Respect, fatsoen en beschaving, column Frits Suèr Juli 2014

Het Parool had op 21 juni 2014 de zaterdagbijlage  geheel gewijd aan Amstelveen. Bijzonder, want ook Het Parool ontkomt niet aan de Amsterdamse neiging om alles wat zich buiten de Ringdijk afspeelt als onbeduidend af te doen tenzij Ajax een uitwedstrijd moet spelen. De reden van deze special was het 50 jarig bestaan van Amstelveen als gemeente (daarvoor heette onze gemeente  Nieuwer Amstel, de plaats dus waar ik volgens mijn paspoort ben geboren).

In die bijlage werd Amstelveen omschreven als een park met huizen waar men veilig woont en  waar de mensen nog wellevend zijn. Toen ik dat las dacht ik meteen terug aan de presentatie van het coalitieakkoord in april van dit jaar. Daar vertelde eerst Herbert Raat desgevraagd, dat alle partijen zich constructief hadden opgesteld en dat andere partijen ook een goede wethouder hadden kunnen leveren. “In Amstelveen hebben we gelukkig niet de cultuur, dat de partijen fel tegenover elkaar staan. Ze willen allemaal het beste voor Amstelveen. En waarop Maaike Veeningen reageerde met: “we hadden misschien met alle partijen wel een coalitie kunnen vormen, maar een coalitie van alle partijen is toch een beetje lastig” . Zeer onlangs tijdens een van onze bbA-fractievergaderingen zei Linda Roos uitleggende hoe de Amstelveense gemeenteraad in elkaar zit: “Iedereen is voor rede vatbaar”.  Ik voeg er aan toe: dat moet zo blijven.

Het kan helaas anders. We hoeven niet ver weg te gaan om te zien hoe partijen elkaar de tent uit vechten; hoe mensen elkaar van alles en nog wat beschuldigen en verwijten. Dat moet kunnen zegt men dan, want in Nederland hebben we vrijheid van meningsuiting. Het recht op vrijheid van meningsuiting moet ook zo blijven. Het is een groot goedmaar zoals met ieder groot goed moet je daar zorgvuldig mee omgaan. Want het betekent niet dat je ook alles maar kan roepen. En dat is wat er nu wel eens gebeurt: roepen om te shockeren,  om onvrede te stimuleren of partijen tegen elkaar op te zetten.
Dat is het laatste wat we kunnen hebben. Mensen die jarenlang in goede harmonie samenleven kunnen dan ineens elkaars vijanden worden. Dat gebeurt en niet eens zo ver hier vandaan.   Ik heb er geen moeite mee als iemand  in een emotionele reactie uit de band springt – ik doe dat ook wel eens – maar je moet later wel inzien dat het niet goed was en bereid zijn er op  terug te komen. Dat wordt dan dubbel gewaardeerd.


Ik heb eens een bekende landelijke partijleider op een vraag of hij van zijn uitspraak geen spijt had horen zeggen: “ Spijt moet je in de politiek niet hebben. Met spijt kan ik niets mee.  Ik bedoel het iets anders, dat weet iedereen” . Ik vind zo een reactie heel erg.  Want daarmee verbind je geen tegenstellingen, maar moedigt ze aan. Het is ook wel eens goed om niet alles maar te zeggen; een kwestie van beschaving  en takt vind ik.


We hebben in de gemeenteraad negen verschillende partijen met uiteenlopende meningen en  visies. Van de buitenkant kijkend stel ik vast dat al die partijen met respect en fatsoen met elkaar omgaan, elkaar te woord staan en als het moet met elkaar overleggen. Ik stel ook vast, dat de raadsleden van die partijen  (tot en met de wethouders toe) gemakkelijk benaderbaar zijn en dicht bij de bevolking staan. Ik heb er dan ook moeite mee, als men zo maar wat roept of de gemeenteraad bekritiseert zonder zich af te vragen waarom iets wel of niet kan. Er wordt gezegd, dat er moeilijke tijden aankomen, ook voor Amstelveen. Dat betekent, dat in de komende jaren de Amstelvener  iets minder krijgt dan hij gewend was. De collectieve voorzieningen worden een ietsje minder. Zelf denk ik dat het niet anders kan, omdat de jongeren niet meer bereid zijn de helft van hun salaris in te leveren voor sociale verzekeringen en belasting. Maar ook met een onsje minder blijft Amstelveen een paradijs. Vindt u dat niet of ziet u iets dat echt niet kan laat het weten;  aan de raadsleden of op de kwartaalvergaderingen van de wijkplatforms, of aan ons. U krijgt gegarandeerd antwoord of we gaan ermee aan de slag. Of steek zelf de handen uit de mouwen. Vrijwilligers zijn altijd en overal welkom.  En ook hun mening telt ……
                                                                                                                                         Amstelveen, 6 juli 2014