Nieuws

VVD en bbA  bezorgd over afname capaciteit verpleegtehuizen

VVD en bbA bezorgd over afname capaciteit verpleegtehuizen

Namens bbA en de VVD hebben Jacqueline Solleveld en Victor Frequin het College van Amstelveen vragen gesteld over het afgenomen aantal plaatsen in de Amstelveens verzorgings- en verpleegtehuizen. Die afname in Amstelveen blijkt de tot 2018 jaarlijks uitgegeven facts...

Ferry van Groeningen van CDA naar bbA

Ferry van Groeningen van CDA naar bbA

Ferry van Groeningen, voormalig fractievoorzitter van het CDA, maakt een overstap naar Burgerbelangen Amstelveen (bbA). Vanaf 1 januari treedt Van Groeningen toe tot bbA als burgerraadslid voor de raadscommissie Burgers en Samenleving. “Om er na dik twee jaar...

BbA: Uitgestoken hand RTVA pakken

BbA: Uitgestoken hand RTVA pakken

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) heeft met instemming gereageerd op de beslissing van het Commissariaat voor de Media om RTVA definitief aan te wijzen als de lokale publieke media-instelling voor Amstelveen. De licentie loopt tot augustus 2024. Deze uitspraak kwam na...

Motie tijdelijke huisvesting aan Kalkbranderij

Motie tijdelijke huisvesting aan Kalkbranderij

Op initiatief van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) en AVA en met steun van de VVD en D66 is er een motie ingediend waarin de partijen er bij het gemeentebestuur op aandringen om op korte termijn een onderzoek in te stellen naar de haalbaarheid van het plaatsen van...

BbA denkt verder over afgewezen voorstel Noodplan sport

BbA denkt verder over afgewezen voorstel Noodplan sport

Er komt geen onderzoek naar de noodzaak voor een noodplan de sport, waaruit sportverenigingen, die zwaar getroffen worden door de Corona maatregelen, kunnen worden geholpen. BbA had het initiatief genomen voor een motie, daarbij ondersteund door de Christen Unie,...

Goede zaken in Begroting 2021 maar ook reden voor kritiek

Goede zaken in Begroting 2021 maar ook reden voor kritiek

Dit is de uitgebreide enigszins bewerkte versie van de bijdrage van onze fractievoorzitter Ruud Kootker aan de Algemene Politieke Beschouwingen bij de beraadslaging over de Programmabegroting 2021 op woensdag 11 november 2020 ( Door de beperkte spreektijd zijn de...

VVD en BBA:  meer woonzorg capaciteit

VVD en BBA: meer woonzorg capaciteit

Het gebeurt niet vaak dat twee politieke partijen gelijktijdig en los van elkaar een belangrijk onderwerp op de politiek agenda zetten. De VVD bij monde van woordvoerder zorg Victor Frequin en BbA bij monde van woordvoerder ruimte, wonen en natuur (RWN) Jacqueline...

BbA trakteert jubilerend Bolderkoor

BbA trakteert jubilerend Bolderkoor

Het Bolderkoor uit het wijkcentrum De Bolder bestaat dit jaar 20 jaar. Het is het enige koor in Amstelveen dat ondanks de Corona-maatregelen kan doorgaan dankzij creatief omgaan met de beperkte mogelijkheden. Bij regen duikt de groep op maandagmorgen de parkeergarage...

BbA steunt wensen Horeca

BbA steunt wensen Horeca

De Amstelveense Horeca gaat maandag 2 november een brandbrief aan de burgemeester en wethouders overhandigen met daarin een aantal wensen. Dit gebeurt om ca. 11 uur op het Stadsplein. Hoewel men algemeen van mening is dat het Amstelveense gemeentebestuur zich altijd...

Kritiek bbA op gemeentebegroting 2021

Kritiek bbA op gemeentebegroting 2021

Tijdens de commissievergadering ABM (Algemeen Bestuur en Middelen) dinsdag 27 oktober heeft fractievoorzitter Ruud Kootker de begrotingsvoorstellen van het College voor het jaar 2021 flink bekritiseerd. Hieronder zijn tekst. Voorzitter, Corona en de dientengevolge...

BbA niet gerust op protocollen geheime informatie

BbA niet gerust op protocollen geheime informatie

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) is geschrokken van een publicatie in het Amstelveens Nieuwsblad waaruit blijkt dat tot tweemaal toe geheime stukken over de financiering van het project Alleman niet voldoende is afgeschermd. De stukken waren opgevraagd door Ronald...

bbA wil ook steunpakket voor sport

bbA wil ook steunpakket voor sport

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) wil dat het gemeentebestuur een onderzoek gaat doen naar de te verwachten noden bij de sportverenigingen als gevolg van de maatregelen die genomen zijn in de strijd tegen het Corona virus. bbA heeft waardering voor het plan om in de...

Burgerbelangen Amstelveen: College meet  met twee maten

Burgerbelangen Amstelveen: College meet met twee maten

Burgerbelangen Amstelveen ((bbA) is ontstemd over de manier waarop vooral de oppositiepartijen bij de voorbereiding van de begroting voor 2021 op het verkeerde been zijn gezet door het college. De fractievoorzitter van bbA, Ruud Kootker zegt: ”Op 8 september zijn wij...

BbA met jong en oud het straatvuil te lijf

BbA met jong en oud het straatvuil te lijf

Hoewel Burgerbelangen Amstelveen (bbA) zaterdag met een flinke delegatie deelnam aan de Opschoondag stal dochter Jolie van het bbA – raadslid Ewa Petiet toch de show. Gewapend met een z.g. knijper probeerde ze papier en plastic uit de plantsoenen in de wijk Groenelaan...

