Periodieke gift

Schenk u tenminste vijf jaar achter elkaar hetzelfde bedrag, dan is uw gift vanaf de eerste euro volledig aftrekbaar van de belasting. Uw schenking moet dan wel in een schenkingsovereenkomst worden vastgelegd. Meer weten over deze mogelijkheid?  Klik hier.

Wat zijn de voorwaarden?

Niet alle structurele donaties vallen onder de term periodiek schenken. U komt in aanmerking voor belastingvoordeel als u aan de onderstaande voorwaarden voldoet:

1. De periodieke schenking is schriftelijk vastgelegd in een schenkingsovereenkomst.
2. De donatie loopt vijf jaar of langer.
3. De gift is elk jaar hetzelfde bedrag.

Let op: u kunt een overeenkomst alleen aangaan voor toekomstige giften.

Donaties die vóór de ingangsdatum van de overeenkomst aan bbA zijn geschonken, rekent de belastingdienst niet mee.

Hoe ga u een overeenkomst aan?

De periodieke schenkingsovereenkomst is kosteloos en makkelijk te regelen.

bbA voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat houdt in dat we op een zorgvuldige wijze met persoonsgegevens omgaan en deze op de juiste manier verwerken. Klik hier voor ons privacy statement.

Voor details van de overeenkomst verwijzen wij u naar de site van de belastingdienst.

Hoe BbA omgaat met giften kunt u lezen in ons regelement

Bent u van plan een grote gift te doen, waar we natuurlijk heel blij mee zijn, dan kunt u het beste even contact opnemen met het bestuur bestuur@burgerbelangenamstelveen.nl of 020 6431774.

Word donateur