Ruud Kootker (bbA): Amstelveense politieke cultuur kan en moet anders

Het is in Amstelveen niet anders dan in Den Haag. Ook hier is er sprake van een verstikkende politieke cultuur en is het tijd voor verandering”, aldus de fractieleider van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) Ruud Kootker. Hij zei dit naar aanleiding van zijn besluit om zich terug te trekken als lid van de agendacommissie van de Amstelveense gemeenteraad. Eerder al had de fractieleider van Groen Links Martin Kortekaas zijn ontslag ingediend als voorzitter van de raadscommissie RWN. Het betekent dat de oppositiepartijen geen deel meer uitmaken van de agendacommissie.
In zijn toelichting op zijn besluit zegt Ruud Kootker: ”In 2018 heeft onze interim-burgemeester Bas Eenhoorn aan de toenmalige Commissaris van de Koning Johan Remkes in een rapport laten weten dat in Amstelveen het dualisme meer vorm moest krijgen en dat een versterking van de positie en de rol van de gemeenteraad wenselijk was. Eenhoorn vond ook dat het vertegenwoordigende karakter wat meer nadruk moest krijgen om zich te laten gelden. Maar helaas, tot nu toe niets van dat alles.”
Kootker vindt, dat onder aanvoering van de VVD, iedere voorgestelde verandering wordt gefrustreerd. Hij vervolgt: “De agendacommissie heeft de opdracht om, op basis van een raadsbreed genomen besluit, te helpen een nieuwe werkwijze voor de raad vorm te geven, waardoor de Raad beter haar rol kan vervullen. Maar nu wordt die agendacommissie ten onrechte door de VVD het stempel opgeplakt van een politieke commissie en gaan de twee andere coalitiepartijen D66 en PvdA daar klaarblijkelijk kritiekloos in mee.”
BbA meent dat een gemeenteraad die beter haar rol kan vervullen in het belang is van alle inwoners. En bovendien essentieel om het vertrouwen in de politiek terug te winnen. Want dat zijn veel mensen de afgelopen jaren verloren. Kootker heeft de bbA ideeën samengevat in een tiental punten:

1.Transparante besluitvorming moet altijd uitgangspunt zijn. Het moet voor ieder raadslid en iedere inwoner helder zijn hoe en langs welke weg besluiten tot stand komen.

  1. Openbaarheid en toegankelijkheid bij alle vergaderingen van en voor de raad. Agendaplanning moet openbaar en vindbaar zijn op de gemeentelijke website. Verslagen en afsprakenlijsten altijd gepubliceerd. De lokale journalistiek wordt actief en tijdig geïnformeerd.
  2. De gemeenteraad moet haar eigen communicatiebeleid opzetten, naast dat van het College. Daarbij hoort in ieder geval een eigen raadspagina in het Amstelveens Nieuwsblad en een eigen communicatiebudget.
  3. Raadsakkoorden en coalitieakkoorden moeten zich beperken tot hoofdlijnen zodat de coalitiepartijen zichzelf niet gijzelen, oppositiepartijen meer ruimte krijgen bij de besluitvorming, er meer politieke vrijheid ontstaat, macht en tegenmacht in balans komen.
  4. Er moet een einde komen aan geheim coalitieoverleg waar de coalitiepartijen, voorafgaand aan besluitvorming in de raad, alle besluiten afkaarten.
  5. Raadsvoorstellen moeten vaker alternatieve keuzes bevatten. Er zijn meer wegen die naar Rome leiden. Om tot een afweging te komen moet de raad verschillende keuzes hebben om te kunnen kiezen.
  6. Er moet meer ruimte komen om raadsdebatten aan te kunnen vragen over actuele onderwerpen en voor die debatten moet meer tijd worden vrijgemaakt.
  7. De controlerende taak van de gemeenteraad moet meer vorm krijgen, onder andere door uitbreiding van de griffie en ambtelijk ondersteuning zodat er meer verdieping van de controlerende taak mogelijk is.
  8. Raadsvoorstellen moeten een participatie verantwoordingsdocument bevatten waarin precies wordt aangegeven hoe en op welke wijze en met welke verwachtingen en resultaten participatie van inwoners gaat plaatsvinden of heeft plaats gevonden.
  9. De positie en invulling van de rol van de raad als kaderstellend, controlerend en vertegenwoordigend orgaan en het college als uitvoerend orgaan dient elke twee jaar in een openbaar raadsdebat te worden geëvalueerd.

Burgerbelangen Amstelveen gaat over deze ideeën graag het gesprek en debat aan met andere politieke partijen uit de raad, zodat voor de Amstelveense inwoners duidelijk wordt waar iedereen precies voor staat.

Meer over:

Word donateur