Nieuws

BBA:  Onderste steen financiële crisis Cobra Museum moet boven

BBA: Onderste steen financiële crisis Cobra Museum moet boven

De fractievoorzitter van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) Ruud Kootker heeft schriftelijke vragen ingediend bij het College, om antwoord te krijgen op de vele vragen die leven over de financiële crisis bij het Cobra Museum. Uit verslagen, die bekend werden op een...

BBA wil kwaliteitsimpuls voor AAN! en RTVA.

BBA wil kwaliteitsimpuls voor AAN! en RTVA.

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) wil dat het College van B&W een hogere subsidie gaat verlenen aan de twee lokale media stichtingen RTVA en AAN! dan de nu voorgestelde 60.444 Euro per jaar.Zowel AAN! als RTVA hadden al aangegeven dat het voor 60.000 Euro per jaar...

BbA: Financiering Bosplan niet ten koste van groen in woonwijken

BbA: Financiering Bosplan niet ten koste van groen in woonwijken

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) is bang dat het deelnemen aan de exploitatie en het onderhoud van het Amsterdamse Bos ten koste gaat van de groen- en bomenhuishouding in de andere wijken en van de voorgenomen groenstructuren in de toekomstige woonwijken Legmeer en De...

Jan van Zanen:  bbA voorbeeld van succesvolle lokale partij

Jan van Zanen: bbA voorbeeld van succesvolle lokale partij

“Burgerbelangen Amstelveen is voorbeeld van een succesvolle lokale partij”. Dat zei Jan van Zanen, oud-burgemeester van Amstelveen en nu burgemeester van Den Haag. Van Zanen zei dit in zijn functie als voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en...

bbA blij met uitstel betaald parkeren Oude Dorp

bbA blij met uitstel betaald parkeren Oude Dorp

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) is blij met het besluit van wethouder Floor Gordon om de invoering van het betaald parkeren in het Oude Dorp uit te stellen. Dit naar aanleiding van vragen van Pieter Monkelbaan van bbA in de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur...

bbA steunt noodoproep bewoners Oude Dorp

bbA steunt noodoproep bewoners Oude Dorp

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) steunt de noodoproep, die de bewoners van het Oude Dorp hebben gestuurd aan het gemeentebestuur en aan de leden van de gemeenteraad. Bewoners ondersteunen de doelstellingen van de gemeente om het Oude Dorp bereikbaar en leefbaar te...

VVD en bbA  bezorgd over afname capaciteit verpleegtehuizen

VVD en bbA bezorgd over afname capaciteit verpleegtehuizen

Namens bbA en de VVD hebben Jacqueline Solleveld en Victor Frequin het College van Amstelveen vragen gesteld over het afgenomen aantal plaatsen in de Amstelveens verzorgings- en verpleegtehuizen. Die afname in Amstelveen blijkt de tot 2018 jaarlijks uitgegeven facts...

Ferry van Groeningen van CDA naar bbA

Ferry van Groeningen van CDA naar bbA

Ferry van Groeningen, voormalig fractievoorzitter van het CDA, maakt een overstap naar Burgerbelangen Amstelveen (bbA). Vanaf 1 januari treedt Van Groeningen toe tot bbA als burgerraadslid voor de raadscommissie Burgers en Samenleving. “Om er na dik twee jaar...

BbA: Uitgestoken hand RTVA pakken

BbA: Uitgestoken hand RTVA pakken

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) heeft met instemming gereageerd op de beslissing van het Commissariaat voor de Media om RTVA definitief aan te wijzen als de lokale publieke media-instelling voor Amstelveen. De licentie loopt tot augustus 2024. Deze uitspraak kwam na...

Motie tijdelijke huisvesting aan Kalkbranderij

Motie tijdelijke huisvesting aan Kalkbranderij

Op initiatief van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) en AVA en met steun van de VVD en D66 is er een motie ingediend waarin de partijen er bij het gemeentebestuur op aandringen om op korte termijn een onderzoek in te stellen naar de haalbaarheid van het plaatsen van...

BbA denkt verder over afgewezen voorstel Noodplan sport

BbA denkt verder over afgewezen voorstel Noodplan sport

Er komt geen onderzoek naar de noodzaak voor een noodplan de sport, waaruit sportverenigingen, die zwaar getroffen worden door de Corona maatregelen, kunnen worden geholpen. BbA had het initiatief genomen voor een motie, daarbij ondersteund door de Christen Unie,...

Goede zaken in Begroting 2021 maar ook reden voor kritiek

Goede zaken in Begroting 2021 maar ook reden voor kritiek

Dit is de uitgebreide enigszins bewerkte versie van de bijdrage van onze fractievoorzitter Ruud Kootker aan de Algemene Politieke Beschouwingen bij de beraadslaging over de Programmabegroting 2021 op woensdag 11 november 2020 ( Door de beperkte spreektijd zijn de...

VVD en BBA:  meer woonzorg capaciteit

VVD en BBA: meer woonzorg capaciteit

Het gebeurt niet vaak dat twee politieke partijen gelijktijdig en los van elkaar een belangrijk onderwerp op de politiek agenda zetten. De VVD bij monde van woordvoerder zorg Victor Frequin en BbA bij monde van woordvoerder ruimte, wonen en natuur (RWN) Jacqueline...

BbA trakteert jubilerend Bolderkoor

BbA trakteert jubilerend Bolderkoor

Het Bolderkoor uit het wijkcentrum De Bolder bestaat dit jaar 20 jaar. Het is het enige koor in Amstelveen dat ondanks de Corona-maatregelen kan doorgaan dankzij creatief omgaan met de beperkte mogelijkheden. Bij regen duikt de groep op maandagmorgen de parkeergarage...

