RV Perspectiefnota 2024

VERBETEREN IN BALANS

Veel hebben we al gezegd in de raadsdebatten van 5 juli. Ik beperk me tot de hoofdlijnen die Burgerbelangen Amstelveen belangrijk vindt.

Zorg voor een LEVENSKRACHTIG Amstelveen 
met een optimale LEEFBAARHEID voor alle Amstelveners. 

De 5 dragende elementen uit de Perspectiefnota onderschrijven wij met één nuanceverschil: 

Groei is geen doel, verbetering van kwaliteit én leefbaarheid wel. 
Wij pleiten dan ook niet voor ‘Groei in Balans’, maar voor ‘Verbeteren in Balans’. 
Onze ambitie tot ‘Verbetering in Balans’ richt zich meer op het verbeteren van bestaande stedelijke systemen en voorzieningen, zonder noodzakelijkerwijs ook te streven naar grootschalige groei. Groei kan, maar alleen als het een verbetering voor de leefbaarheid is.

Maak nu pas op de plaats, rond de lopende, grote en risicovolle projecten correct af, en kijk tijdens die trajecten wat er eventueel nog meer mogelijk is ‘Afronden, afronden, afronden.’ De wethouder heeft al bevestigd dat dit ook haar mantra is. Als die 4 (of 5) grote projecten afgerond zijn dan hebben we over een jaar of 7 zo’n 7.000 à 9.000 woningen gebouwd en zijn er totaal al ca 110.000 Amstelveners. Los van eventuele nieuwe migranten. (A9 Traverse/Stadshart, Overkapping Oude Dorp/OPA gebiedsvisie, Nieuw Legmeer, De Scheg, en evt. Kronenburg/Uilenstede.)

LEVENSKRACHTIG AMSTELVEEN

Een levenskrachtig Amstelveen is essentieel voor een aantrekkelijke leefomgeving. Daarnaast draagt het ook bij aan onze samenleving en economie. Het is de basis van menselijke activiteit, sociale interactie, economische welvarendheid, duurzaamheid en innovatie, en van culturele en sportieve ontwikkeling. 

LEEFBAARHEID VOOR AMSTELVENERS

Leefbaarheid staat voor ons voor de kwaliteit van het leven en de mate waarin Amstelveen als stad comfortabel, aangenaam en geschikt is om in te wonen, te leven. 

Ik noem een paar belangrijke elementen:

1. De Woonomgeving: zoals de veiligheid in je straat, de kwaliteit en beschikbaarheid van huisvesting, en de aanwezigheid van groene ruimtes en parken waar Amstelveners kunnen ontspannen en recreëren.

2. Veiligheid: Iedereen hecht veel waarde aan een gevoel van veiligheid in zijn of haar straat of buurt. Dit omvat zowel de mate van criminaliteit als het verkeersveiligheidsniveau. Sommige Amstelveners voelen zich in hun eigen buurt of flat niet meer veilig. Dat vinden wij zorgelijk.

3. Werkgelegenheid en Economie: De aanwezigheid van voldoende en gevarieerde werkgelegenheid is cruciaal voor iedereen om een goede kwaliteit van leven te hebben. De internationalisering is daarbij een aandachtspunt.

4. Onderwijs en voorzieningen: Voor alle Amstelveners toegang tot kwalitatief hoogstaand onderwijs, gezondheidszorg, openbaar vervoer en andere essentiële voorzieningen. Iedereen moet mee kunnen doen.

5. Cultuur, recreatie en sport: ze zijn van groot belang voor de leefbaarheid.

6. Milieu en duurzaamheid: De mate van vervuiling, luchtkwaliteit en aandacht voor duurzaamheid zijn steeds meer van invloed op de leefbaarheid en gezondheid van de Amstelveners.

7. Sociale cohesie: Een gevoel van gemeenschap en sociale verbondenheid, waar mensen zich betrokken voelen bij hun omgeving, is essentieel. Ook hier is internationalisering een aandachtspunt.

