Peter Bot trots op sterke kandidatenlijst

“Een waanzinnig sterke kandidatenlijst en ik ben er trots op, dat ik die lijst mag aanvoeren”, zei Peter Bot, de kopman van Burgerbelangen Amstelveen (bbA), tijdens de ledenvergadering afgelopen donderdag 14 december. “Wij hebben opnieuw mensen van hoge kwaliteit en met hoge kwalificaties. Het zijn deskundigen op alle facetten van de samenleving en met hen kunnen we met vertrouwen de verkiezingscampagne in gaan”.
Ook de leden dachten er zo over, want unaniem werd de door het bestuur voorgestelde kandidatenlijst voor de verkiezingen van 21 maart goedgekeurd. Aan de lijst werd tijdens de vergadering op nummer elf nog Gaby Laudy toegevoegd. Zij is Hoofd evenementen en ontvangsten van het Rijksmuseum. Aanvankelijk stond voorzitter Paul van der Meer op die plaats, “maar voor zo iemand schuif ik graag een stukje op. Met haar krijgen we er iemand bij die met haar culturele achtergrond het plaatje bij bbA compleet maakt. Als voorzitter heb ik altijd gewild dat we de raadszetels min of meer dubbel kunnen bezetten. Dus iemand in de raad met daarachter een specialist voor ondersteuning en adviezen”.

De leden gaven het bestuur wel de ruimte om in geval zich in de komende periode nog een goede kandidaat aandient, die na plaats 12 toe te voegen.
De leden hadden ook grote waardering voor het onder redactie van Ruud Kootker samengestelde verkiezingsprogramma “Samen voor een sterker Amstelveen”. Alle aspecten van de Amstelveense samenleving krijgen daarin aandacht en vanuit de vergadering kwamen nog enkele suggesties, zoals nog meer en extra nadruk op een fijnmazig openbaar vervoer netwerk. Peter Bot liet weten zich ook te zullen inzetten op versterking van belbus diensten, vooral richting ziekenhuis en de bejaardenhuizen. Ook vond hij dat de nieuwe Amstelveenlijn na Uithoorn een lus moet maken naar de bloemenveiling en naar Schiphol.

In het programma is een extra hoofdstuk Werk en Economie opgenomen. Ruud Kootker: “Voor het stimuleren van start ups en ruimte voor de kleine detailhandel. Er moet voldoende ruimte blijven voor de lokale detailhandelsbedrijven in de winkelcentra en de wijken”.
Peter Bot benadrukte dat hij de huidige sportcomplexen op hun plaats wil houden. De groene long aan de Sportlaan wordt niet verder aangetast. Het is uniek, dat wij in Amstelveen onze sportcomplexen zo dicht tegen en zelfs in de wijken liggen. Voor wat betreft De Poel vindt bbA dat het een wandel- en natuurgebied moet blijven, maar dat ook ruimte kan worden geboden voor watersportinitiatieven.
Uit de vergadering kwam nog de suggestie om nieuwe straten te vernoemen naar architecten, die in Amstelveen een belangrijke rol hebben gespeeld in wat nu historische panden zijn en ons cultureel erfgoed is geworden..

Ten aanzien van zorg en welzijn vindt bbA dat het beleid er op gericht moet worden om de schotten tussen de verschillende beleidsterreinen weg te halen.

Meer over:

Word donateur