Prominente bbA-ers boos en teleurgesteld 

Prominente bbA-ers en fractieleden hebben teleurgesteld gereageerd op het nieuws dat de formerende partijen D66 en VVD hebben laten weten te kiezen voor een coalitie met PvdA en de nieuwe partij Goed voor Amstelveen (GVA). 

Linda Roos, oprichter van bbA en gedurende vele jaren tot 2016 fractievoorzitter vindt dat de angst bij de partijen regeert. Zij zegt: “Helaas waar de angst regeert komen over het algemeen geen goede dingen tot stand. De VVD wil geen kritische pottenkijkers en D66 durft geen mening te vormen op het tactloos handelen van haar hoofdbestuur en haar minister in de MeToo-affaire. Ik hoop dat de inwoners  van Amstelveen bij de volgende verkiezingen de landelijke partijen eens links laten liggen,  want de verwevenheid van de landelijke partijen met hun lokale afdelingen en andersom is groot.” 

Partijvoorzitter Peter Bot is zeer teleurgesteld. Hij zegt nu: “Zo krijg je zeker geen hogere opkomst bij de volgende verkiezingen.  Dit is een beetje de democratie naar het graf duwen.”  

Ferry van Groeningen, raadslid voor bbA: “VVD en D66 kiezen voor het behoud van de macht in plaats voor verandering voor Amstelveen. bbA heeft met een positieve veranderingsgezinde campagne de kiezer in Amstelveen kunnen overtuigen. Wij zijn beloond met een vijfde zetel in de raad en zijn nu de derde partij van Amstelveen. De fracties van VVD en D66 durven het niet aan om samen met bbA aan een toekomstbestendig Amstelveen te werken. Teleurstellend. Maar we zullen ons ook in de oppositie van onze beste en onafhankelijke kant laten zien.” 

Partijbelangen

Raadslid Pieter Monkelbaan is verwonderd en vooral verrast. “Twijfelende leiders en weifelende achterbannen, dat belooft nooit veel goeds voor de toekomst. Er is gekozen voor partijbelangen en niet voor de verkiezingsuitslag van en het bredere draagvlak in Amstelveen. Onze lokale, onafhankelijke strategie is helder, de tactiek zullen we als vanouds verder aanscherpen, de uitvoering zal helder en grensverleggend zijn, en als altijd voor de Amstelveners. Op weg naar misschien wel de grootste partij van Amstelveen.”

Oud-voorzitter Paul van der Meer signaleert een herhaling van vier jaar geleden. “Dat was toen niet anders. Niks nieuwe politiek. D66 wil gewoon hun koers. Dus geen eigenwijze meningen. bbA moet reageren met een sterke oppositie en men moet met de juiste argumenten in de aanval gaan.”

Ruud Kootker, lijsttrekker en fractievoorzitter zegt: “Er liggen nu grote uitdagingen voor ons. We moeten het vertrouwen van de kiezer behouden en zorgen dat we de  zittende macht doorbreken. We moeten proberen de grootste partij van Amstelveen te worden. Ik zou zeggen: wie doet mee? Groei in mensen, groei in kaders en groei in zetels.” 

Geen recht   

Oud- bbA – wethouder John Levie vindt het ook teleurstellend dat bbA  niet in het nieuwe college lijkt te komen. Volgens hem doet het geen recht aan de keuze van de Amstelveense kiezers. “Ook voor de meerderheid van alle partijen in Amstelveen bij een enquête na de verkiezingen was de deelname van bbA een logische keuze waarbij bbA zelf aangaf graag de PvdA naast VVD en D66 en bbA zelf  – in een college vertegenwoordigd te zien voor een goede balans.

Van alle politieke partijen  die in de afgelopen raadsperiode al vertegenwoordigd waren is bbA immers de enige partij  die een extra zetel heeft gewonnen. Daarmee is bbA de derde partij  van Amstelveen geworden.

In de twee colleges van 2010 tot 2018 was bbA – sinds 1994 in de raad vertegenwoordigd-  altijd een betrouwbare coalitiepartner met een stabiele fractie.

Maar de VVD (21% minder stemmen dan bij de vorige verkiezingen, 2 zetels minder) en D66 (10% minder stemmen) hebben samen met de PvdA besloten dat bbA niet mag meedoen. Dat betekent dus dat voor bbA een rol in de oppositie rest, zeker geen onbelangrijke rol.

Een echte democratie  is een bestel waarbij de meerderheid rekening houdt met de minderheid. Zo een democratie heeft behoefte aan een stevige maar faire oppositie die het belang van Amstelveen en haar inwoners voorop stelt en goed vertegenwoordigt. Hier ligt dus een belangrijke taak voor de fractie van bbA

Ik ben er van overtuigd dat bbA  deze rol zeer goed  zal vervullen en ik hoop van harte dat deze democratische ruimte er de komende jaren zal zijn”, aldus John Levie.

Structureel aanpakken

Dave Offenbach vindt dat bbA nu snel een strategie voor de komende jaren moet ontwikkelen. “We moeten dat structureel aanpakken.”  

Het debuterende raadslid Kitty Huisman zegt: “Om bbA op deze wijze buiten de coalitie te houden is zeer schadelijk  voor en de reputatie van en het vertrouwen in de politiek. Ik hoop dat de mensen na deze gang van zaken  het belang van  een betrouwbare onafhankelijke lokale  partij nog meer gaan inzien. Ik hoop dat zij ons de komende jaren gaan steunen en zich bij ons aansluiten. Wij gaan in ieder geval door met ons volledig in te zetten voor de belangen van Amstelveen.” 

Meer over:

Word donateur