BbA steunt wensen Horeca

BbA steunt wensen Horeca

De Amstelveense Horeca gaat maandag 2 november een brandbrief aan de burgemeester en wethouders overhandigen met daarin een aantal wensen. Dit gebeurt om ca. 11 uur op het Stadsplein. Hoewel men algemeen van mening is dat het Amstelveense gemeentebestuur zich altijd...

Kritiek bbA op gemeentebegroting 2021

Kritiek bbA op gemeentebegroting 2021

Tijdens de commissievergadering ABM (Algemeen Bestuur en Middelen) dinsdag 27 oktober heeft fractievoorzitter Ruud Kootker de begrotingsvoorstellen van het College voor het jaar 2021 flink bekritiseerd. Hieronder zijn tekst. Voorzitter, Corona en de dientengevolge...

BbA niet gerust op protocollen geheime informatie

BbA niet gerust op protocollen geheime informatie

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) is geschrokken van een publicatie in het Amstelveens Nieuwsblad waaruit blijkt dat tot tweemaal toe geheime stukken over de financiering van het project Alleman niet voldoende is afgeschermd. De stukken waren opgevraagd door Ronald...

bbA wil ook steunpakket voor sport

bbA wil ook steunpakket voor sport

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) wil dat het gemeentebestuur een onderzoek gaat doen naar de te verwachten noden bij de sportverenigingen als gevolg van de maatregelen die genomen zijn in de strijd tegen het Corona virus. bbA heeft waardering voor het plan om in de...

Burgerbelangen Amstelveen: College meet  met twee maten

Burgerbelangen Amstelveen: College meet met twee maten

Burgerbelangen Amstelveen ((bbA) is ontstemd over de manier waarop vooral de oppositiepartijen bij de voorbereiding van de begroting voor 2021 op het verkeerde been zijn gezet door het college. De fractievoorzitter van bbA, Ruud Kootker zegt: ”Op 8 september zijn wij...

BbA met jong en oud het straatvuil te lijf

BbA met jong en oud het straatvuil te lijf

Hoewel Burgerbelangen Amstelveen (bbA) zaterdag met een flinke delegatie deelnam aan de Opschoondag stal dochter Jolie van het bbA – raadslid Ewa Petiet toch de show. Gewapend met een z.g. knijper probeerde ze papier en plastic uit de plantsoenen in de wijk Groenelaan...

Felicitaties voor RTVA van GroenLinks en BBA

Felicitaties voor RTVA van GroenLinks en BBA

Het commissariaat voor de media heeft de gemeenteraad in een brief laten weten dat zij voornemens is om de licentie voor RTVA te verlengen. BBA en GroenLinks feliciteren RTVA met dit voorgenomen besluit. In de laatste raadsvergadering voor het reces stemden alleen...

Prominente leden bbA tegen plannen Amsterdamse Bos

Prominente leden bbA tegen plannen Amsterdamse Bos

Prominente leden van Burgerbelangen Amstelveen (bbA), zoals oprichter en voormalige fractievoorzitter Linda Roos en voormalig wethouder John Levie hebben grote bezwaren geuit tegen de plannen van Amstelveen en Amsterdam met het Amsterdamse Bos. Zowel Roos en Levie,...

Ook John Levie pleit voor intrekken plannen Amsterdamse Bos

Ook John Levie pleit voor intrekken plannen Amsterdamse Bos

Na Linda Roos mengt ook een andere prominent lid van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) zich in de discussie over de toekomst van het Amsterdamse Bos. Oud-wethouder voor bbA John Levie heeft evenals Linda Roos grote moeite met de gepresenteerde z.g. Inspraakversie van...

Linda Roos kritisch over voorstellen Amsterdamse Bos

Linda Roos kritisch over voorstellen Amsterdamse Bos

Linda Roos kritisch over voorstellen Amsterdamse Bos Prominent bbA- lid en voormalig fractievoorzitter van bbA, alsmede intensief gebruiker van het Amsterdamse Bos, Linda Roos is het helemaal niet eens met de nota Bosplan 2020-2030, Onderweg 100 jaar Amsterdamse Bos...

bbA nog niet gerust op bouwplannen Newa

bbA nog niet gerust op bouwplannen Newa

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) is, ondanks toezeggingen van de wethouder, nog niet gerust op de bouwplannen voor Newa 2, hoek Groenelaan/Sportlaan. Afgelopen week had wethouder Floor Gordon een gesprek met de ontwikkelaar, Waterland Real Estate, waarin zij haar...

Planprocessen gemeente niet meer van deze tijd

Planprocessen gemeente niet meer van deze tijd

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) heeft tijdens de raadsvergadering van 1 juli de wethouder verzocht om de Startnotitie Alleman Kwartier terug te trekken. Dit om de inbreng van bewoners en omwonenden op te halen en te benutten, zodat binnen de beleidskaders gezamenlijk...

Veel reacties op bbA onderzoek fietspaden

Veel reacties op bbA onderzoek fietspaden

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) is overspoeld met reacties op de publicatie van het eigen onderzoek dat de partij heeft ingesteld naar de kwaliteit van de fietspaden. Tientallen Amstelveners gaven ons concrete voorbeelden van gevaarlijke of onveilige situaties. Een...

Er is nog veel  te verbeteren  aan de fietspaden

Er is nog veel te verbeteren aan de fietspaden

Onlangs maakte de ANWB bekend dat na de Coronacrisis rekening moet worden gehouden met een flinke toename van het fietsverkeer. In vragen aan het College vroeg bbA naar de kwaliteit van de fietspaden en vooral of die zijn ingesteld op een toename van het gebruik....