[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.22″][et_pb_row _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” min_height=”1700px”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”4.9.3″ hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]Het jaar 2019 stond in het teken van wisselingen in het bestuur. Op de jaarvergadering van 1 mei 2019 legde Paul van der Meer zijn functie neer, nadat hij meer dan tien jaar het voorzitterschap had bekleed. Hij werd opgevolgd door Peter Bot, eerder al raadslid en wethouder voor bbA. Bovendien werd het bestuur aangevuld met Gaby Laudy. Zij werd, na Frits Suer en Daniëlle de Kluijver, het vierde bestuurslid. Daniëlle is tevens lid van de fractie als burgerlid. Om belangenverstrengeling te voorkomen is afgesproken dat zij niet meestemt in het bestuur, wanneer er beslist moet worden over zaken die de fractieleden kunnen aangaan.

In de fractie vond een tijdelijke wissel plaats. Ewa Petiet ging medio juni met zwangerschapsverlof. Haar plaats werd gedurende zes maanden ingenomen door Pieter Monkelbaan. Gesteld mag worden dat Pieter in die periode de taak als raadslid met verve op zich heeft genomen.
Eerder hadden de leden al de wens geuit dat bbA zich wat vaker aan de Amstelvener moet laten zien en niet moet wachten tot de laatste maanden voor de verkiezingen. Daarom nam het bestuur het initiatief door de Amstelveners op zaterdag 15 juni 2019 een gratis rit met een historische tram aan te bieden. De historische trams passen in de visie van bbA, dat zij en het oude spoorlijntje behoren tot het originele karakter van (oud) Amstelveen.

Volgens de trambestuurders was de opkomst meer dan gemiddeld en ook bbA zelf mocht talrijke complimenten in ontvangt nemen. Het werd ervaren als echt iets voor bbA.
In 2019 werden nog twee informele ledenbijeenkomsten gehouden. Eén thuis bij Peter Bot en één in de Meent. Op informele wijze kon over diverse onderwerpen met de leden van gedachten worden gewisseld.

De fractie in de gemeenteraad bestond uit Ruud Kootker, voorzitter, Jacqueline Solleveld-Olthof, vicevoorzitter, Marga van Herteryck en Ewa Petiet, vanaf juni tot en met december waargenomen door Pieter Monkelbaan. Burgerraadsleden ter ondersteuning van de fractieleden waren Daniëlle de Kluijver, Henk Heuvingh en Pieter Monkelbaan.

Bij de rol van oppositiepartij past ook een kritische benadering van het College. Zo werden met name de VVD-wethouders Ellermeijer en Raat stevig bevraagd en waar nodig onder vuur genomen. BbA verweet wethouder Ellermeijer dat hij bij het aankopen van een kunstwerk op de driespong Van der Hooplaan, Keizer Karelweg, zowel de raad als de omwonenden er nauwelijks of niet bij had betrokken. Een euvel dat zich met enige regelmaat binnen de portefeuille van deze wethouder zou herhalen. Burgerbelangen kwam stevig in botsing met de wethouder van financiën, omdat de partij hem verweet de Raad te passeren bij zijn kritiek op het Schipholbeleid van de minister. BbA, dat er mede voor had gezorgd dat er een ‘Position Paper Schiphol’ kwam, verweet de wethouder deze Position Paper al met de minister te hebben gedeeld, voordat de raad daar haar oordeel over had geveld. Meerdere oppositiepartijen deelden de kritiek van bbA op de handelswijze van de wethouder, maar hadden niet de politieke moed om de afkeurende motie van bbA te steunen.

Die wrevel werd er niet minder om, toen bbA zich ook verzette tegen de plannen van wethouder Ellermeijer om de lokale radio- en televisieomroep RTVA de nek om te draaien. Een meerderheid van de raad beoordeelde de toekomstplannen van RTVA door een onvoldoende rapportcijfer te geven over de in het verleden behaalde prestaties. BbA was van mening dat het College op voorhand al niet bereid was om RTVA een nieuwe kans te bieden in samenwerking met een nieuw, ambitieus bedrijfsplan. Bovendien vreest bbA nu dat het onafhankelijke nieuwsaanbod nog verder zal verschralen en mogelijkerwijs nog meer in handen zal komen van één partij.

In 2019 heeft bbA ook zijn zorgen geuit over de te ambitieuze plannen van het College. BbA vond zo’n aanslag op de financiële middelen in tijden van diverse onzekerheden (zoals de kosten van de breuk met Aalsmeer) niet verantwoord. In dit verslagjaar heeft bbA het College bij herhaling gevraagd het voorzichtiger aan te doen.

In december bracht bbA als eerste de nog niet gepubliceerde plannen van Amsterdam en Amstelveen met het Amsterdamse Bos naar buiten. De wethouder werd erdoor verrast en liet weten dat er nog niets aan de hand was. Maar een half jaar later kregen de plannen een officiëler karakter. Dit had tot gevolg dat ruim 9000 gebruikers van het Amsterdamse Bos een petitie tekenden, met bezwaren tegen de plannen. Hierbij bevonden zich ook de prominente bbA-ers Linda Roos en John Levie. Burgerbelangen Amstelveen drong er bij de wethouder op aan eens goed en in alle rust te overleggen met alle betrokken partijen, zoals omwonenden en andere gebruikers van het Bos.
In het verslagjaar werden talrijke persberichten uitgebracht om de bewoners over de activiteiten van de fractie te informeren. De persberichten werden steeds uitgebracht en geredigeerd door de secretaris. Pieter Monkelbaan zorgde ervoor dat acties en persberichten van de partij met bijzondere illustraties op Facebook en andere sociale media werden gepubliceerd.
Het jaar werd afgesloten met een officieel afscheid van Paul van der Meer als voorzitter. Dit vond plaats in het restaurant van de tennisvereniging De Startbaan. Het was weer een geslaagde bijeenkomst en geheel passend bij de sfeer en het karakter van bbA.

Download de Financiële verantwoording over 2019

 [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Word donateur