[et_pb_section bb_built=”1″][et_pb_row][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”3.0.86″ background_layout=”light”]

Jaarverslag Bestuur bbA 2015:

Ook in het verslagjaar bestond het bestuur uit Paul van der Meer, voorzitter,  Frits Suer, secretaris en Chris Smeenk, penningmeester. Het bestuur kwam gemiddeld maandelijks bijeen.  Voortdurend onderwerp van gesprek was de zoektocht naar nieuwe leden, die de potentie hebben om t.z.t. bbA in de gemeenteraad te vertegenwoordigen. Hoewel het bestuur met een aantal Amstelveners daarover gesprekken heeft gevoerd heeft dit nog niet geleid tot nieuwe leden, die ook daadwerkelijk een bijdrage aan het functioneren van bbA willen leveren.  Een uitzondering is Jacqueline Höcker. Toen burgerlid Jean Meijer voor zichzelf vaststelde, dat deze functie hem niet lag, was zij bereid deze functie over te nemen.
De fractie zelf bestond ook in 2015 uit Jitze Bakker, voorzitter, Linda Roos, Ewa Petiet en Ruud Oord. Monica Pak en Jacqueline Höcker waren de burgerleden met Jaap Prent als plaatsvervangend lid.

Burgerbelangen Amstelveen maakte ook in 2015 deel uit van de coalitie met VVD, D66 en PvdA. Namens bbA was  Peter Bot de wethouder in het college  met in zijn portefeuille o.a.  Ruimtelijke Ordening, Duurzaamheid,  Sport,  Afvalbeheer, Natuur en Milieu.
In de gemeenteraad speelde  de fractie een positieve rol  in het belangrijkste onderwerp van deze tijd, de zorg.  Resultaten waren er voor bbA op het gebied van het welstandsbeleid,   maatregelen tegen laserstralen in de buurt van landingsbanen,  het aansluiten bij de regio ombudsman en het behoud van het grote kunstwerk van de oude Bankrashal.   Veel aandacht was er ook voor het nieuws uit de wijken. Jaap Prent was de vaste toehoorder bij de wijkvergaderingen, maar in toenemende mate bezochten ook de overige fractieleden en burgerleden de vergaderingen van de wijkbesturen. Tevens werd een begin gemaakt met gesprekken met de schoolbesturen.

Het bestuur  en met name de voorzitter onderhield nauwe contacten met de fractie en hoopte op die manier bij te dragen aan de goede verhoudingen in de fractie. Frits Suer hielp de fractie met het samenstellen van persberichten.
Het is begrijpelijk dat in deze bepaald niet rustige tijden er ook voortdurend discussie is over de politieke richting van  bbA. Toch meent het bestuur dat het voor bbA  altijd van groot belang is om dicht bij de burger/kiezer te blijven en oog te hebben voor diens problemen, hoe klein die soms ook lijken.  De speerpunten in het programma waarmee bbA de verkiezingen van 2013 inging staan dan ook nog recht overeind.

Ook in 2016 zal het bestuur zich inspannen kandidaten te werven waarmee  bbA  de verkiezingen van 2017 in kan gaan.  Weliswaar  in de eerste maand van 2016, dus niet vallend in het verslagjaar  werd bbA actief op Facebook met een verheugend groot aantal reacties tot gevolg.  bbA moet positief in het nieuws en onder de mensen blijven, wellicht helpt dat mee om een nieuw aantal leden aan te trekken, dat bereid is ook politiek actief te worden voor bbA

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Word donateur