Felicitaties voor RTVA van GroenLinks en BBA

Felicitaties voor RTVA van GroenLinks en BBA

Het commissariaat voor de media heeft de gemeenteraad in een brief laten weten dat zij voornemens is om de licentie voor RTVA te verlengen. BBA en GroenLinks feliciteren RTVA met dit voorgenomen besluit. In de laatste raadsvergadering voor het reces stemden alleen...

Prominente leden bbA tegen plannen Amsterdamse Bos

Prominente leden bbA tegen plannen Amsterdamse Bos

Prominente leden van Burgerbelangen Amstelveen (bbA), zoals oprichter en voormalige fractievoorzitter Linda Roos en voormalig wethouder John Levie hebben grote bezwaren geuit tegen de plannen van Amstelveen en Amsterdam met het Amsterdamse Bos. Zowel Roos en Levie,...

Ook John Levie pleit voor intrekken plannen Amsterdamse Bos

Ook John Levie pleit voor intrekken plannen Amsterdamse Bos

Na Linda Roos mengt ook een andere prominent lid van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) zich in de discussie over de toekomst van het Amsterdamse Bos. Oud-wethouder voor bbA John Levie heeft evenals Linda Roos grote moeite met de gepresenteerde z.g. Inspraakversie van...

Linda Roos kritisch over voorstellen Amsterdamse Bos

Linda Roos kritisch over voorstellen Amsterdamse Bos

Linda Roos kritisch over voorstellen Amsterdamse Bos Prominent bbA- lid en voormalig fractievoorzitter van bbA, alsmede intensief gebruiker van het Amsterdamse Bos, Linda Roos is het helemaal niet eens met de nota Bosplan 2020-2030, Onderweg 100 jaar Amsterdamse Bos...

bbA nog niet gerust op bouwplannen Newa

bbA nog niet gerust op bouwplannen Newa

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) is, ondanks toezeggingen van de wethouder, nog niet gerust op de bouwplannen voor Newa 2, hoek Groenelaan/Sportlaan. Afgelopen week had wethouder Floor Gordon een gesprek met de ontwikkelaar, Waterland Real Estate, waarin zij haar...

Planprocessen gemeente niet meer van deze tijd

Planprocessen gemeente niet meer van deze tijd

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) heeft tijdens de raadsvergadering van 1 juli de wethouder verzocht om de Startnotitie Alleman Kwartier terug te trekken. Dit om de inbreng van bewoners en omwonenden op te halen en te benutten, zodat binnen de beleidskaders gezamenlijk...

Veel reacties op bbA onderzoek fietspaden

Veel reacties op bbA onderzoek fietspaden

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) is overspoeld met reacties op de publicatie van het eigen onderzoek dat de partij heeft ingesteld naar de kwaliteit van de fietspaden. Tientallen Amstelveners gaven ons concrete voorbeelden van gevaarlijke of onveilige situaties. Een...

Er is nog veel  te verbeteren  aan de fietspaden

Er is nog veel te verbeteren aan de fietspaden

Onlangs maakte de ANWB bekend dat na de Coronacrisis rekening moet worden gehouden met een flinke toename van het fietsverkeer. In vragen aan het College vroeg bbA naar de kwaliteit van de fietspaden en vooral of die zijn ingesteld op een toename van het gebruik....

BbA kritisch over bouwplannen hoek Groenelaan/Sportlaan

BbA kritisch over bouwplannen hoek Groenelaan/Sportlaan

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) staat op voorhand zeer kritisch tegenover het recent bekend geworden bouwplan Newa 2 op de hoek van de Groenelaan/Sportlaan, zoals de projectontwikkelaar Waterland Real Estate aan de gemeente heeft gepresenteerd. Het gemeentebestuur...

CDA, D66 en Burgerbelangen Amstelveen (BbA)

CDA, D66 en Burgerbelangen Amstelveen (BbA)

BbA, CDA en D66 willen meer doen aan duurzame energieopwekking Stimuleren van duurzame energieopwekking door en voor elkaar Amstelveen • De gemeente Amstelveen moet energieopwekking door eigenaren van bedrijven, appartementencomplexen en maatschappelijke instellingen...

BbA wil goede afstemming basisscholen met kinderopvang

BbA wil goede afstemming basisscholen met kinderopvang

Nu de basisscholen op 11 mei weer open gaan vraagt Burgerbelangen Amstelveen (bbA) zich af in hoeverre afstemming heeft plaats gevonden tussen de basisscholen in Amstelveen met de kinderopvangorganisaties. Dit naar aanleiding van uitspraken van de voorzitter van de...

BBA: te weinig parkeerplaatsen project Haagbeuklaan

BBA: te weinig parkeerplaatsen project Haagbeuklaan

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) vindt dat bij de nieuwbouw aan de Haagbeuklaan te weinig parkeerruimte is ingepland en dat dit tot overlast gaat leiden van de buurt. BbA constateert dat in de startnotitie Haagbeuklaan het College de parkeernorm voor de 34...

Grote rol bbA in raadsvergadering februari 2020

Grote rol bbA in raadsvergadering februari 2020

De eerste raadsvergadering van 2020 in februari was door de veelheid van onderwerpen een bijzondere en soms opwindende vergadering, waarbij de fractieleden van bbA een opvallende rol speelden. Het was ook een raadsvergadering waarin bbA weer in de originele...