Reconstructie kruispunt Oranjebaan/Boersweg begonnen

In januari is Ballast Nedam begonnen met de reconstructiewerkzaamheden van het kruispunt Burgemeester Boersweg/Oranjebaan/Marathonlaan. Ook worden er nieuwe verkeerslichten geplaatst. Dit alles moet een betere doorstroming van het verkeer bevorderen. De verwachting is dat begin april de werkzaamheden klaar zijn. Er komen meer rijbanen bij voor o.a. afslaand verkeer. Hiervoor moet het rijwielpad aan de zuidkant van de Oranjebaan worden opgeofferd.

In het weekeinde van 14 tot en met 18 maart is het niet mogelijk om van de Oranjebaan af te slaan naar de A9. Het Openbaar Vervoer kan wel gewoon doorgaan. Ook blijft het mogelijk de Escapade en de sportvelden te bereiken, soms via een omrijroute naar de Camera Obscuralaan. Bij vragen kan men iedere woensdag tussen 14 en 16.00 uur terecht bij de omgevingsmanager van Ballast Nedam Mevrouw Ted van Dam.

Word donateur