[et_pb_section bb_built=”1″][et_pb_row][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”3.0.86″ background_layout=”light”]

Jaarverslag Bestuur bbA over 2014

Met inbegrip van de maand december 2013 heeft het bestuur zich in de eerste maanden van het jaar bezig gehouden met het samenstellen van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. Daarbij was het tekort aan kandidaten het grootste probleem en moest er op enkele sympathisanten van Burgerbelangen Amstelveen forse druk worden uitgeoefend om zich kandidaat te stellen. Daarom is het bestuur Monica Pak en Jean Meijer zeer erkentelijk dat zij uiteindelijk akkoord gingen met een positie op de kandidatenlijst die het “risico” van een plaats in de raad inhield.
In de aanloop naar de verkiezingen heeft het bestuur bij het opzetten en uitvoeren van de verkiezingscampagne nauw samengewerkt met de zittende fractieleden en de kandidaat fractieleden. Met aparte Nieuwsbrieven is geprobeerd het enthousiasme en de inspiratie bij de leden en sympathisanten van bbA warm te houden. Tijdig werd met de Ouderen Combinatie Amstelveen (OCA) een lijstverbinding aangegaan.

Evenals in de vorige zittingsperiode bezet bbA ook nu weer vier zetels in de gemeenteraad, waarbij wel moet worden erkend dat de vierde zetel min of meer te danken is aan de lijstverbinding met OCA. De plaatsen voor bbA in de Gemeenteraad werden ingenomen door Jitze Bakker,Linda Roos, Ewa Petiet en Ruud Oord.  bbA  werd uitgenodigd toe te treden tot de coalitie met  de VVD, D66 en PvdA. Peter Bot werd namens bbA  wethouder in dat college.
Gelet op eerdere ervaringen heeft het bestuur er meteen na de verkiezingen al een speerpunt van gemaakt om het aantal verkiesbare leden te vergroten, met de bedoeling over drie jaar voldoende kandidaten te hebben voor de verkiezingen van 2018. In die zin worden ook gesprekken gevoerd met geïnteresseerden, waarbij steeds met nadruk wordt gewezen op de geschiedenis en het specifieke karakter van de partij en de door ons allen zo gewaardeerde sfeer tussen de leden onderling.  Nieuwe leden en zeker kandidaten voor een raadslidmaatschap moeten deze sfeer respecteren en zich daarin thuis voelen. Uiteraard  wordt daarbij gezocht naar specifieke kennis en ervaring, teneinde een andere wens van het bestuur te verwezenlijken, namelijk een “dubbele bezetting” van de raadszetels, waarbij de “tweede “ persoon, het zogenaamde burgerraadslid, het zittende raadslid ondersteunt en zo nodig kan vervangen.
Na de verkiezingen bestond de bbA fractie uit: Linda Roos, Ewa Petit, Jitze Bakker en Ruud Oord, met als burgerraadsleden Monica Pak, Jaap Prent en Jean Meijer.
Met veel nieuwe mensen in de raad heeft het bestuur het zinvol geacht om na een half jaar met de bbA-wethouder, alle raadsleden en burgerraadsleden van gedachten te wisselen over hun eerste ervaringen met de gemeentelijke politiek. De tijdens die gesprekken naar voren gebrachte wensen en suggesties hebben tot een verslag geleid dat alle betrokkenen hebben ontvangen en dat hopelijk een idee geeft hoe er het beste met de eigen wethouder, met elkaar, met de andere fracties, zowel binnen als buiten de coalitie en met de politiek in de ruimste zin kan worden omgegaan.
Voor het jaar 2015 is het bestuur van mening dat het karakter van bbA vereist om dicht bij de burger/kiezer te blijven en oog te hebben voor diens problemen, hoe klein die soms ook lijken.  Tegelijkertijd zijn er in de wereld en in het land zoveel ontwikkelingen gaande dat politiek Amstelveen daar op moet anticiperen. De nieuwe WMO is daar een goed voorbeeld van, maar ook Schiphol, het openbaar vervoer, veiligheid, milieu en criminaliteit. Het zijn onderwerpen die visie vragen en het bestuur meent dan ook dat bbA tevens een lange termijnvisie moet ontwikkelen.
In de vorige jaarvergadering heeft Petra Vosters zich beschikbaar gesteld als bestuurslid. Zij heeft twee bestuursvergaderingen bijgewoond, maar haar agenda maakte het lastig om de overige vergaderingen bij te wonen.
Tenslotte zou iemand die bbA – met name via de sociale media en de website van Dichtbij.nl – meer in het nieuws kan brengen zeer welkom zijn.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Word donateur