Reacties op de laatste column

Mijn laatste column, onder de titel: “Waarom bbA vecht voor onafhankelijke journalistiek”, heeft tot veel reacties geleid. Uit diverse vakkringen voornamelijk positief en vanuit de partijen die zich aangevallen voelen negatief. Laat ik beginnen met een verbetering, een rectificatie, zo u wilt.
In die laatste column schreef ik: “Het college zou de leden van de in te stellen mediaraad zelf benoemen.” Maar het ligt genuanceerder, en Anne-Mieke van der Vet van D66 wees daar in de Commissievergadering B&S op. Het moet zijn: “De leden van de Mediaraad worden benoemd door het College, op voordracht van een benoemingscommissie bestaande uit raadsleden. De portefeuillehouder is adviserend lid van deze commissie.”
Dat is dus iets anders, maar het verandert niets aan mijn bezwaar dat de politiek te dicht op deze nieuw te vormen Mediaraad zit en dat, in geval van een meningsverschil, het college en de raad altijd de schijn tegen zich hebben. Voor mij is en blijft het een raadsel waarom de wethouder de adviezen van een gerespecteerde vakvereniging als de NVJ negeert.

Bedwelmen

Mevrouw Van der Vet voelde zich ook aangesproken, omdat ik de vraag stelde of D66 en PvdA zich hadden laten bedwelmen en zij vroeg aan bbA-raadslid Ewa Petiet of de fractie het hiermee eens was. Ewa wees haar erop dat we binnen bbA een bij de column vermelde afspraak hebben gemaakt, dat ik in mijn rubriek op de website mag schrijven wat ik wil, wat niet altijd hoeft te betekenen dat de fractie het ermee eens. Overigens, ik mag toch wel een vraag stellen? Als het mevrouw Van der Vets humeur verbetert, wil ik best “laten bedwelmen” vervangen door “in slaap laten wiegen”.
De column op de website is overigens een idee geweest van de vorige bbA-fractieleider Jitze Bakker, die mij destijds voorstelde om ter verlevendiging van die website stukjes te gaan schrijven, die best wat provocerend mochten zijn. Toen Bakker na een paar columns ontdekte dat de inhoud ervan wel eens in tegenspraak kon zijn met de mening van de politiek verantwoordelijke fractie, vroeg hij mij om dat onderscheid te maken en kwamen we tot de uitleg, zoals nu bij de columns wordt vermeld. Zijn opvolger Ruud Kootker dacht er net zo over, dus bleven we dit onderscheid maken tussen de eigen mening van een individueel (bestuurs-)lid en die van de fractie. Iedereen die het niet met de inhoud van mijn column eens is, kan daar via onze website op reageren en dan plaatsen we die mening met evenveel plezier. Als het maar fatsoenlijk Nederlands is.

Moedwillig

Bas Zwart van de VVD was ook onder de indruk van de column. Hij vond dat ik de wethouder moedwillig beschadigde. Moedwillig, omdat ik als lid van het PBO (ik ben daar nu weg. F.S.) precies weet hoe het zit. Welnu, ik weet dat niet, want het werk in het PBO heeft niets van doen met het onderwerp: onafhankelijke journalistiek. Daarnaast vind ik Rob Ellermeijer een uiterst plezierig mens, die evenwel nogal wat lastige dossiers op zijn bordje kreeg, die hem kritiek en krassen opleverden. Bekijk ik de column puur op taal, dan kan alleen de lokale VVD zich, als partij, een beetje beschadigd voelen, want ik pak ze wel aan. Daar zijn ook redenen voor, omdat er dingen niet kloppen.

Zoals het rapport van de werkgroep Lokale Media, waar Rob Ellermeijer een paar keer op wees, toen hij zich verdedigde met: “zoals u zelf in het rapport voorstelt.” SP-er Marina Casadei ging er meteen hard in, door erop te wijzen dat de inhoud van dit rapport er heel anders uitziet, dan in de werkgroep, waarvan zij deel uitmaakte, was besproken. “Het is in ieder geval niet mijn rapport.”
Ja, als zoiets wordt gezegd krijg je argwaan. Je gaat eens verder graven. Zo hoorde ik dat Kees Noomen van de VVD niet op de laatste vergadering was, waarin het rapport min of meer werd vastgesteld. Ik kan me voorstellen dat de VVD vond dat haar standpunt onvoldoende werd verwoord. Maar als je achteraf iets wilt veranderen, doe je dat toch, in overleg met de overige leden van de werkgroep? Wie het rapport heeft gewijzigd is mij niet duidelijk, maar fout is het wel.

