Nieuws

BbA wil goede afstemming basisscholen met kinderopvang

BbA wil goede afstemming basisscholen met kinderopvang

Nu de basisscholen op 11 mei weer open gaan vraagt Burgerbelangen Amstelveen (bbA) zich af in hoeverre afstemming heeft plaats gevonden tussen de basisscholen in Amstelveen met de kinderopvangorganisaties. Dit naar aanleiding van uitspraken van de voorzitter van de...

BBA: te weinig parkeerplaatsen project Haagbeuklaan

BBA: te weinig parkeerplaatsen project Haagbeuklaan

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) vindt dat bij de nieuwbouw aan de Haagbeuklaan te weinig parkeerruimte is ingepland en dat dit tot overlast gaat leiden van de buurt. BbA constateert dat in de startnotitie Haagbeuklaan het College de parkeernorm voor de 34...

Grote rol bbA in raadsvergadering februari 2020

Grote rol bbA in raadsvergadering februari 2020

De eerste raadsvergadering van 2020 in februari was door de veelheid van onderwerpen een bijzondere en soms opwindende vergadering, waarbij de fractieleden van bbA een opvallende rol speelden. Het was ook een raadsvergadering waarin bbA weer in de originele...

“College geeft RTVA geen kans”

“College geeft RTVA geen kans”

In de raadscommissie Burgers en Samenleving van 29 januari werd uitvoerig gesproken over de toekomstige financiering van RTVA. De wethouder stelt een flinke bezuiniging voor, omdat naar zijn oordeel (en dat van zijn partij de VVD) RTVA onvoldoende kwaliteit levert....

Wethouder Gordon: natuurwaarden bos versterken, geen groei festivals

Wethouder Gordon: natuurwaarden bos versterken, geen groei festivals

Amstelveen – In de discussie rond de toekomst van het Amsterdamse bos stelt wethouder Floor Gordon (D66) dat Amstelveen en Amsterdam de natuurwaarden van het bos willen versterken en het aantal festivals niet verder willen laten groeien. Gordon reageert daarmee onder...

Wethouder Gordon verrast door bbA – publicatie Amsterdamse Bos

Wethouder Gordon verrast door bbA – publicatie Amsterdamse Bos

Met het reactievermogen van een oranje handbalkeepster is wethouder Floor Gordon in actie gekomen toen bbA zijn ongerustheid uitte over de toekomst van het Amsterdamse Bos en suggereerde dat er in de Stopera allerlei plannen circuleren over het Amsterdamse Bos. Meteen...

BBA: grote zorgen over toekomst  Amsterdamse Bos

BBA: grote zorgen over toekomst Amsterdamse Bos

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) maakt zich grote zorgen over de toekomst van het Amsterdamse Bos. In een Nieuwsbrief van de gemeente Amsterdam publiceerde het gemeentebestuur begin november een concept plan voor het Amsterdamse Bos. Op de nieuwe Plankaart, een soort “...

BBA wil meer aandacht voor levensloop bestendige woningen

BBA wil meer aandacht voor levensloop bestendige woningen

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) wil dat het college van b. en w. de bouw van levensloop bestendige woningen een prominente plaats geeft in de nieuwe woonagenda die binnenkort wordt gepresenteerd. Namens bbA pleitte Jacqueline Solleveld hier deze week al voor tijdens...

Jan Willem Meij stopt als beheerder De Meent

Jan Willem Meij stopt als beheerder De Meent

Jan Willem Meij, de populaire beheerder van het Wijk- en Ontmoetingscentrum De Meent moet om gezondheidsredenen zijn functie neerleggen. Meij vervulde die functie 23 jaar. In die periode heeft hij De Meent tot het meest bezochte wijkcentrum van Amstelveen gemaakt....

BbA wil meer spoed bij plannen samenwerking RTVA en NH Media

BbA wil meer spoed bij plannen samenwerking RTVA en NH Media

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) wil dat wethouder Rob Ellermeijer meer haast maakt met het afronden van de samenwerking tussen RTVA en NH Media. Het beoogde samenwerkingsverband moet leiden tot een nieuwe lokale omroep, waarin op onafhankelijke wijze op radio, tv en...

NIET ELKAAR DE TENT UITVECHTEN

NIET ELKAAR DE TENT UITVECHTEN

Burgerbelangen Amstelveen heeft de afgelopen week zien gebeuren wat het al eerder vreesde, namelijk dat de ambtelijke samenwerking tussen Amstelveen en Aalsmeer op een dieptepunt is beland. Gebrek aan onderling vertrouwen en verschil van inzicht over de financiële...

