Nieuws

Opwinding over kritiek bbA op wethouder Raat

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 12 juni jl. heeft Burgerbelangen Amstelveen (bbA) opzien gebaard door samen met Groen Links een motie van afkeuring in te dienen tegen de bekendste en meest in de publiciteit tredende wethouder Herbert Raat. BbA vond dat...

Pieter Monkelbaan vervangt Ewa Petiet

Tijdens de algemene ledenvergadering van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) is oud bbA – wethouder Peter Bot met algemene stemmen gekozen tot voorzitter. Hij volgt daarmee Paul van der Meer op, die gedurende 13 jaar de voorzittershamer heeft gehanteerd. In het bestuur...

Bestuur bbA bereidt jaarvergadering voor

Het bestuur van bbA heeft met de nieuw te benoemen bestuursleden vrijdagmiddag de jaarvergadering van a.s. woensdag 1 mei voorbereid. Aftredend voorzitter Paul van der Meer gaf de voorzittershamer al vast aan zijn beoogde opvolger Peter Bot, ook al moet de...

Peter Bot wordt voorzitter BBA

Peter Bot komt terug in de politiek, zij het op afstand. Het bestuur van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) draagt hem namelijk voor als voorzitter van de partij. Hij volgt daarmee Paul van der Meer op, die gedurende de afgelopen 12 jaar als voorzitter fungeerde. Peter...

Kunst Keuze Keizer Karel fait accompli

Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel “Beeldende kunst op verkeersplein Keizer Karelweg” in de raadsvergadering van woensdag 27 maart keek Marga van Herteryck, namens Burgerbelangen Amstelveen (bbA), anders dan andere partijen breder naar het raadsvoorstel. Het...

BbA kritisch over aanpak ICT – problemen door College

Burgerbelangen Amstelveen heeft grote twijfels of de problemen rondom de ICT en het digitale werken binnen de gemeente snel zijn opgelost. Voor de fractievoorzitter van bbA Ruud Kootker was dit een reden om tijdens de vergadering van de commissie Algemeen Bestuur en...

BBA-motie monumenten krijgt gezicht

Met de aanwijzing, afgelopen vrijdag (15 februari 2019), van de Jan Ligthartschool aan de Van Weerden Poelmanlaan als gemeentelijk monument heeft de motie, die Ewa Petiet van bbA een jaar geleden indiende een gezicht gekregen. Vorig jaar diende bbA een motie in om...

Reconstructie kruispunt Oranjebaan/Boersweg begonnen

In januari is Ballast Nedam begonnen met de reconstructiewerkzaamheden van het kruispunt Burgemeester Boersweg/Oranjebaan/Marathonlaan. Ook worden er nieuwe verkeerslichten geplaatst. Dit alles moet een betere doorstroming van het verkeer bevorderen. De verwachting is...

Winkelcentrum Groenhof eind juni klaar

De bouwwerkzaamheden bij het winkelcentrum Groenhof zijn op maandag 28 januari hervat. In een brief aan de omwonenden bewoners laat de het bouwbedrijf Bakker Arkel weten, dat de verbouwing en uitbreiding van het winkelcentrum nu eind juni 2019 gereed moet zijn. Eind...

Verbouwing Groenhof vertraagd wegens asbest

De verbouwing en uitbreiding van het winkelcentrum Groenhof loop ernstige vertraging op. De werkzaamheden liggen nu al drie weken stil omdat er in de grond asbest is geconstateerd. Op dit moment onderzoeken medewerkers van een gespecialiseerd bedrijf de grond rondom...

BBA en PvdA willen strijd tegen ondermijning

Tijdens de behandeling van het Regionaal Veiligheidsplan in de vergadering van de Raadscommissie Algemeen Bestuur heeft Ewa Petiet, namens Burgerbelangen Amstelveen (bbA), gevraagd om een plan van aanpak om de inwoners van Amstelveen te wijzen op de gevaren van...

bbA: eerst investeren in RTVA daarna samenwerking

Tijdens de discussie over de lokale media heeft Ewa Petiet namens Burgerbelangen Amstelveen er voor gepleit om de positie van de lokale omroep RTVA eerst te versterken tot een volwaardige omroep en daarna te gaan zoeken naar samenwerkingsverbanden. BBA vindt RTVA een...

Alle moties bbA aangenomen

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) kan tevreden terugkijken op de behandeling van het College Uitvoeringsprogramma 2018 afgelopen woensdag 7 november. De fractie van bbA had drie moties ingediend, waarvan er twee door alle partijen werden ondersteund. Dat was de motie,...

Burgerbelangen wil meer informatie over kappen van bomen

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) wil dat het gemeentebestuur de raad met enige regelmaat (bijv. eens per kwartaal) informeert over de boomkap. Daartoe vraagt bbA een rapportage over de data en tijdvakken waarbinnen boomkap heeft plaats gevonden. Voorts het aantal...

