Onderwijs

Burgerbelangen is verheugd over sterk verbeterde huisvesting van het onderwijs in de afgelopen jaren met fraaie nieuwe schoolgebouwen tot gevolg. Maar bbA blijft ook volharden in zijn streven om te investeren in brede scholen. Scholen naar internationaal voorbeeld zullen Amstelveen op de kaart zetten als stad waar leren en opleiden vanuit maximale condities plaatsvinden.
Daarnaast ziet bbA graag dat het proefproject, dat op initiatief van bbA heeft plaats gevonden op het Amstelveen College, afdeling VMBO-t, een breder draagvlak krijgt. Het betreft hier een proef om vervroegde schooluitval tegen te gaan volgens de brede school gedachte. Dit houdt in dat er langer op school wordt gezeten, met een gedifferentieerd aanbod van cultuur, sport en muziek, naast het reguliere lespakket.  De jeugd kan zich hierdoor positief ontwikkelen in een goede combinatie van studie en ontspanning, met oog voor sport, kunst en cultuur.  De waardering voor het onderwijs zal groeien en schooluitval wordt beter in de hand gehouden. In tijden van crisis valt  hierbij ook te denken aan verlenging van de leerplicht, waardoor jonge mensen zich beter kunnen voorbereiden op hun entree in een dan krappe arbeidsmarkt.  In de komende periode wil bbA op dit gebied nieuwe initiatieven nemen.


VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2018
Zorg en Welzijn Jeugdbeleid
Woningmarkt en woningverhuur Wijken
Natuur en milieu Sport en bewegen
Werk en economie Kunst en Cultuur
Schiphol Cultuur en Samenleving
Openbaar vervoer Vrijwilligerswerk
Veiligheid Communicatie
Verkeersveiligheid Algemeen leefgenot, tolerantie en begrip
Onderwijs