Officiële verantwoording van bbA

Gegevens bbA volgens ANBI 

Burgerbelangen Amstelveen staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  Dit betekent dat giften en donaties aan bbA aftrekbaar zijn. 

Naam:  Burgerbelangen Amstelveen, opgericht 28 mei 1993
Fiscaal nummer: 8019.97.525
Contactgegevens:

Voorzitter: Peter Bot
Penningmeester: Daniëlle de Kluijver
Secretaris: F.J. (Frits) Suer
Algemeen  e-mail adres:  info@burgerbelangen-amstelveen.nl
Internetgegevens:  www.burgerbelangen-amstelveen.nl  en www.amstelveenkiest.nl 
Bestuurssamenstelling: zie  onder het kopje bestuur
Beleidsplan: zie  verkiezingsprogramma 2022-2026
Beloningsbeleid:
Leden,  kaderleden en bestuursleden zijn allen vrijwilligers en ontvangen geen enkele vergoeding. Raadsleden en wethouder ontvangen alleen de van overheidswege vastgestelde vergoeding.

Jaarverslagen

Word donateur