Onafhankelijke pers voor Amstelveen

Frits Suer heeft een nieuwe column geschreven. Ditmaal toont hij zich bezorgd over de verschraling van de Amstelveense pers en pleit hij voor een versterking van RTVA.

Onafhankelijke pers voor Amstelveen

Begin april werden we ineens verblijd met twee nieuwe Amstelveen-magazines. Daar viel zomaar  Amstelveen Totaal in de brievenbus. Dit is een blad dat wordt uitgegeven door Uitgeverij Uniek in Enkhuizen. We kunnen er gauw klaar mee zijn. Het blad is weinig meer dan een ‘advertorial’, dat wil zeggen dat de redactionele tekst is gekoppeld aan het belang van de adverteerders. In die tekst staat eigenlijk alleen maar wat voor moois de adverteerder te bieden heeft. Een luxe advertentieblad dus.  
Twee dagen eerder werd in het Jan van der Togt Museum AmstelveenZ Magazine gepresenteerd. Dit blad ziet er heel wat beter uit en is een initiatief van André Gerritsen tot voor kort  journalist bij het weekblad Amstelveen dichtbij, dat de opvolger werd van het Amstelveens Nieuwsblad en het Amstelveens Weekblad.
Helaas kan Amstelveen dichtbij niet in de schaduw staan van zijn beide voorgangers. Het blad parasiteert op de ijdelheid en de belangen van zogenaamde meeschrijvers. Hun inzendingen worden  niet gehinderd door enige journalistieke kennis en vaardigheid, maar is gratis, dus lekker goedkoop. Een onafhankelijke redactie heeft het weekblad niet, want dat vindt uitgever TMG te duur, hoewel het blad verdrinkt in de inkomsten-genererende advertenties. Kennelijk worden die inkomsten gebruikt om de verliezen bij De Telegraaf te compenseren.
Het is daarom te begrijpen dat de integere en sympathieke Gerritsen doodongelukkig werd van de manier waarop hij het weekblaadje moest vullen. Voor eigen inbreng was geen tijd en geen geld. Hij nam ontslag en ging werken aan een eigen magazine. De eerste uitgave ziet er goed uit, mede door het fotowerk van Anko Stoffels, ook geen kleine jongen in zijn vak.
Toch krijg ik niet de indruk dat AmstelveenZ Magazine onze stad eens kritisch gaat opschudden. Het glossy-achtige blad lonkt wel erg naar het bedrijfsleven in zowel tekst als illustratie. Een kritische politieke beschouwing zullen we er niet in aantreffen, laat staan een scherpzinnige reportage over eventuele misstanden in onze stad. Want hoe aardig Amstelveen ook wordt gerund, in een stad van bijna 85.000 inwoners gebeuren altijd dingen die kritisch moeten worden benaderd. Dat kan alleen via onafhankelijke journalistiek. En die mis ik in Amstelveen. In een grijs verleden vervulden het Amstelveens Nieuwsblad en vooral het Amstelveens Weekblad die rol met verve. En daar werd niemand slechter van, wel af en toe een beetje boos.  Maar dat mag ook.
Nu zie ik alleen bij RTVA nog iets van die onafhankelijke benadering terug. Natuurlijk, soms is het een beetje knullig en amateuristisch, maar de wil om onafhankelijk en kritisch te berichten is zichtbaar.  Bovendien is RTVA het enige medium dat Amstelveners informeert over wat er zoal gebeurt in onze gemeente en kweekt het belangstelling voor elkaar. Een goed functionerend RTVA is een bindend element in de Amstelveense samenleving. Dat heeft onze stad nodig. Daarom ben ik van mening dat het in het belang van alle Amstelveners en Amstelveense instituten is dat de steun aan RTVA, zowel door de gemeente als door de zogenaamde markt, wordt vergroot. Goed voor ons allemaal.