Burgerbelangen Amstelveen (bbA) bestaat sinds 1993 en is sinds die tijd in de Amstelveense gemeenteraad vertegenwoordigd. Burgerbelangen Amstelveen wil dat u zich thuis blijft voelen in een veilig, groen en bereikbaar Amstelveen, met ruimte voor wonen, werken, leren, recreëren en spelen.

Burgerbelangen Amstelveen is de enige politieke partij louter en alleen voor álle Amstelveners: bbA is de eerste en enige echte lokale partij binnen het gemeentebestuur van Amstelveen. De enige die opkomt voor de lokale belangen van burgers in Amstelveen, zonder dat zij een binding heeft met een nationaal politieke partij in Den Haag. burgerbelangen Amstelveen is een partij van en voor Amstelveners.

In de periode 2010-2014 moest bbA het met een zetel minder doen (4), maar daar stond tegenover dat bbA voor het eerst ging deel uitmaken van het College van Burgemeester & Wethouders. John Levie werd de eerste bbA-wethouder in Amstelveen en hij kreeg o.a. sport, cultuur, verkeer en ruimtelijke ordening in zijn portefeuille.

Peter Bot, wethouder voor bbA

Namens Burgerbelangen Amstelveen (bbA)  maakt Peter Bot deel uit van het College van b. en w. Hij is wethouder  en beheert de portefeuille groen, duurzaamheid, milieu en energie , ruimtelijke ordening, sport, NME, afvalbeheer en Zorgvlied. Peter Bot trad in 2009 toe tot bbA en werd na de verkiezingen van 2010 lid van  de bbA-fractie in de gemeenteraad. In augustus 2013 volgde hij Linda Roos op als fractievoorzitter. Linda Roos wilde een stapje terug doen, maar bleef wel lid van de fractie. Peter Bot was maatschappelijk actief in de Amstelveense sportwereld o.a. als voorzitter van een van de grootste tennisverenigingen in Amstelveen. Hij was 28 jaar werkzaam als docent in het MBO – onderwijs. In de raad was hij ook voorzitter van de commissie voor Ruimte, Wonen en Natuur.