[et_pb_section bb_built=”1″][et_pb_row][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”3.0.86″ background_layout=”light”]

Jaarverslag Bestuur bbA 2016:

In 2016 bestond het bestuur van Burgerbelangen Amstelveen  (bbA) uit Paul van der Meer, voorzitter, Frits Suer, secretaris, Monica Pak, penningmeester en Chris Smeenk algemeen bestuurslid. Het bestuur zette ook in 2016 de zoektocht voort naar nieuwe leden met de potentie om ooit raadslid te worden.  Het ziet er naar uit, dat die ditmaal tot succes  heeft en we in 2017 enkele nieuwe leden kunnen presenteren voor de kandidatenlijst  2018.

De fractie bestond uit Jitze Bakker, voorzitter, Linda Roos, Ewa Petiet en Ruud Oord, alsmede de burgerleden Jacqueline Höcker, Monica Pak en het plaatsvervangend burgerlid Jaap Prent. Jacqueline Höcker maakte een geslaagd debuut in de raad met een door haar voorbereide motie om laaggeletterden te ondersteunen. Monica Pak kwam tot de conclusie dat het burgerlidmaatschap haar niet ligt en koos ervoor de vacature van penningmeester in het bestuur in te vullen. Dit nadat Chris Smeenk besloten had vanwege zijn gevorderde leeftijd deze functie neer te leggen. Wel bleef hij in een algemene functie voor het bestuur nog enige tijd behouden.
Het jaar 2016 begon voor bbA met een bijeenkomst van fractie en bestuur op vrijdag 15 januari in het Museum Van der Togt. De bedoeling hiervan was de eerste twee jaar in de coalitie te evalueren, maar ook om de uiteenlopende meningen in fractie en bestuur  op een rij te zetten en te komen tot een voor iedereen bevredigende visie op de toekomst.
Burgerbelangen  maakte ook in 2016 deel uit van de coalitie met VVD, D66 en PvdA. Namens bbA was Peter Bot wethouder in het college met in zijn  portefeuille o.a.  Ruimtelijke Ordening, Duurzaamheid, Afvalbeheer, Natuur en Milieu en Sport. De verhouding tussen de aan de coalitie deelnemende partijen was zonder meer goed te noemen. Ook de fractie werkte goed samen met de deelnemende partijen.

Jaap Prent zorgde er voor dat bbA in de wijken zichtbaar was met namen bij de bijeenkomsten van de diverse wijkplatforms. Vandaar uit voorzag hij de fractieleden van nieuws uit de wijken. Jacqueline Höcker startte een bbA – Facebookpagina, die zich al snel in een behoorlijke belangstelling mocht verheugen. Frits Suer en webmaster Ruud Licht voorzagen de bbA – website regelmatig van nieuws.  Voor zowel de Facebook als de website  moet worden opgemerkt dat de toevoer van nieuws en leuke dingen over met name de bbA – activiteiten beter kan. Alle partijen binnen bbA  zouden hier een  grotere rol in moeten spelen. Aan het einde van het verslagjaar kondigde Jaap Prent aan, dat hij begin 2017 zijn werkzaamheden voor bbA zou beëindigen.  Voor bbA zou dit betekenen dat  men nu op een andere manier zich in de wijken moet laten zien en horen. Zonder Jaap Prent worden de  bijeenkomsten van de wijkplatforms door bbA maar matig bezocht.
Een groot succes was het bezoek van de fractie en bestuur aan   het Zonnepark  op Ameland. Door bemiddeling van Monica Pak kregen we van de  betreffende wethouder van Ameland  uitvoerige informatie over de werking van het park en wat het voor de bewoners oplevert. Afgezien daarvan was het bezoek een mooi en sfeerbevorderend uitje voor de bbA-ers.
In het laatste kwartaal werd begonnen met de organisatie  van  de coalitiedag met als thema verbinden en cross overs. Ook werd  in een klein comité  begonnen met een brainstorming over de te voeren  campagne voor de raadsverkiezingen 2018. Los van dit is het bestuur is van mening dat met name in 2017 de zichtbaarheid van bbA op alle fronten groter moet worden wil men succes hebben bij de komende raadsverkiezing.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Word donateur