Pieter Monkelbaan vervangt Ewa Petiet

Tijdens de algemene ledenvergadering van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) is oud bbA – wethouder Peter Bot met algemene stemmen gekozen tot voorzitter. Hij volgt daarmee Paul van der Meer op, die gedurende 13 jaar de voorzittershamer heeft gehanteerd. In het bestuur werd tevens Gaby Laudy gekozen. Zij neemt de plaats van Chris Smeenk over.
Ook werd bekend, dat het raadslid Ewa Petiet met zwangerschapsverlof gaat. Zij zal voor die periode in de raad worden vervangen door Pieter Monkelbaan, nu nog burgerlid voor bbA.

Fractievoorzitter Ruud Kootker benoemde nog eens de voornaamste ergernissen bij de Amstelveners: het vuil op straat en rondom de afvalcontainers, de vele opgebroken wegen en kruispunten, het openbaar vervoer, de slechte fietspaden en de desocialisatie in de wijken. Hij nodigde de leden uit meer bij hen levende ergernissen bij hem te melden.

De ledenvergadering besloot om op zaterdag 31 augustus een voor Amstelveen aansprekend evenement te organiseren met de bedoeling bbA nog eens nadrukkelijk als de partij voor Amstelveen neer te zetten.
Tot besluit van de vergadering sprak secretaris Frits Suer Paul van der Meer toe om hem namens alle leden van bbA te bedanken voor zijn werk gedurende afgelopen 13 jaar. “Als je ziet hoe het 13 jaar geleden ging en hoe het nu gaat mag je zeggen dat de partij is gegroeid tot een volwaardige en stabiele politieke partij. Daar hebben onze oud-raadsleden aan gewerkt, maar ook jij hebt daar een grote bijdrage aan geleverd met een resultaat om trots op te zijn”, aldus de partijsecretaris, die samen met Van der Meer 13 jaar geleden in het bestuur kwam.

Meer over:

Word donateur