Openbaar vervoer

Burgerbelangen  vindt dat Amstelveen in het regionale overleg over het openbaar vervoer in en rond Amsterdam, onvoldoende aan zijn trekken komt. De voortdurende vervanging in de zomer van sneltram 51 door bussen is verwarrend en klantonvriendelijk. Ook Amstelveen kampt met vergrijzing. Dat maakt de behoefte aan een fijnmazig openbaar vervoer alleen maar groter. Het schrappen van haltes langs bijvoorbeeld lijn 51  is in strijd met dat belang en voor bbA niet aanvaardbaar. Tevens vindt bbA dat er een oplossing moet komen voor het ontbreken van OV - verbindingen vanuit Nes aan de Amstel tijdens het weekeinde.VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2018
Zorg en Welzijn Jeugdbeleid
Woningmarkt en woningverhuur Wijken
Natuur en milieu Sport en bewegen
Werk en economie Kunst en Cultuur
Schiphol Cultuur en Samenleving
Openbaar vervoer Vrijwilligerswerk
Veiligheid Communicatie
Verkeersveiligheid Algemeen leefgenot, tolerantie en begrip
Onderwijs