Burgerbelangen Amstelveen (bbA) bestaat sinds 1993 en is sinds die tijd in de Amstelveense gemeenteraad vertegenwoordigd. Burgerbelangen Amstelveen wil dat u zich thuis blijft voelen in een veilig, groen en bereikbaar Amstelveen, met ruimte voor wonen, werken, leren, recreëren en spelen.

Burgerbelangen Amstelveen is de enige politieke partij louter en alleen voor álle Amstelveners: bbA is de eerste en enige echte lokale partij binnen het gemeentebestuur van Amstelveen. De enige die opkomt voor de lokale belangen van burgers in Amstelveen, zonder dat zij een binding heeft met een nationaal politieke partij in Den Haag. burgerbelangen Amstelveen is een partij van en voor Amstelveners.

In de periode 2010-2014 moest bbA het met een zetel minder doen (4), maar daar stond tegenover dat bbA voor het eerst ging deel uitmaken van het College van Burgemeester & Wethouders. John Levie werd de eerste bbA-wethouder in Amstelveen en hij kreeg o.a. sport, cultuur, verkeer en ruimtelijke ordening in zijn portefeuille.