Rotonde Groenelaan in zomer 2015 klaar

Tijdens de vergadering van het wijkplatform Groenelaan op dinsdag 25 november jl. maakte voorzitter Henk Bleekemolen bekend, dat volgend jaar zomer wordt begonnen met de aanleg van een rotonde op het kruispunt Groenelaan/Laan van de Helende Meesters. Rob Gilissen  van de gemeente gaf een toelichting op dit plan, dat al tien jaar oud is, zo liet hij weten. Ook vertelde hij dat het fietspad voor twee richtingsverkeer wordt aangelegd. Dat gaf wat kritische reacties bij de aanwezigen, die meenden dat dit de veiligheid van de fietsers niet ten goede zou komen. Fietsers hebben dan van beide richtingen voorrang , terwijl automobilisten dat niet altijd kunnen overzien.
De verbouwing of renovatie van het wijkcentrum De Bolder neemt ook veel meer tijd in beslag dan men had voorzien. Als alle procedures zijn afgewikkeld denkt men pas eind 2015 te kunnen beginnen.  Desgevraagd vertelde Henk Bleekemolen, dat na renovatie  is afgesproken, dat De Bolder nog tenminste 10 jaar zijn huidige functie behoudt.


 Klachten waren er over de bomenrenovatie aan de Alpenrondweg en de Watercirkel. Niet alle bewoners in die buurt (o.a. Dolomieten)  waren geïnformeerd over het afsluiten van de parkeerplaatsen.  Wijkteamleider Leo Groot kon dat ontzenuwen en liet weten, dat alle bewoners hierover waren aangeschreven.
Voorzitter Bleekemolen stelde de vergadering voor om te komen tot een Stichting Wijkkoepel Groenelaan, waarin alle verenigingen en organisaties in Groenelaan zouden worden opgenomen, zoals het Wijkplatform, de Bolderraad, Eten in de Olmen en de redactie van het wijkblad De Groene Specht. De vergadering stemde unaniem in met deelname aan de Stichting Wijkkoepel Groenelaan. Het wijkplatform kreeg een nieuwe penningmeester nl. Paul Bos, lid bewonerscommissie De Nijl en voormalig penningmeester van een volkstuinvereniging.
Aan het begin van de vergadering werd het overlijden herdacht van twee prominente en actieve bewoners van de Groenelaan, het oud-raadslid Ton Johannisse, tevens oud voorzitter van de CDA fractie  en Aafke van Maar, voormalig voorzitter van het wijkplatform.