Sloop sportzaal Zonnestein in Elsrijk uitgesteld

Tijdens de vergadering van het wijkplatform Elsrijk op dinsdag 7 juli jl. werd bekend gemaakt dat de sloop van de sportzaal Zonnestein tenminste 3 maanden is uitgesteld. De zaal zal dus ook in de zomermaanden nog worden gebruikt. Er hebben zich 5 project ontwikkelaars gemald. Hiervan wordt één uitgekozen die het terrein Zonnestein mag ontwikkelen.

Bekend werd ook dat de kunstenares Nicole van Buren samen met bewoners van de wijk een kunstwerk voor Elsrijk gaat ontwerpen. De voorzitter van het Stadsdorp Elsrijk, Hans Steenvoorden pleitte voor een overkapping van het podium in het opgeknapte openluchttheater.

Het wijkplatform nam afscheid van de penningmeester mevr. M. Zerbst en van secretaris Nico van Kooten, Hiervoor zijn nog geen vervangers gevonden.

Naschrift redactie: Door bemiddeling van wethouder Peter Bot blijft Zonnestein voorlopig open om de volleyballers van de Volleybalver. Amstelveen meer tijd te geven voor een ordentelijke verhuizing ook al omdat een alternatieve ruimte nog niet beschikbaar is.