Voldoende beweging verlengt het aantal gezonde levensjaren, verkleint de kans op obesitas, verlaagt zorgkosten, leidt tot minder ziekteverzuim en zorgt ook voor een levendige en vitale stad. Sport is en blijft daarom voor Burgerbelangen Amstelveen heel belangrijk in onze samenleving.

Sport hoort voor iedereen van jong tot oud, met of zonder beperking, toegankelijk en laagdrempelig te zijn. Deelname moet vooral actief, en waar nodig ook financieel, te worden gestimuleerd. BbA staat voor een ruimhartig beleid om breedte- en competitiesport te faciliteren. Dat brengt ook met zich mee dat sportfaciliteiten beschikbaar moeten zijn en blijven binnen de woonkernen en wijken. In dat kader moet ook worden gedacht aan speelveldjes en kleinere sportvoorzieningen.

BbA pleit voor intensieve samenwerking tussen sportverenigingen, scholen, buurt- en wijkcentra, ouderencentra en zorginstellingen om hun faciliteiten ter beschikking te stellen en sportcomplexen optimaal te benutten. Initiatieven en experimenten op dit gebied behoren door de gemeente te worden gestimuleerd en, zo nodig, financieel te worden ondersteund. BbA streeft ernaar van Amstelveen een “ bewegende stad” te maken.
De Amstelveense traditie in de topsport mag niet verloren gaan. BbA wil investeren in herstel van het topsportklimaat in Amstelveen. De belangrijke voortrekkersrol van topsport en topsporters moet blijvend worden benut om de breedtesport verder te ontwikkelen.

Word donateur