Snel beginnen

Het vermoeden dat er een plan achter school, werd alleen maar groter toen Bas Zwart aan het einde van de discussie zei dat de VVD met een motie zou komen om de budgetten naar voren te tillen, teneinde zo snel mogelijk te kunnen beginnen met het Fonds voor onderzoeksjournalistiek. “Want wij hebben al wat mensen gevonden uit de diverse maatschappelijke groeperingen, die iets kunnen betekenen in de Mediaraad. Mijn indruk was dat Bas Zwart zich versprak. Marina Casadei ging daar meteen op in, door Zwart te verwijten weer het old boys netwerk te willen inschakelen.

Het fonds komt er toch wel door, gemodelleerd naar de wensen van vooral de VVD. Ik zal deze kwestie, in ieder geval komend jaar, nauwlettend volgen en met argwaan de onderwerpen bekijken, evenals de te kiezen leden van de Mediaraad.

Andere media

Ik heb ook het Nieuwsblad aangevallen. De redactie liet me nadrukkelijk weten dat ze geen enkele druk van het College ervaart bij de keuze van de onderwerpen. Op mijn vraag waarom er dan zoveel College- en Raadhuisnieuws in de krant staat, zei men dat daar ook veel nieuws vandaan komt en “nieuws is nieuws”. Dat is mijns inziens maar gedeeltelijk waar. Ik geef wel toe dat men op die onderbezette redactie nauwelijks tijd heeft om naar onderwerpen van de straat te zoeken.

Stefan Toth van www.amstelveenweb.com liet me weten dat hij op het gebied van reportages wel eigen verhalen plaatst, maar zich toch voornamelijk beschouwt als de ‘archivaris’ van Amstelveen.

Op www.amstelveenblog.nl zowel positieve als negatieve reacties. Ook Kees Noomen reageert daar uitgebreid op mijn column. Keurig netjes hoor. Johan Th. Bos van deze website vroeg me aan te geven met welke reportages RTVA kritische journalistiek bedrijft. Goeie vraag en niet gemakkelijk te beantwoorden. In ieder geval te weinig. Maar ook hier geldt dat men mankracht noch geld heeft om een onderwerp uit te diepen. Ten aanzien van RTVA stelde ik dat men daar – geholpen door de mediawet – wel de potentie heeft om goede onafhankelijke journalistiek te bedrijven.

Nauwlettend volgen

IIk zal dit jaar de lokale journalistiek nauwlettend volgen en heb al een systeem ontwikkeld, waarin ik opsla welke keuzes de media maken, wat wel en niet wordt geplaatst, wat wel en niet wordt onderzocht en vanzelfsprekend welke mensen in de Mediaraad komen.
Tenslotte dit: het heeft me verbaasd dat er in een raadscommissie zo uitvoerig over een column wordt gesproken. Zonde van de tijd en op die plaats niet relevant. Kritiek op de columns of op welk artikel dan ook op de bbA-website, kan men op die website zetten. Wij kunnen er wel tegen. Burgerbelangen Amstelveen (bbA) is niet voor niets opgericht door iemand, die ook niet bang was haar mond open te doen. Die traditie zetten we voort.

Amstelveen, 6 maart 2020 Frits Suèr

Voordat hij in 1986 het bedrijfsleven in ging was Frits Suer 25 jaar sportjournalist met uiteraard een onafhankelijke mening. Ook in zijn nieuwe functies in o.a. het bedrijfsleven bleef hij een onafhankelijke geest en dus nu ook als bestuurslid van bbA. Die onafhankelijkheid betekent automatisch dat zijn mening in zijn columns niet altijd de mening hoeft te zijn van de bbA – fractie

Meer over:

Word donateur