Prominente leden bbA tegen plannen Amsterdamse Bos

Prominente leden van Burgerbelangen Amstelveen (bbA), zoals oprichter en voormalige fractievoorzitter Linda Roos en voormalig wethouder John Levie hebben grote bezwaren geuit tegen de plannen van Amstelveen en Amsterdam met het Amsterdamse Bos. Zowel Roos en Levie, beiden regelmatige bezoekers van het Amsterdamse Bos, hebben dan ook met uitvoerige reacties gebruik gemaakt van de schriftelijke inspraakmogelijkheden.
Linda Roos vindt dat de Inspraakversie van de nota Bosplan 2020-2030 op talrijke punten gewijzigd moet worden. Zij verwijt de makers van de nota diverse, niet onderbouwde aannames. Onder andere vindt zij dat het verwijderen van parallelle paden tot te grote drukte op de wel gehandhaafde paden leidt. Tevens neemt volgens Roos de bruikbaarheid en verscheidenheid van het bos dan af. Bovendien vindt zij dat voor de honden het losloopgebied onvoldoende ruimte biedt. Zij stelt dat voor gebieden waar honden tot overlast kunnen leiden er voor de zomermaanden al een regeling is ingesteld, zoals rondom de grote kanovijver.
Grote moeite heeft Linda Roos ook met het toelaten van meer evenementen en bepaalde recreatievoorzieningen, omdat dit ernstige consequenties heeft voor de rust in het bos en voor de sport- en wat rustiger recreatievoorzieningen. ‘Hiermee gaat het bos in de richting van een pretpark”, aldus de bbA-oprichter.
Ook John Levie maakt gebruik van de mogelijkheid tot schriftelijke inspraak. In zijn stuk met maar liefst 23 vragen aan het College signaleert hij veel vaagheden en algemeenheden. Vooral het cijfermateriaal vindt hij dermate vaag, dat deze Inspraakversie alleen maar vragen oproept. Uiteindelijk adviseert Levie het College zelfs de Nota maar in te trekken om – zoals hij in zijn reactie stelt – later te komen met een meer inzichtelijke Inspraakversie.
Inmiddels heeft een derde bbA-prominent zich gevoegd bij de bezwaren van het tweetal: Paul van der Meer, tot vorig jaar voorzitter van de bbA, een functie die hij gedurende 12 jaar bekleedde. Hij zegt: “Als frequent bezoeker van het Amsterdamse Bos onderschrijf ik volledig de bevindingen van Linda Roos en John Levie.”
Inmiddels hebben al meer dan 8000 mensen een petitie getekend, waarin geprotesteerd wordt tegen deze plannen van Amsterdam en Amstelveen.
Voor de bbA-fractie is dit een niet te negeren signaal. Fractievoorzitter Ruud Kootker zegt: “Ik ben er voor dat onze prominente leden zich af en toe laten horen. In dit geval representeren zij de gevoelens van veel Amstelveners en laten zij toch de ruimte aan de fractie om haar politieke lijn te bepalen. Maar in principe is dit voor de fractie een duidelijk signaal.”

Amstelveen, 9 augustus 2020

Meer over:

Word donateur