Schiphol

Amstelveen ligt dicht bij Schiphol en dat heeft zijn voor- en nadelen.  Een voordeel is het voor onze inwoners die veel reizen en een ander voordeel is dat de luchthaven voor veel Amstelveners een belangrijke werkgever is. Weer andere inwoners hebben hun baan bij een bedrijf dat in zijn bestaan min of meer afhankelijk is van Schiphol. Aantrekkelijk voor Amstelveen is ook dat de nabijheid van zo’n internationale luchthaven  buitenlandse bedrijven aantrekt, die op hun beurt weer werkgelegenheid bieden aan Amstelveense inwoners. Er is dan ook tamelijk veel begrip voor de ambities van Schiphol en men ziet ook wel in dat een groei noodzakelijk is om de z.g. HUP-functie te kunnen behouden, dat wil zeggen Schiphol als doorvoerhaven voor  internationale passagiers.
In 2010 werd beloofd dat aan de hand van een nieuw geluidsnormenstelsel (VVA) het aantal vliegbewegingen op de Buitenveldertbaan zou worden teruggebracht. Het tegendeel bleek waar. In 2012 was het gebruik van de Buitenveldertbaan met 25% toegenomen. De toezeggingen zijn dus niet nagekomen.  Dat zit bbA dwars.  Dit alles heeft geleid tot een groot wantrouwen bij de Amstelveners.   Burgerbelangen vindt dat de Rijksoverheid en Schiphol niet open en eerlijk zijn  over de berekening van de geluidsoverlast  bij de Buitenveldertbaan.  In Amstelveen heeft bbA meermalen bezwaar gemaakt bij de gemeente tegen de afwijkende berekeningen, evenwel zonder succes.

Burgerbelangen vindt dat Schiphol terug moet naar het z.g. 35 meetpuntenstelsel. Dit is een helder en duidelijk handhavingstelsel. De partij vindt dat Schiphol niet meer het VVA- systeem (d.i. Vliegen Volgens Afspraak) naar eigen goeddunken mag hanteren.  Schiphol en de Rijksoverheid moeten het vertrouwen bij de inwoners herstellen. Burgerbelangen wil dat er een einde komt aan het interpreteren van cijfers naar eigen goeddunken, maar dat er ook een open en eerlijk beleid komt dat voor iedereen te volgen is. Het gemeentebestuur van Amstelveen moet zich hiervoor sterk maken.  Burgerbelangen vindt ook dat er naar andere oplossingen moet worden gekeken, zoals de aanleg van een tweede oost-westbaan of het langer maken van de Buitenveldertbaan, waardoor vliegtuigen eerder kunnen opstijgen en wat verder van Amstelveen af kunnen landen.    
Burgerbelangen is ook van mening dat de overheden niet steeds moeten proberen dichter bij de aanvliegroutes te bouwen dan is afgesproken, terwijl bbA ook vindt dat nog eens goed onderzocht moet worden in hoeverre een spreiding met Lelystad mogelijk is.VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2018
Zorg en Welzijn Jeugdbeleid
Woningmarkt en woningverhuur Wijken
Natuur en milieu Sport en bewegen
Werk en economie Kunst en Cultuur
Schiphol Cultuur en Samenleving
Openbaar vervoer Vrijwilligerswerk
Veiligheid Communicatie
Verkeersveiligheid Algemeen leefgenot, tolerantie en begrip
Onderwijs