuur neemt afscheid van Chris Smeenk en Monica Pak

Op vrijdag 25 mei jl. heeft het bbA-bestuur afscheid genomen van Chris Smeenk als bestuurslid en van Monica Pak als penningmeester. Dit gebeurde tijdens een geanimeerde lunch, waarbij talrijke verhalen uit het verleden werden opgehaald. Chris Smeenk is namelijk vanaf...

Waarom bbA buiten de coalitie werd gehouden

Hieronder volgt de letterlijke tekst van de toespraak, die namens bbA Jacqueline Solleveld, vice - voorzitter van de fractie woensdagavond 23 mei in de gemeenteraad hield bij de installering van de nieuwe coalitie. De inleiding werd gesproken door fractievoorzitter...

Ewa Petiet volgt Peter Bot op als raadslid

Peter Bot keert niet terug in de gemeenteraad. Al eerder had de bbA wethouder, die deze rol de afgelopen vier jaar vervulde, onverwachts zijn functie om gezondheidsredenen moeten neerleggen. Formeel maakte hij daarna nog wel deel uit van de gemeenteraad, maar daar...

Burgerbelangen Amstelveen niet in nieuwe coalitie

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) zal geen zitting nemen in een nieuw te vormen college van burgemeester en wethouders voor de komende vier jaar. Hoewel de drie partijen het zo goed als eens waren over coalitieprogramma, financiën en portefeuilleverdeling, hebben de...

Peter Bot keert niet terug in nieuw college

Wethouder Peter Bot van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) keert niet terug als wethouder in het nieuwe college van B en W. Peter heeft afgelopen week zijn eigen partij en de coalitiepartijen VVD en D66 laten weten dat hij zich op dringend advies van zijn artsen direct...

Koninklijke onderscheiding Pieter Monkelbaan

Ons burgerraadslid Pieter Monkelbaan behoorden tot de acht Amstelveense inwoners, die aan de vooravond van Koningsdag een Koninklijke onderscheiding ontvingen. Burgemeester Bas Eenhoorn benoemde Pieter namens de Koning tot lid in de Orde van Oranje Nassau wegens zijn...

VVD en D66 gaan verder onderhandelen met BBA

Afgelopen week zijn er door de informateurs Herbert Raat (VVD) en Floor Gordon (D66) intensieve gesprekken gevoerd met de Amstelveense politieke partijen. Doel van deze ronde was een verkenning om te komen tot een nieuwe coalitie en het ophalen van inbreng voor een...

Nieuwe fractie heeft er plezier en zin in

Nu Jitze Bakker geen deel meer uitmaakt van de bbA -fractie heeft hij meer tijd gevonden voor een andere hobby; het fotograferen. Hij leefde zich helemaal uit tijdens de installatie van de nieuwe raad op donderdag 29 maart jl. Burgemeester Bas Eenhoorn nam...

Burgerbelangen wil door met coalitie

foto van https://www.amstelveen.nl/ Donderdag 29 maart werd de nieuwe gemeenteraad voor de periode 2018-2022 geïnstalleerd. Burgemeester Eenhoorn liet alle raadsleden de eed afleggen, waarna ook de burgerraadsleden officieel werden benoemd. Hun taak is om de...

Afscheid BBA raadsleden

Woensdagavond 28 maart jl. nam de gemeenteraad afscheid van de raadsleden die in de nieuwe periode niet terugkomen. Hierbij drie raadsleden van bbA, die al eerder hadden bekend gemaakt, dat zij niet in de raad zouden terugkeren. Burgemeester Bas Eenhoorn nam van ieder...

Ruud Kootker fractievoorzitter BBA

De nieuw gekozen fractie van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) heeft unaniem Ruud Kootker gekozen als haar fractievoorzitter. Jacqueline Solleveld Olthof wordt vice voorzitter van de fractie. Ruud Kootker neemt het fractievoorzitterschap over van Jitze Bakker, die...

BBA tevreden met verkiezingsuitslag

De fractie en het bestuur van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) zijn dik tevreden over de verkiezingsuitslag. Ruud Kootker fungeerde als campagneleider en zei dan ook na het bekend worden van de uitslag: “ Vier jaar geleden kregen we 3213 stemmen en nu 4103. Dat is een...

BBA wil onderzoek naar verspreiding Amstelveens Nieuwsblad

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) wil dat de gemeente een diepgaand onderzoek instelt naar de wekelijkse verspreiding van het Amstelveens Nieuwsblad. BbA vindt dit noodzakelijk, omdat het Nieuwsblad voor Amstelveen een van de belangrijkste informatiekanalen naar de...

BBA wil behoud historische Museumtramlijn

Burgerbelangen Amstelveen wil dat het College van b. en w. in overleg gaat met Amsterdam om na te gaan hoe de museumtramlijn tussen Amsterdam en Amstelveen behouden kan worden. Want, hoewel het grotendeels een zaak is voor Amsterdam, is scheidend fractievoorzitter...

BBA krijgt met Dwarszitter flinke oogst aan ideeën en klachten

De actie Dwarszitter van Burgerbelangen Amstelveen heeft al een flinke oogst aan klachten, vragen en suggesties opgeleverd, waarmee de raadsleden de komende periode aan de slag kunnen. Een van de grootste ergernissen is het fietsen of rijden met scooters op de...

BBA sprak met Indiase gemeenschap over hun wensen

Op verzoek van enkele leden van de Indiase gemeenschap organiseerde Burgerbelangen Amstelveen (bbA) in het wijkcentrum Westwijk zaterdagavond een informatieavond over de komende verkiezingen. In haar inleiding vertelde mede-initiatiefnemer mevrouw Pratima Singh dat er...

Ik ben geïnteresseerd in de lokale politiek

“De meest gestelde vraag die ik afgelopen weken kreeg was de vraag of ik in de politiek ging. Men had dat van mij niet verwacht en ik heb ook meteen uitgelegd dat ik me bij Burgerbelangen Amstelveen heb aangesloten, omdat ik graag wil weten hoe lokale politieke...

Carole Thate voorzitter van exclusief sportgezelschap

Woensdagavond is onze Carole Thate, nummer 9 op de kandidatenlijst van bbA gekozen als voorzitter van de prestigieuze sportorganisatie DE 144. Dit is een exclusief gezelschap van mensen die in welke vorm ook grote verdiensten voor de Nederlandse sport hebben. Men kan...

BBA wil de nood bij sportclubs in kaart brengen

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) kan zich maar gedeeltelijk vinden in de plannen van o.a. PvdA en CDA om meer te investeren in breedtesport en bewegen. Dat vindt bbA ook belangrijk maar denkt dat daarbij wordt voorbijgegaan aan de noden bij diverse verenigingen in...

BBA wil meldpunt historische gebouwen

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) wil dat er een meldpunt komt voor het registreren van gebouwen en plaatsen, die in cultuurhistorisch of monumentaal opzicht van belang zijn voor Amstelveen en deze dan onderbrengen bij de Vereniging Historisch Amstelveen. Hiervoor gaat...