Parkeren blijft probleem in Randwijck

Use this document as a way to quick start any new project.
Tijdens de 15 april gehouden vergadering van het  wijkplatform Randwijk bleek dat de parkeerproblemen daar de emoties  nog steeds hoog doen oplopen.  Hoewel de gemeente borden heeft geplaatst waarop  langparkeerders (forensen)  worden verwezen naar de gratis plaatsen in  het Amsterdamse Bos bij de  Nieuwe Kalfjeslaan,  wordt er nog steeds veel geparkeerd door automobilisten die de dag  dan in Amsterdam doorbrengen. Dit heeft er al toe geleid dat banden van die langparkeerders werden lek gestoken. De aanwezige wijkagent liet nog eens weten, dat dit niet de juiste weg is om het probleem op te lossen. Uit de vergadering kwam het voorstel om een deel van de Henegouwselaan eenrichtingsverkeer te maken. Men gaat dit met een flyer aan de overige bewoners voorleggen.
Daarnaast klaagde men over de uitwerpselen van honden, vooral op de kinderspeelplaatsen , waren er klachten over de veiligheid in de wijk en over de brug over het water van de Hendrik van Borsselenkade bij de Cath. Van Clevelaan. Men vond dat er van de oorspronkelijke brug weinig meer over is en vroeg om de brug uit 1920 in oude stijl te herstellen.  De wijkagent  vertelde dat meer dan ooit wordt gepatrouilleerd in de wijk en met als gevolg de  aanhouding van enkele verdachte personen.  De politie gaat  nog een z.g. rollenspel organiseren om de bewoners beter voor te bereiden op mogelijke babbeltrucs, inbraken  enz.
De leiding van de nieuwe Roelof  Venemaschool aan de Laan Rozenburg is van plan om na de opening een rondleiding te houden voor het wijkplatform.