BbA wil einde aan fietsenchaos in Stadshart

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) vindt dat er zo spoedig mogelijk een herinrichting moet komen voor het parkeren van fietsen en bromfietsen in het Stadshart. Vooral op de vrijdagen en in het weekeinde ontstaan er volgens bbA onveilige en onoverzichtelijke situaties...

Burgerbelangen Amstelveen wil groene middenberm Amsterdamseweg

Burgerbelangen Amstelveen wil dat de Amsterdamseweg tussen Kalfjeslaan en Keizer Karelweg een groene en veilige middenberm krijgt. De partij vindt dat de huidige inrichting van de Amsterdamseweg als entree van Amstelveen niet overeenkomt met het beeld dat de stad wil...

Paul van der Meer voorzitter Amstelveenfonds

Paul van der Meer, voorzitter van het bestuur van bbA is onlangs gekozen tot voorzitter van het Amstelveenfonds. Hij volgt in die functie Jacqueline Solleveld op. Zij legde haar functie neer nadat zij voor bbA in de gemeenteraad werd gekozen en nu vicevoorzitter van...

Leden van bbA vierkant achter beleid fractie

Tijdens een informele bijeenkomst met de fractie en het bestuur van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) in het wijkcentrum De Bolder, hebben de leden zich aan het einde van de discussieavond vierkant achter het beleid gesteld dat de fractie van bbA sinds de verkiezingen...

Wethouder geeft bbA gelijk, verspreiding Nieuwsblad slecht.

Wethouder Rob Ellermeijer heeft geantwoord op vragen van ons raadslid Ewa Petiet over de slechte verspreiding van het Amstelveens Nieuwsblad. Hieronder zijn antwoord aan Ewa Petiet waarin hij schrijft welke acties hij gaat ondernemen. Download de brief

BBA blij: ‘t Jagershuis blijft rijksmonument

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) is zeer verheugd over de uitspraak op donderdag 9 augustus jl.van de Amsterdamse rechtbank . De rechtbank is van mening, dat de minister in 2015 het Jagershuis niet uit het rijksmonumentenregister had mogen schrappen. De eigenaar van...

BBA vraagt gemeentebestuur oplossing verkeersoverlast Bankras

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) gaat het gemeentebestuur vragen maatregelen te nemen om de toenemende verkeersoverlast in de wijk Bankras Kostverloren tegen te gaan. Tijdens een woensdag 30 mei gehouden vergadering van het wijkplatform Bankras Kostverloren klaagden...

Bestuur neemt afscheid van Chris Smeenk en Monica Pak

Op vrijdag 25 mei jl. heeft het bbA-bestuur afscheid genomen van Chris Smeenk als bestuurslid en van Monica Pak als penningmeester. Dit gebeurde tijdens een geanimeerde lunch, waarbij talrijke verhalen uit het verleden werden opgehaald. Chris Smeenk is namelijk vanaf...

Waarom bbA buiten de coalitie werd gehouden

Hieronder volgt de letterlijke tekst van de toespraak, die namens bbA Jacqueline Solleveld, vice - voorzitter van de fractie woensdagavond 23 mei in de gemeenteraad hield bij de installering van de nieuwe coalitie. De inleiding werd gesproken door fractievoorzitter...

Ewa Petiet volgt Peter Bot op als raadslid

Peter Bot keert niet terug in de gemeenteraad. Al eerder had de bbA wethouder, die deze rol de afgelopen vier jaar vervulde, onverwachts zijn functie om gezondheidsredenen moeten neerleggen. Formeel maakte hij daarna nog wel deel uit van de gemeenteraad, maar daar...

Burgerbelangen Amstelveen niet in nieuwe coalitie

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) zal geen zitting nemen in een nieuw te vormen college van burgemeester en wethouders voor de komende vier jaar. Hoewel de drie partijen het zo goed als eens waren over coalitieprogramma, financiën en portefeuilleverdeling, hebben de...

Peter Bot keert niet terug in nieuw college

Wethouder Peter Bot van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) keert niet terug als wethouder in het nieuwe college van B en W. Peter heeft afgelopen week zijn eigen partij en de coalitiepartijen VVD en D66 laten weten dat hij zich op dringend advies van zijn artsen direct...

Koninklijke onderscheiding Pieter Monkelbaan

Ons burgerraadslid Pieter Monkelbaan behoorden tot de acht Amstelveense inwoners, die aan de vooravond van Koningsdag een Koninklijke onderscheiding ontvingen. Burgemeester Bas Eenhoorn benoemde Pieter namens de Koning tot lid in de Orde van Oranje Nassau wegens zijn...