Dat zijn voor bbA de belangrijkste elementen van leefbaarheid. Wij streven naar het verbeteren van de levenskracht van de stad Amstelveen om de leefbaarheid van de Amstelveense inwoners te verbeteren; een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving.

EEN PAAR CONCRETE VOORBEELDEN

– Zowel aandacht voor ‘Groen voor Groen’ en het bomenregister, als voor de onkruidbestrijding in de oudere straten. Soms komt het onkruid daar een halve meter hoog tussen de stoeptegels door.

– In alle wijken grote en kleine (buurt)speeltuintjes, trapveldjes, bankjes en door het klimaat steeds belangrijker wordende schaduwplekken.

– Het vertrouwen in de politiek moet terugkomen. Participerende burgers moeten nog meer gehoord worden. En voor de raad: bied raadsvoorstellen aan met meerdere alternatieven.

– Het Stadshart is eigenlijk de StadsKern. En het Oude Dorp is eigenlijk het Dorpshart. Vooral werk en economie in de StadsKern, plezier en ontspanning in het DorpsHart. Richt daar de stad op in en verbind die twee via en langs de A9 op een creatieve manier met elkaar.

– Wij juichen de doorontwikkeling van de bibliotheek in de Westwijk toe en gaan ervan uit dat daar ook meerdere maatschappelijke functies een plek vinden. (ontmoetingsplek, taalhuis, enz.)

Het amendement ‘Bibliotheek functies terug in de wijken’ van GVA dienen wij dan ook mede in.

– bbA blijft pleiten voor een Amstelveens Vondelpark in Amstelveen Zuid. 1.900 Meter lang, ten zuiden van de Nesserlaan, als groene buffer, los van toekomstige ontwikkelingen. (van de Bovenkerkerpolder)

SCHIPHOL

De overlast door Schiphol en de A9 vraagt om een blijvende, stevige positiebepaling in de MRA en in Den Haag. 

Laten wij ons daarnaast richten op zaken waar wij zelf meer invloed op hebben. 

Naast de geluidsoverlast, zijn de geur- en fijnstofoverlast bepalend voor de luchtkwaliteit die wij dagelijks in Amstelveen inademen en hebben directe gevolgen voor de gezondheid van alle Amstelveners.

Door die overlast zelf te meten staan wij als gemeente sterker, is er minder discussie over de resultaten en de herberekening van die metingen, en blijkt eerder hoe schadelijk die geluidsoverlast en luchtvervuiling werkelijk voor uw en mijn gezondheid zijn.

Bij Tata Steel heeft het immers ook jaren geduurd voordat er ingrijpende maatregelen werden genomen.

Meten is weten.

RESUMEREND

Het belangrijkste doel van gezonde stadsfinanciën is het waarborgen van de levenskwaliteit en het welzijn van de Amstelveners. 

Door verantwoord financieel beheer doen we uiteraard de nodige investeringen in infrastructuur, openbare voorzieningen, onderwijs en gezondheidszorg. Maar zeker ook in de minstens zo belangrijke diensten die de levenskwaliteit, en het economische en vrijwilligerspotentieel van Amstelveen ondersteunen zoals: wijkcentra, sport-, recreatie-, en kunst- en cultuurvoorzieningen. De o zo belangrijke Haarlemmerolie van Amstelveen.

TENSLOTTE

– Zandvoort wordt als ‘Amsterdam Beach’ geprofileerd. In Amstelveen zijn er ondernemers die hun zaak ‘kantoor Amsterdam Zuid’ noemen. Laten wij vanaf nu Station Amsterdam Zuid gewoon Station Amstelveen Noord noemen. Dan hebben we eindelijk dat treinstation.

– Laten we onze mooie stad met die economische ‘StadsKern’ en dat pittoreske ‘DorpsHart’ Samen nog Levenskrachtiger en Leefbaarder maken!

Dank u.

Meer over:

Word donateur