BBA kreeg veel enthousiaste reacties op tramdag

BBA kreeg veel enthousiaste reacties op tramdag

De door Burgerbelangen Amstelveen (bbA) zaterdag (24 augustus) gehouden tramdag, waarbij Amstelveners gratis een rit konden maken met historische trams is een groot succes geworden. Er was veel belangstelling, waarbij het opviel, dat in de middag – toen men juist een...

BBA biedt gratis ritje met  historische trams aan

BBA biedt gratis ritje met historische trams aan

Zaterdag 24 augustus biedt Burgerbelangen Amstelveen (bbA) de Amstelveners een gratis ritje aan met historische trams. BbA ziet dit als een mooie start van een nieuw seizoen, waarbij de partij onder het motto Hart voor Amstelveen zich nog eens presenteert als de...

Visie bbA op 2020

Visie bbA op 2020

Afgelopen woensdag 10 juli jl. heeft de gemeenteraad zich gebogen over de plannen en de daarbij behorende financiering van het College van B. en W. Onderstaand de letterlijke tekst die fractievoorzitter Ruud Kootker heeft uitgesproken tijdens de algemene beschouwingen...

Opwinding over kritiek bbA op wethouder Raat

Opwinding over kritiek bbA op wethouder Raat

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 12 juni jl. heeft Burgerbelangen Amstelveen (bbA) opzien gebaard door samen met Groen Links een motie van afkeuring in te dienen tegen de bekendste en meest in de publiciteit tredende wethouder Herbert Raat. BbA vond dat...

Pieter Monkelbaan vervangt Ewa Petiet

Pieter Monkelbaan vervangt Ewa Petiet

Tijdens de algemene ledenvergadering van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) is oud bbA – wethouder Peter Bot met algemene stemmen gekozen tot voorzitter. Hij volgt daarmee Paul van der Meer op, die gedurende 13 jaar de voorzittershamer heeft gehanteerd. In het bestuur...

Bestuur bbA bereidt jaarvergadering voor

Bestuur bbA bereidt jaarvergadering voor

Het bestuur van bbA heeft met de nieuw te benoemen bestuursleden vrijdagmiddag de jaarvergadering van a.s. woensdag 1 mei voorbereid. Aftredend voorzitter Paul van der Meer gaf de voorzittershamer al vast aan zijn beoogde opvolger Peter Bot, ook al moet de...

Peter Bot wordt voorzitter BBA

Peter Bot wordt voorzitter BBA

Peter Bot komt terug in de politiek, zij het op afstand. Het bestuur van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) draagt hem namelijk voor als voorzitter van de partij. Hij volgt daarmee Paul van der Meer op, die gedurende de afgelopen 12 jaar als voorzitter fungeerde. Peter...

Kunst Keuze Keizer Karel fait accompli

Kunst Keuze Keizer Karel fait accompli

Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel “Beeldende kunst op verkeersplein Keizer Karelweg” in de raadsvergadering van woensdag 27 maart keek Marga van Herteryck, namens Burgerbelangen Amstelveen (bbA), anders dan andere partijen breder naar het raadsvoorstel. Het...

BbA kritisch over aanpak ICT – problemen door College

BbA kritisch over aanpak ICT – problemen door College

Burgerbelangen Amstelveen heeft grote twijfels of de problemen rondom de ICT en het digitale werken binnen de gemeente snel zijn opgelost. Voor de fractievoorzitter van bbA Ruud Kootker was dit een reden om tijdens de vergadering van de commissie Algemeen Bestuur en...

BBA-motie monumenten krijgt gezicht

BBA-motie monumenten krijgt gezicht

Met de aanwijzing, afgelopen vrijdag (15 februari 2019), van de Jan Ligthartschool aan de Van Weerden Poelmanlaan als gemeentelijk monument heeft de motie, die Ewa Petiet van bbA een jaar geleden indiende een gezicht gekregen. Vorig jaar diende bbA een motie in om...

Reconstructie kruispunt Oranjebaan/Boersweg begonnen

Reconstructie kruispunt Oranjebaan/Boersweg begonnen

In januari is Ballast Nedam begonnen met de reconstructiewerkzaamheden van het kruispunt Burgemeester Boersweg/Oranjebaan/Marathonlaan. Ook worden er nieuwe verkeerslichten geplaatst. Dit alles moet een betere doorstroming van het verkeer bevorderen. De verwachting is...

Winkelcentrum Groenhof eind juni klaar

Winkelcentrum Groenhof eind juni klaar

De bouwwerkzaamheden bij het winkelcentrum Groenhof zijn op maandag 28 januari hervat. In een brief aan de omwonenden bewoners laat de het bouwbedrijf Bakker Arkel weten, dat de verbouwing en uitbreiding van het winkelcentrum nu eind juni 2019 gereed moet zijn. Eind...